Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Gırtlak Ünsüzü Nedir? Gırtlak Ünsüzü Hakkında Kısaca Bilgi

Gırtlak Ünsüzü Terimi Hakkında Bilgiler

Gırtlak ÜnsüzüTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Gırtlak Ünsüzü:
Gırtlakta oluşan ünsüz."h"ünsüzü gibi ünsüzler.

 

Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

box Resmi Dil: Resmi nitelik taşıyan işlemlerde kullanılması zorunlu dil. devam et

box Özdeyiş: Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, vecize. devam et

box Hece Düşmesi: İki heceli kimi sözcüklerde alınan bazı eklerden dolayı oluşan ünlü düşmesi. devam et

box Ek Fiil: Eski Türkçede er- yardımcı fiilinin er->ir->i- biçiminde ekleşmesinden oluşan, ad soylu kelimelerin yüklem olarak kullanılmasını sağlayan ve birleşik devam et

box Betimleme: Tasarlama, bir şeyi sözle ya da yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, tasvir. devam et

box Tekrar Grubu: Bir nesneyi, bir oluş ve kılışı karşılamak üzere; aynı, yakın ya da zıt anlamlı ve eşit görevli iki kelimenin oluşturduğu kelime grubu: gürül gürül, ı devam et

box Tümce: Anlam açısından eksiksiz sayılan, kesintiye uğramayan söz. devam et

box Ayraç: Noktalama işareti. Parantez. devam et