Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Arıcılık Terimleri Sözlüğü

terimler Abdomen (Karın):Vücudun baş ve göğüsten sonraki üçüncü ana kısmı. devam

terimler Açık gözlü yavru:Üzerleri henüz kapanmamış olan petek gözlerindeki yumurta ve kurtçuklar. Bkz. Kapalı gözlü yavru. devam

terimler Açlık oğulu (Kovan terki):Kovan içinde balın azaldığı ve merada balözünün olmadığı durumda, arıların ümitsizliğe kapılarak b devam

terimler Adi ishal (Dizanteri):İlkbaharda arıların faaliyete geçtiği sıralarda görülür. İshale yakalanmış arılar, koyu sarı, yapı devam

terimler Adi yavru çürüklüğü:Mikrobik olmayıp, yavru üşümelerinden oluşan çürüklük. devam

terimler Afrika arısı:Afrika kıtasında yaşayan hırçın ve saldırgan arı ırkı. (Apis mellifera adansonii) devam

terimler Akrabalı yetiştirme:Bir arılıkta uzun süre aynı kovandan veya aynı hattan gelen arılardan çok sayıda ana arı üretilmes devam

terimler Alaca arı (Bombus arısı):Meyve bahçelerinde ve seralarda sebzelerin tozlaşmasında da (döllenme) kullanılan, sadece siyah re devam

terimler Alarm kokusu (Alarm feromonu):Arıların tehlike anında salgıladığı koku. devam

terimler Amerikan yavru çürüklüğü:Bacillus larvae adlı bakterinin sebep olduğu tehlikeli ve dünyanın her tarafında yaygın olarak gör devam

terimler Amitraz:Amitraz temas ve solunum yolu ile etki eden triazapentadien türevi (formamidin) bir insektisittir. devam

terimler Ana arı (Kraliçe arı):Koloninin üreme organları tam gelişmiş dişi bireyi. devam

terimler Ana arı bankalama:Ana arısız koloninin kuluçkasız kısmında veya ana arısı olan bir koloninin ballık ve kuluçkalığı a devam

terimler Ana arı ızgarası:Ana arının kovan içindeki çalışma alanını sınırlamak üzere kuluçkalık ve ballık arasına yerleştiri devam

terimler Ana arı kafesi:Plastik, ahşap gibi malzemelerden yapılmış, ana arının geçici bir süre tutulduğu veya taşınmasında devam

terimler Ana arı kokusu (Ana arı feromonu):Ana arıların başlarında bulunan mandibular bezlerinden salgıladıkları ve işçi arıların yumurtalıkl devam

terimler Ana arı memesi:Arıların anasızlık, ana yenileme veya oğul verme durumunda ana arı yetiştirmek için peteklere yapt devam

terimler Ana arı rengi:Ana arının doğduğu yılı belirtmek amacıyla kullanılan; beyaz, sarı, kırmızı, yeşil ve mavi renk ko devam

terimler Ana arı yüksüğü (Ana arı gözü):Ana arı üretiminde ve arı sütü üretiminde kullanılan, balmumundan veya plastikten yapılan, iç çapı devam

terimler Ana arının kanadını kesmek:Ana arının kovanı terk etmemesi veya kovanı terk etse de uzağa uçamaması için, ana arının bir kana devam

terimler Ana nektar akımı:Arıların yoğun olarak nektar topladıkları dönem. devam

terimler Ana vermek:Bkz. Hazır ana vermek. devam

terimler Ana yenileme:Arıların çeşitli sebeplerden dolayı, yeni ana arı yaparak ana arıyı değiştirmesi. devam

terimler Anaç ana arı:Uzun süre takip edilerek, kendisinde bulunan istenilen özellikleri, kendinden sonrakilere aktarabi devam

terimler Anaç koloni:Anaç ana arının bulunduğu koloni. devam

terimler Anadolu arısı:Anadolu nun büyük bir kısmında yayılış gösteren, Anadolu coğrafyası ve iklimine çok iyi uyum sağla devam

terimler Anasızlık:Bir bal arısı kolonisinin herhangi bir nedenle anasız kalması. devam

DİĞER SAYFALAR:

Arıcılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 345

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın