Eğitim Sitesi

Online Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri Sözlüğü

Ab-Ru:Su yüzü. Devamını Oku

Abadî:Eskiden kullanılan kâğıtlardan birinin adıdır. Hint âbâdîsi de denilirdi. Hindistan'da Devletâbâd Devamını Oku

Abadi Kâğıt:Ham ipekten yapılan bir kâğıt türüdür. Dut ağacı elyafından da yapılır. Devamını Oku

Abir:Mürekkebe katılan güzel koku. Genellikle beyaz sandal, sümbül kökü, kırmızı gül, turunç ve iğde çi Devamını Oku

Acem Kösteği:Eski yazmalarda kitap dikildikten sonra, dibinde ve iç tarafından, bir kısmı kitaba, bir kısmı da Devamını Oku

Acem San'atkâr:Türkiye'ye hariçten gelmiş sanatkâra ıtlak olunur. Arabın gayri mânası gelirse de bizde şark taraf Devamını Oku

Acem Sanatkâr:Türkiye'ye dışarıdan gelen sanatkârlara denirdi. Arap olmayan anlamına gelirse de bizde doğuda bul Devamını Oku

Âdilşahi:Eskiden kullanılan kâğıtlardan birinin adı. H. XI. (M. XVII.) yüzyıl başlarında kullanılmıştır. Devamını Oku

Ağaç:Tezhipte kullanılan süsleme motiflerindendir. Servi, hurma, hayat ağacı, meyveli, ya da çiçekli ağ Devamını Oku

Ağaçlar:Süsleme sanatında daha çok ölümü ve cenneti sembolize eden ağaçlar kullanılmıştır. Selvi (Servi) ö Devamını Oku

Aharlı Kâğıt:Bitki boyasıyla boyanmış kâğıda ahar sürülerek elde edilen kâğıt. Devamını Oku

Ahenin Kalem:Demir kalem. Devamını Oku

Ahenk:Harflerin yapılarının, estetik ölçülerinin, hem münferit hem de diğer harflerle uyum içerisinde ol Devamını Oku

Aher (Ahar):Kâğıt terbiyesine verilen isimdir. Şap ve yumurta beyazının karışımından oluşan bir alaşım. Niş Devamını Oku

Ak Deri:Eskiden kâğıt yerine kullanılan ve üzerine yazı yazılan derilere verilen ad. Koyun ve keçi deriler Devamını Oku

Akardeon Ebrusu:Dalgalı ebru. Devamını Oku

Akkase:Yazma eserlerde, vassale gibi ekleme biçiminde olmayıp, bir kâğıdın kenar ve orta kısımlarının ayr Devamını Oku

Âklam:Eskiler, altı daha sonra yedi ve en sonunda on iki türlü yazı olduğunu kabul ediyorlardı. Bunların Devamını Oku

Aklam-ı Sitte (Altı Kalem):Altı yazı türü demektir. Bu isimle anılan altı cins yazı birbirine tabi, ikili gruplar halinde şöy Devamını Oku

Ali Kurna (A-li-gorna):Eskiden ve özellikle sülüs yazı için kullanılan kâğıtlardan birinin adı. İtalya'da Livorno'da yapı Devamını Oku

Alt Bölüm:Fasıl. Yazmalarda bölüm içinde yer alan küçük ayırımlardan her biri. Devamını Oku

Altın:Tezhib sanatının başlıca malzemesidir. Bugün tezhib sanatı ile uğraşan müzehhibler altını varaklar Devamını Oku

Altın Cetvel:Yazma sayfalarında metin çevresine çizilen altına cetveldir. Bunlara siyah tahrir çekilir. Devamını Oku

Altın Fırçası:Değişik kalınlıkları olan ve altın sürmede kullanılan fırçalardır. Sarı ve yeşil altın için ayrı a Devamını Oku

Altın Mürekkebi:Özel bir şekilde dövülerek mikronla ölçülecek kadar inceltilmiş yüksek ayarlı altın varaklarının k Devamını Oku

Altın Tabağı:Altın ezmeğe mahsus tabaklara denir. Büyük ölçüdedirler. Mertebanî tabaklar bu işe uygundur. Ayr Devamını Oku

Altın Tozu:Çoğunlukla fermanlarda kullanılan, altın tozundan yapılmış rıha verilen ad. Devamını Oku

Altın Varak:İnce tirşeler arasında çekiçle do ve döve inceltilen altın levhalara verilen ad. iyi bir altın var Devamını Oku

Altın Yaldız:Türk kitap kaplarında genellikle bütün yüzeyi kaplamaz. Ya tezyin edilen kısımlar üzerindeki kabar Devamını Oku

Altlık:1- Hattatlar, ressamlar ve müzehhiplerin yazdıkları ve yapacakları işlerinde altında bir karton ve Devamını Oku

Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri Sözlüğü

Diğer Sayfalar: [1]2 3 4 5 6 7 8 9 ... Son Sayfa

Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1039

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın