Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Filateli (Pulculuk) Terimleri Sözlüğü

terimler Antiye:Üzerinde pul baskısı bulunan posta kartlarına verilen isimdir. devam

terimler Blok:Posta pullarının üst üste veya yan yana zımbalı veya zımbasız, birbirinden ayrılmamış olarak meyda devam

terimler Dantel:Perforaj işlemi sonunda pulların kenarlarında meydana gelen dişlerdir. devam

terimler Değer:Postada kullanılan değerli kağıtların üzerlerinde rakam ve bazılarında ayrıca yazı ile gösterilen devam

terimler Emisyon:Bir değerli kağıdın veya pulun tedavüle çıkarılması. devam

terimler Erör:Değerli kağıtların basımı veya zımbalanması sırasında meydana gelen hata. devam

terimler Ese:Baskı durumunu, pulu bastıran kuruluşa göstermek için hazırlanan provalardır. Bunlara hazırlık örn devam

terimler Filateli:puluçluk, posta pullarını konu edinen uğraş alanına verilen genel isimdir. devam

terimler Filatelik Zarf:İlk gün ve özel gün damgasını taşıyan özel zarflardır. devam

terimler Filigran:Bazı pulların kağıdında bulunan ve ışığa tutulduğu zaman görülen yazı, çizgi, şekil veya motif gib devam

terimler Forma:Pul üzerindeki resmin (marj hariç)milimetre olarak boyutu (25 X 40 mm gibi). devam

terimler Föyye:Üzerinde dantelli veya dantelsiz bir veya birkaç pul basılmış olan ve kenarlarında çoğu zaman yazı devam

terimler İlkgün Damgalı Zarf:Üzerlerinde bir anma veya sürekli pul serisi yapıştırılıp konuya ait ilk gün damgası ile damgalanm devam

terimler Lejand:Pul üzerindeki yazılar. devam

terimler Maksimum Kart:Üzerinde büyütülmüş olarak bir posta pulundaki resim bulunan ve ayrıca basılmış veya yapıştırılmış devam

terimler Marj:Pul tabakalarının ve anma bloklarının kenarlarında ve pulların çerçeveleri dışında kalan baskısız devam

terimler Özel Tarih Damgalı Zarf:Üzerlerinde bir anma pulu, sürekli posta pulu veya pul baskısı yer alan, damganın konusu ile ilgil devam

terimler Özelgün Zarfı:Üzerlerine yapıştırılan pula özel bir filatelik damga basılan, damga konusu ile ilgili yazı ve mot devam

terimler Perforaj:Tabakalardaki ve anma bloklarındaki pulların birbirinden kolay ayrılabilmeleri için aralarının zım devam

terimler Portföy:Bir anma pulu için bastırılan ve içinde söz konusu anma pulu, bununla ilgili FDC (ilkgün zarfı), k devam

terimler Posta Kartı:PTT tarafından üretilen üzerinde Posta Kartı ibaresi bulunan resimli veya resimsiz kartlardır. devam

terimler Santre:Bir pulun karşılıklı marjlarının birbirine eşit olması yani pul resmini çevreleyen çerçevenin (for devam

terimler Seri:Aynı ad altında çıkarılan pulların her değerini içine alan takıma denir. devam

terimler Sürsarş:Değerli kağıtların veya pulun değerini değiştirerek veya değiştirmeksizin başka bir olayı anmak ve devam

terimler Şarniyer:Pulların albüme tutturulmasına yarayan küçük zamklı kağıt parçası. devam

terimler Takse Pulu:Postaya verildiği sırada ücreti hiç ödenmemiş veya eksik ödenmiş posta gönderilerinin alıcılarında devam

terimler Tematik Pul:Kuş, çiçek, spor, meşhur adamlar, tablolar gibi belli konuların resimlerini taşıyan pullardır. devam

DİĞER SAYFALAR:

Filateli (Pulculuk) Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 31

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın