Eğitim Sitesi

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

  Abluka

  Kuşatma.

  Aciz

  Elinden bir şey gelmeyen, güçsüz, beceriksiz.

  Ahkâm

  Hükümler.

  Ahval

  Durumlar, haller, vaziyetler. Davranışlar. Olaylar.

  Akait

  1- Bir dinin öğrenilmesi gereken inançlarının ve tapınma kurallarının tümü.

  2- Bu kuralları toplayan kitap.

  Alaturka

  Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, Doğuluca, alafranga karşıtı.

  Alaydan Yetişme

  Eskiden Orduda erlikten ilerleye ilerleye yetişen subay.

  Anayasa

  1- Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasî.

  2- Bir devletin dayandığı temel esasları ve ana kuruluşunu gösteren belgedir.

  Anekdot

  Kısa veya özlü anlatımı olan güldürücü hikâye, fıkra.

  Antant

  Devletler arasında bir veya birkaç anlaşmanın imzalanmasıyla oluşan ittifaklara verilen ad. Anlaşma, uyuşma, uzlaşma, mutabakat.

  Antlaşma

  İki veya daha fazla devletin saldırmazlık, savaşta iş birliği vb. konularda kararlaştırdıkları ilkelere uygun davranmayı kabul etmeleri durumu, ahit, muahede, pakt.

  Anzak

  Australian and New Zealand Army Corps (Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu) kelime
  lerinin baş harflerinden oluşur. Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale
  Cephesi'nde İngilizlere destek vermek amacıyla savaşmışlardır.

  Arkeoloji

  Kazı bilimi.

  Arşın

  Eskiden kullanılan, yaklaşık 68 santimetreye eşit olan uzunluk ölçüsü birimi.

  Asala

  1975-1985 yılları arasında faaliyet gösteren Ermeni silahlı örgütü.

  Asayiş

  Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik.

  Asi

  Devlet yasalarına karşı gelen, isyan eden.

  Asimilasyon

  İki veya daha fazla sayıda toplum ya da grubun kültürlerinin giderek bütünleşmesi, yok olması.

  Asri

  Çağdaş.

  Aşar

  Eskiden tarım ürünlerinden onda bir oranında alınan vergi.

  Diğer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri

  [1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

  İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 707

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfa