Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

terimler Abluka:Kuşatma. devam

terimler Aciz:Elinden bir şey gelmeyen, güçsüz, beceriksiz. devam

terimler Ahkâm:Hükümler. devam

terimler Ahval:Durumlar, haller, vaziyetler. Davranışlar. Olaylar. devam

terimler Akait:1- Bir dinin öğrenilmesi gereken inançlarının ve tapınma kurallarının tümü. 2- Bu kuralları to devam

terimler Alaturka:Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, Doğuluca, alafranga karşıtı. devam

terimler Alaydan Yetişme:Eskiden Orduda erlikten ilerleye ilerleye yetişen subay. devam

terimler Anayasa:1- Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılaca devam

terimler Anekdot:Kısa veya özlü anlatımı olan güldürücü hikâye, fıkra. devam

terimler Antant:Devletler arasında bir veya birkaç anlaşmanın imzalanmasıyla oluşan ittifaklara verilen ad. Anlaşm devam

terimler Antlaşma:İki veya daha fazla devletin saldırmazlık, savaşta iş birliği vb. konularda kararlaştırdıkları ilk devam

terimler Anzak:Australian and New Zealand Army Corps (Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu) kelime lerinin baş h devam

terimler Arkeoloji:Kazı bilimi. devam

terimler Arşın:Eskiden kullanılan, yaklaşık 68 santimetreye eşit olan uzunluk ölçüsü birimi. devam

terimler Asala:1975-1985 yılları arasında faaliyet gösteren Ermeni silahlı örgütü. devam

terimler Asayiş:Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik. devam

terimler Asi:Devlet yasalarına karşı gelen, isyan eden. devam

terimler Asimilasyon:İki veya daha fazla sayıda toplum ya da grubun kültürlerinin giderek bütünleşmesi, yok olması. devam

terimler Asri:Çağdaş. devam

terimler Aşar:Eskiden tarım ürünlerinden onda bir oranında alınan vergi. devam

terimler Aşina:Bildik, tanıdık, bilinen. devam

terimler Aşiret:Dil ve kültür yönünden büyük bir türdeşlik gösteren, birçok boydan oluşan, yapısındaki aileler ara devam

terimler Ataşe:Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı. devam

terimler Ataşemiliter:Bir ulusun yabancı ülkelerdeki elçiliklerinde görevli askerî uzman. devam

terimler Ataşemiliterlik:Bir ulusun yabancı ülkelerdeki elçiliklerinde görevli askeri uzman. devam

terimler Ateşe:Bir elçilikte askerlik, ticaret, kültür v.b. konularda görevli uzman. devam

terimler Ateşkes:Savaşan iki kuvvetin karşılıklı olarak savaşı durdurması, bırakışma, mütareke. devam

DİĞER SAYFALAR:

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 706

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın