Eğitim Sitesi

Online Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri Sözlüğü

Online Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri Sözlüğü

  Ağıl

  Koyun ve keçilerin barındırıldığı, dört tarafı ve üstü kapalı, kapısı, penceresi ve havalandırması bulunan geliştirilmiş yapılar, hlk. koyun pisliği, koyun yatağı.

  Akarlar

  Artropoda şubesinde bulunan keneler dışında kalan, Acarina dizisinde yer alan yaklaşık 30. 000 türü bulunan, 0.2-4 mm büyüklüğünde nispeten küçük canlılar olup vücut biçimleri gibi ağız organelleri ve ekstremite yapıları akarların farklı grupları arasında belirgin farklılıklar gösteren, preozoma ve opisthozomaları kaynaşmış ve az çok yuvarlak bir vücut hâline gelmiş, var olduğunda gözler preozomanın yüzeyinde bulunan, kitin içeren dış iskeleti az veya çok sklerotinize olmuş, üç bacaklı larva, genellikle iki nimf evresi ve dört çift bacaklı genital olarak etkin erişkinler olmak üzere 3 gelişim evresi bulunan canlılar. Bu takımda Acaridae, Dermanyssidae ve Trombiculidae aileleri ve bu ailelerde veteriner ve beşeri hekimlik için önemli olan Acarapis, Acarus, Allodermanyssus, Bryobia, Cheyletiella, Chorioptes, Demodex, Dermanyssus, Dermatophagoides, Echinolaelaps, Eutrombicula, Glycyphagus, Knemidokoptes, Lynxacarus, Myobia, Neoschoengastia, Notoedres, Ornithonyssus, Otodectes, Pneumonyssus, Psorergates, Psoroptes, Pyemotes, Rhizoglyphus, Sarcoptes, Tetranychus, Trombicula ve Tyrophagus cinsleri bulunmaktadır, Astigmata.

  Alacak

  Alınması gereken para ya da mal. Borç karşılığında da kullanılır.

  Artezyen Suyu

  Derin yer altı su tabakasına inilerek açılan kuyudan elde edilen basınçlı su, artezyen kuyu suyu.

  Baget

  Çözeltileri karıştırmada kullanılan, içi dolu cam çubuktan, porselen veya metalden yapılmış malzeme.

  Bakım

  Hayvanların sabit vücut kondisyonlarında tutulması için gerekli gıdalarla beslenmesi.

  Bakla

  Fiğ familyasından olan, yeşil yaprakları veya tohumları protein bakımından zengin, bazı türleri vicine ve convicine ile tanen gibi antibesleme faktörü taşıyan bir yem bitkisi.

  Bakteriyofaj

  Bakteriyi enfekte edebilen virüs, faj.

  Baskın

  1. Bir allelin etkisinin diğer allel tarafından örtülmesi, baskılanması durumu.

  2. Genetik bir özelliğin fenotipe yansıyabilmesi için tek bir allelin yeterli olmasıyla özelliğini gösteren karakter, dominant, başat.

  Birlik

  Hayvancılık konularında faaliyet gösteren yetiştirme, hayvansal üretim, ıslah ve pazarlama amaçlı kurulan birlikler.

  Boğa

  Sığır türü içerisinde, yetiştiricilikte kullanılan tüm erkek hayvanlara verilen genel ad.

  Börkenek

  Diyaframayla işkembe arasına yerleşmiş, orta hattın solunda, geviş getirenlerin ikinci midesi, retikulum.

  Çiftleşme

  Erkek ve dişinin yavru meydana getirmek üzere çiftleşmesi, koitus, koyitus, kopulasyon.

  Çoban

  Koyun, keçi, inek gibi hayvanları güdüp otlatan kimse.

  Damızlık

  1. Kendilerinden döl almak üzere sürü içinden seçilmiş hayvan.

  2. Yetiştirildiği ülkede veya yörede, ırkına veya tipine özgü özellikleri gösteren, yüksek verimli, hastalıklardan arınmış, damızlık belgesi veya saf ırk sertifikası bulunan hayvanlar.

  3. Döl vermeye devam eden, cinsel olgunluktaki erkek veya dişi çiftlik hayvanı.

  4. Gelecek kuşakların anne-baba hattını oluşturmak için elde tutulan, yüksek verimli, soy kütüğü kayıtları tutulmuş, dişi veya erkek hayvan.

  Damızlık Belgesi

  Pedigri belgesi bulunan damızlıklardan bakanlıkça çıkarılan yönetmelikteki kriterlere uygunluğu bakanlıkça onaylanan belge.

  Damızlık İşletmesi

  Damızlık hayvanların yetiştirildiği, bakanlıkça tescil edilmiş işletmeler.

  Damızlık Sertifikası

  Anne ve babası bilinen, ancak soylarının verim kayıtları bilinmeyen damızlık hayvanlara bakanlıkça veya yetki verilen kuruluşlarca verilen belge.

  Dezenfektan

  Canlı için kullanılmayan ancak, aygıt ve malzemeler için kullanılan, mikropları öldüren kimyasal maddeler.

  Dişi

  1. Yavru doğuran, yumurta hücresi üreten organizma.

  2. Eşeyli üremede erkeğin eşi, femina.

  3. Deri üzerinde serpili olarak çıkan siğiller.

  Diğer Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri

  [1]2 3 4

  Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 69

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfa