Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Tabiiyet Nedir? Tabiiyet Hakkında Kısaca Bilgi

Tabiiyet Terimi Hakkında Bilgiler

TabiiyetSosyal Bilgiler Terimi Olarak Tabiiyet:
1. Bir şeye veya bir kimseye bağlı olma, bağımlılık, bağlılık.

2. Uyruk.

 

Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

box Çok Ulusluluk: Birden fazla farklı ulusun bir arada bulunması anlamına gelir. Örneğin Osmanlı Devleti çok uluslu bir devlettir. devam et

box Sivil: Resmi olmayan, doğrudan devlete ait olmayan her şey anlamında kullanılan bir terimdir. devam et

box Hidroelektrik Santral: Su gücüyle çalışan makinelerle elektrik üreten merkez. devam et

box Değişim: Bir zaman dilimi içinde çeşitli alanlardaki değişikliklerin tümü. devam et

box Bilim: 1- Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir konuya yönelen bilgi edinme ve araştırma süreci. 2- Evrenin ya da olayların bir bölümünü devam et

box Hazine: Devlet malı, parası veya bunların saklandığı yer. devam et

box Derebeylik: Orta Çağ'da, toprak mülkiyetine sahip olan ve himayesindeki toprağa bağlı köylülerin üretiminden büyük payı alan toprak sahiplerinin egemenliğine daya devam et

box Endüljans: Orta Çağ Avrupası'nda bir tür günah çıkarma ve ölümden sonra cennete gitmek için Papa'nın sattığı af belgesi. Kilisenin halktan para alarak cennetten devam et