Eğitim Sitesi

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

Abluka:Kuşatma. Devamını Oku

Aciz:Elinden bir şey gelmeyen, güçsüz, beceriksiz. Devamını Oku

Ahkâm:Hükümler. Devamını Oku

Ahval:Durumlar, haller, vaziyetler. Davranışlar. Olaylar. Devamını Oku

Akait:1- Bir dinin öğrenilmesi gereken inançlarının ve tapınma kurallarının tümü. 2- Bu kuralları to Devamını Oku

Alaturka:Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, Doğuluca, alafranga karşıtı. Devamını Oku

Alaydan Yetişme:Eskiden Orduda erlikten ilerleye ilerleye yetişen subay. Devamını Oku

Anayasa:1- Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılaca Devamını Oku

Anekdot:Kısa veya özlü anlatımı olan güldürücü hikâye, fıkra. Devamını Oku

Antant:Devletler arasında bir veya birkaç anlaşmanın imzalanmasıyla oluşan ittifaklara verilen ad. Anlaşm Devamını Oku

Antlaşma:İki veya daha fazla devletin saldırmazlık, savaşta iş birliği vb. konularda kararlaştırdıkları ilk Devamını Oku

Anzak:Australian and New Zealand Army Corps (Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu) kelime lerinin baş h Devamını Oku

Arkeoloji:Kazı bilimi. Devamını Oku

Arşın:Eskiden kullanılan, yaklaşık 68 santimetreye eşit olan uzunluk ölçüsü birimi. Devamını Oku

Asala:1975-1985 yılları arasında faaliyet gösteren Ermeni silahlı örgütü. Devamını Oku

Asayiş:Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik. Devamını Oku

Asi:Devlet yasalarına karşı gelen, isyan eden. Devamını Oku

Asimilasyon:İki veya daha fazla sayıda toplum ya da grubun kültürlerinin giderek bütünleşmesi, yok olması. Devamını Oku

Asri:Çağdaş. Devamını Oku

Aşar:Eskiden tarım ürünlerinden onda bir oranında alınan vergi. Devamını Oku

Aşina:Bildik, tanıdık, bilinen. Devamını Oku

Aşiret:Dil ve kültür yönünden büyük bir türdeşlik gösteren, birçok boydan oluşan, yapısındaki aileler ara Devamını Oku

Ataşe:Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı. Devamını Oku

Ataşemiliter:Bir ulusun yabancı ülkelerdeki elçiliklerinde görevli askerî uzman. Devamını Oku

Ataşemiliterlik:Bir ulusun yabancı ülkelerdeki elçiliklerinde görevli askeri uzman. Devamını Oku

Ateşe:Bir elçilikte askerlik, ticaret, kültür v.b. konularda görevli uzman. Devamını Oku

Ateşkes:Savaşan iki kuvvetin karşılıklı olarak savaşı durdurması, bırakışma, mütareke. Devamını Oku

Ati:Gelecek. Devamını Oku

Atlantik:Atlas Okyanusu. Devamını Oku

Avaze:Kökeni Farsça olan ve bağırma, yüksek, ün, şöhret, nam anlamlarına gelen söz. Devamını Oku

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

Diğer Sayfalar: [1]2 3 4 5 6 7 8 9 ... Son Sayfa

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 707

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın