Eğitim Sitesi

Online Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri Sözlüğü

Ağıl:Koyun ve keçilerin barındırıldığı, dört tarafı ve üstü kapalı, kapısı, penceresi ve havalandırması Devamını Oku

Akarlar:Artropoda şubesinde bulunan keneler dışında kalan, Acarina dizisinde yer alan yaklaşık 30. 000 tür Devamını Oku

Alacak:Alınması gereken para ya da mal. Borç karşılığında da kullanılır. Devamını Oku

Artezyen Suyu:Derin yer altı su tabakasına inilerek açılan kuyudan elde edilen basınçlı su, artezyen kuyu suyu. Devamını Oku

Baget:Çözeltileri karıştırmada kullanılan, içi dolu cam çubuktan, porselen veya metalden yapılmış malzem Devamını Oku

Bakım:Hayvanların sabit vücut kondisyonlarında tutulması için gerekli gıdalarla beslenmesi. Devamını Oku

Bakla:Fiğ familyasından olan, yeşil yaprakları veya tohumları protein bakımından zengin, bazı türleri vi Devamını Oku

Bakteriyofaj:Bakteriyi enfekte edebilen virüs, faj. Devamını Oku

Baskın:1. Bir allelin etkisinin diğer allel tarafından örtülmesi, baskılanması durumu. 2. Genetik bir Devamını Oku

Birlik:Hayvancılık konularında faaliyet gösteren yetiştirme, hayvansal üretim, ıslah ve pazarlama amaçlı Devamını Oku

Boğa:Sığır türü içerisinde, yetiştiricilikte kullanılan tüm erkek hayvanlara verilen genel ad. Devamını Oku

Börkenek:Diyaframayla işkembe arasına yerleşmiş, orta hattın solunda, geviş getirenlerin ikinci midesi, ret Devamını Oku

Çiftleşme:Erkek ve dişinin yavru meydana getirmek üzere çiftleşmesi, koitus, koyitus, kopulasyon. Devamını Oku

Çoban:Koyun, keçi, inek gibi hayvanları güdüp otlatan kimse. Devamını Oku

Damızlık:1. Kendilerinden döl almak üzere sürü içinden seçilmiş hayvan. 2. Yetiştirildiği ülkede veya yö Devamını Oku

Damızlık Belgesi:Pedigri belgesi bulunan damızlıklardan bakanlıkça çıkarılan yönetmelikteki kriterlere uygunluğu ba Devamını Oku

Damızlık İşletmesi:Damızlık hayvanların yetiştirildiği, bakanlıkça tescil edilmiş işletmeler. Devamını Oku

Damızlık Sertifikası:Anne ve babası bilinen, ancak soylarının verim kayıtları bilinmeyen damızlık hayvanlara bakanlıkça Devamını Oku

Dezenfektan:Canlı için kullanılmayan ancak, aygıt ve malzemeler için kullanılan, mikropları öldüren kimyasal m Devamını Oku

Dişi:1. Yavru doğuran, yumurta hücresi üreten organizma. 2. Eşeyli üremede erkeğin eşi, femina. 3 Devamını Oku

Döl Kontrolü:Soy kütüğü ve verim kayıtlarının düzenli tutulduğu, yeterli teknik alt yapı, uzman personel ve hay Devamını Oku

Embriyoloji:İnsan ve memeli hayvanların oluşmaya başladıkları zigot oluşumundan itibaren belirli bir sürede tü Devamını Oku

Endemik:1. Bir bölgeye özgü, yerli olan. 2. Yıllık rapor edilen vakalarının sayısı sabit veya artmayan Devamını Oku

Epidemiyoloji:Belirli bir hayvan veya insan popülasyonlarında hastalıkların ortaya çıkışı, yayılışı, bu hastalık Devamını Oku

Evcil Hayvan:insan eli altında döl verebilen ve insanlara ekonomik yarar sağlayan hayvanlara denir. Devamını Oku

Evrim:Canlının tür olarak gelişmesi, bir canlıyı diğerinden ayırt eden morfolojik ve fizyolojik faktörle Devamını Oku

Fenotip:Herhangi bir kalitatif ya da kantitatif karakter yönünden bireylerin gözle görülebilen ya da bir ö Devamını Oku

Fermente Türk Sucuğu:Yağlı sığır kıymasına sarımsak, çeşitli baharatlar veya katkı maddelerinin eklenmesiyle oluşturula Devamını Oku

Fiğ Samanı:Fiğ bitkisinin kurutulup saman makinesi veya başka yollarla öğütülmesiyle elde edilen kaba yem. Devamını Oku

Flehman Davranışı:Koçun kızgın koyunu izlerken başını kaldırması ve üst dudağını yukarıya kıvırması şeklinde gösterm Devamını Oku

Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri Sözlüğü

Diğer Sayfalar: [1]2 3

Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 69

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın