Eğitim Sitesi

Online Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Terimleri Sözlüğü

Online Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Terimleri Sözlüğü

11 Eylül

11 Eylül 2001 tarihinde El Kaide terör örgütünün kaçırdıkları uçaklarla New York'ta bulunan Dünya Ticaret Merkezi binalarına ve Washington'da bulunan ABD Savunma Bakanlığına aynı anda düzenlediği intihar saldırıları.

1929 Ekonomik Buhranı

24 Ekim 1929'da New York Borsasının çökmesiyle başlamıştır. İki dünya savaşı arasında yaşanan ve dünyayı etkileyen ekonomik krizlerin en büyüklerinden biridir. Birinci Dünya Savaşı yıllarının olumsuz etkileri, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımının nedenlerinin başında gelmektedir. Savaş yıllarında tükenen mallara karşı talep artışının yaşanması geçici bir büyümeye yol açmıştır. Bu büyümeden en fazla pay alan ülkelerde meydana gelen talep artışı enflasyona neden olmuştur.

1973 Petrol Krizi

15 Ekim 1973 tarihinde Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Birliğinin OAPEC (OAPEC, OPEC üyesi Arap ülkeleriyle Mısır ve Suriye'den oluşur) Yom Kippur Savaşı'nda ABD'nin İsrail Ordusuna destek vermesine karşılık olarak; Arap-İsrail savaşlarında İsrail'e destek veren Avrupa ve ABD'yi cezalandırmak, dünya kamuoyunun ilgisini Filistin meselesine çekmek, İsrail üzerinde baskı oluşturmak ve petrol ihraç eden Arap ülkelerinin (OAPEC) gelirlerini artırmak amacıyla petrol üretimini azaltmak yerine fiyatları artırma yoluna gitmesi ile (1973'te 2,59 dolarken 1974’te 11,65 dolara yükseldi) ilan ettiği petrol ambargosudur.

38. Paralel

Kore; 1945 yılında Japonya'nın teslimiyetinden sonra, ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki anlaşmazlığın yüzeye çıktığı ilk yerlerden birisi oldu. Bu iki süper güç Japonya'dan aldıkları Kore toprakları üzerinde yerli ama kendilerine bağımlı hükümetler kurduktan sonra 1948-1949 yıllarında askerlerini çektiler. Böylece Sovyet yanlısı Kuzey Kore ile Amerikan yanlısı Güney Kore kuruldu ve 38. enlem aralarında sınır oldu.

68 Olayları

Fransa'da belirli ülkülerle bireysel özgürlük, kadın erkek eşitliği, yaygınlaşan pasifleşmenin önüne geçmek, yaşam standardının yükseltilmesi ve her alanda köklü değişimlerin gerçekleşmesi için yapılmış toplumsal bir isyan ve mücadele.

AB

Avrupa Ekonomik Topluluğu, 7 Şubat 1992'te imzalanan ve 1993'te yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması'nın imzalanmasıyla Avrupa Birliği adını almıştır.

Abluka

Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme.

Akritas Planı

Akritas Planı'na göre bir dizi anayasa değişikliği yapılarak Ada'daki Türklerin hakları kısıtlanıp Türkler azınlık durumuna düşürülecekti. Türkler buna tepki gösterdiğinde ise kuvvet kullanarak bastırılacak ve böylece enosis fikri gerçekleştirilecekti.

Altay

Ülkemizde geliştirilmekte olan yeni nesil bir ana muharebe tankı.

Ambargo

Bir malın serbest sürümünü engellemek için konulan yasak.

Anarşizm

Her türlü otorite ve düzenin gereksizliğini ortaya koyan siyasi akım.

Anka

Türk insansız hava aracı.

Anlaşma

Düşünce ve amaç bakımından birleşip uyuşma.

Annan Planı

Türk ve Rum kesimleri halinde bölünmüş Kıbrıs Adası'nın bağımsız bir devlet olarak birleştirilmesini öneren Birleşmiş Milletler planı.

Antant

Uyuşma, uzlaşma, mutabakat.

Antibalistik

Saldırı nitelikli füzeleri etkisiz duruma getirmek amacıyla üretilen savunma sistemi.

Antikomintern Pakt

II. Dünya Savaşı öncesinde Almanya, Japonya daha sonra da İtalya'nın katıldığı, SSCB ve komünizme karşı kurulan ittifak.

Antisemitizm

Yahudilere karşı düşmanca duygular besleyen ve Yahudilere karşı ayırt edici önlemler alınmasını isteyen görüş.

Antlaşma

İki ya da daha çok devlet arasında yapılan bağlayıcı yazılı sözleşme.

Arap Baharı

2010'da Orta Doğu ülkelerindeki demokratik olmayan yönetimlere karşı bu ülkelerin halkları tarafından daha çok demokrasi ve özgürlük talebiyle başlatılan, protesto ve ayaklanmalarla gerçekleşen halk hareketleridir.

Diğer Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 303

Terimler Sözlüğü Ana Sayfa