Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

terimler 0 Metre İzohipsi:İzohips eğrilerinin başlangıç yeri deniz seviyesidir (0 metre). 0 metre değerine sahip noktaların devam

terimler Aa:Katılaştığı zaman pürüzlü ve çatlaklı bir yüzeye sahip olan lav türü. devam

terimler Abisal Düzlük:Kıta sahanlığının ötesinde uzanan ve ortalama derinliğin 4000 m olduğu okyanus tabanı. devam

terimler Abiyotik Faktör:Fiziki faktör. Örnek: İklim, toprak şartları vb. devam

terimler Abrazyon:Dalga aşındırması. devam

terimler Absorbsiyon:Soğurmak. Işık veya ısının başka bir cisim içinden geçerken bir kısmının emilmesi, alıkonulması. devam

terimler Absorpsiyon (Soğurma, Emme):Atmosfer'in Güneş ışınlarını emmesi ve soğurması olayı. devam

terimler Açık Hava:Bulutsuz yada hemen hemen bulutsuz, görüş uzaklığı iyi zamanlar için kullanılan bir terim. devam

terimler Açık Havza:Sularını denizlere kadar ulaştırabilen akarsu havzalarıdır. Türkiye'deki başlıca büyük akarsular b devam

terimler Açık İşletme:Madencilikte toprağın üst kısmının kazılarak yüzeye yakın madenlerin çıkartıldığı açık saha işletm devam

terimler Açısal Hız:1- Dairesel hareket yapan Dünya üzerindeki bir noktanın birim zamanda oluşturduğu dönüş açısıdır. devam

terimler Ada:Deniz ya da göl suları ile çevrili küçük kara parçası. Dört tarafı sularla çevrili kara parçası. devam

terimler Ada Devleti:Ana bölgesi bir ya da daha fazla adadan oluşan ülkedir. devam

terimler Adaptasyon:Canlıların çevreye uyumunu sağlayarak yaşama ve çoğalma şanslarını artıran kalıtsal özellikleri. devam

terimler Adyabatik Isınma:Bir dağı aşan hava kütlesinin sıkışma sonucunda ısınması. Böyle bir hava kütlesi her 100 m alçaldı devam

terimler Aerosol:1- Havada asılı duran toz parçacıkları. Dalgaların etkisiyle patlayan su damlacıkları içinden atmo devam

terimler Afel:Güneş elips şeklindeki yörüngenin tam ortasında değildir.Bu nedenle yıl içinde Dünya Güneşe bazen devam

terimler Afet:1- Can ve mal kaybına yol açan olaylar. Bunların çoğu doğaldır. Çığ, sel, deprem gibi. Ayrıca yang devam

terimler Afet Bölgesi:Deprem, volkonik olay, sel, çığ, heyelan ve orman yangını gibi doğal afetlerin meydana gelebileceğ devam

terimler Aflörman:Bir hizaya getirme. devam

terimler AGIK:Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatının kısaltılmış adı. Türkiye bu teşkilatın üyesidir. devam

terimler Aglomera:Yanardağın püsküren özeğinden fırlatılmış ya da köşeli lav ve komşu tortul parçalarından bileşik, devam

terimler Ağıl:Hayvanların barındığı, çevresi taş veya ahşap ile çevrili yerlere ağıl adı verilmektedir. Ağıllar devam

terimler Ağır Metaller:Kurşun, cıva, çinko gibi çevre açısından tehlikeli nitelik taşıyan metaller. devam

terimler Ağız:Akarsuyun denize ulaştığı yer. devam

terimler Ahır:Büyükbaş hayvanların barındırıldıkları, bakıldığı yapı. devam

terimler Ahır Hayvancılığı:Hayvanların kapalı yerlerde (ahırlarda) kuru yemlerle beslenmesine dayalı olarak yapılan hayvancıl devam

DİĞER SAYFALAR:

Coğrafya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1145

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın