Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri Sözlüğü

terimler Ağıl:Koyun ve keçilerin barındırıldığı, dört tarafı ve üstü kapalı, kapısı, penceresi ve havalandırması devam

terimler Akarlar:Artropoda şubesinde bulunan keneler dışında kalan, Acarina dizisinde yer alan yaklaşık 30. 000 tür devam

terimler Alacak:Alınması gereken para ya da mal. Borç karşılığında da kullanılır. devam

terimler Artezyen Suyu:Derin yer altı su tabakasına inilerek açılan kuyudan elde edilen basınçlı su, artezyen kuyu suyu. devam

terimler Baget:Çözeltileri karıştırmada kullanılan, içi dolu cam çubuktan, porselen veya metalden yapılmış malzem devam

terimler Bakım:Hayvanların sabit vücut kondisyonlarında tutulması için gerekli gıdalarla beslenmesi. devam

terimler Bakla:Fiğ familyasından olan, yeşil yaprakları veya tohumları protein bakımından zengin, bazı türleri vi devam

terimler Bakteriyofaj:Bakteriyi enfekte edebilen virüs, faj. devam

terimler Baskın:1. Bir allelin etkisinin diğer allel tarafından örtülmesi, baskılanması durumu. 2. Genetik bir devam

terimler Birlik:Hayvancılık konularında faaliyet gösteren yetiştirme, hayvansal üretim, ıslah ve pazarlama amaçlı devam

terimler Boğa:Sığır türü içerisinde, yetiştiricilikte kullanılan tüm erkek hayvanlara verilen genel ad. devam

terimler Börkenek:Diyaframayla işkembe arasına yerleşmiş, orta hattın solunda, geviş getirenlerin ikinci midesi, ret devam

terimler Çiftleşme:Erkek ve dişinin yavru meydana getirmek üzere çiftleşmesi, koitus, koyitus, kopulasyon. devam

terimler Çoban:Koyun, keçi, inek gibi hayvanları güdüp otlatan kimse. devam

terimler Damızlık:1. Kendilerinden döl almak üzere sürü içinden seçilmiş hayvan. 2. Yetiştirildiği ülkede veya yö devam

terimler Damızlık Belgesi:Pedigri belgesi bulunan damızlıklardan bakanlıkça çıkarılan yönetmelikteki kriterlere uygunluğu ba devam

terimler Damızlık İşletmesi:Damızlık hayvanların yetiştirildiği, bakanlıkça tescil edilmiş işletmeler. devam

terimler Damızlık Sertifikası:Anne ve babası bilinen, ancak soylarının verim kayıtları bilinmeyen damızlık hayvanlara bakanlıkça devam

terimler Dezenfektan:Canlı için kullanılmayan ancak, aygıt ve malzemeler için kullanılan, mikropları öldüren kimyasal m devam

terimler Dişi:1. Yavru doğuran, yumurta hücresi üreten organizma. 2. Eşeyli üremede erkeğin eşi, femina. 3 devam

terimler Döl Kontrolü:Soy kütüğü ve verim kayıtlarının düzenli tutulduğu, yeterli teknik alt yapı, uzman personel ve hay devam

terimler Embriyoloji:İnsan ve memeli hayvanların oluşmaya başladıkları zigot oluşumundan itibaren belirli bir sürede tü devam

terimler Endemik:1. Bir bölgeye özgü, yerli olan. 2. Yıllık rapor edilen vakalarının sayısı sabit veya artmayan devam

terimler Epidemiyoloji:Belirli bir hayvan veya insan popülasyonlarında hastalıkların ortaya çıkışı, yayılışı, bu hastalık devam

terimler Evcil Hayvan:insan eli altında döl verebilen ve insanlara ekonomik yarar sağlayan hayvanlara denir. devam

terimler Evrim:Canlının tür olarak gelişmesi, bir canlıyı diğerinden ayırt eden morfolojik ve fizyolojik faktörle devam

terimler Fenotip:Herhangi bir kalitatif ya da kantitatif karakter yönünden bireylerin gözle görülebilen ya da bir ö devam

DİĞER SAYFALAR:

Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 69

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın