Eğitim Sitesi

Online Filateli (Pulculuk) Terimleri Sözlüğü

Online Filateli (Pulculuk) Terimleri Sözlüğü

  Antiye

  Üzerinde pul baskısı bulunan posta kartlarına verilen isimdir.

  Blok

  Posta pullarının üst üste veya yan yana zımbalı veya zımbasız, birbirinden ayrılmamış olarak meydana getirdiği gruba denir.

  Dantel

  Perforaj işlemi sonunda pulların kenarlarında meydana gelen dişlerdir.

  Değer

  Postada kullanılan değerli kağıtların üzerlerinde rakam ve bazılarında ayrıca yazı ile gösterilen ve bunların postadaki satış fiyatını belirten para tutarı veya bir serideki pullardan herhangi bir serideki pullardan herhangi biri.

  Emisyon

  Bir değerli kağıdın veya pulun tedavüle çıkarılması.

  Erör

  Değerli kağıtların basımı veya zımbalanması sırasında meydana gelen hata.

  Ese

  Baskı durumunu, pulu bastıran kuruluşa göstermek için hazırlanan provalardır. Bunlara hazırlık örnekleri de denebilir. Pulun hazırlanmasını görmek yönünden önemlidir. Eseler yalnız Posta İdarelerinin müze veya arşivlerinde bulunur satılmazlar.

  Filateli

  puluçluk, posta pullarını konu edinen uğraş alanına verilen genel isimdir.

  Filatelik Zarf

  İlk gün ve özel gün damgasını taşıyan özel zarflardır.

  Filigran

  Bazı pulların kağıdında bulunan ve ışığa tutulduğu zaman görülen yazı, çizgi, şekil veya motif gibi özel bir belirtidir. Pulun sahtesinin basılmasını önlemek için kullanılır.

  Forma

  Pul üzerindeki resmin (marj hariç)milimetre olarak boyutu (25 X 40 mm gibi).

  Föyye

  Üzerinde dantelli veya dantelsiz bir veya birkaç pul basılmış olan ve kenarlarında çoğu zaman yazılar taşıyan küçük pul tabakasıdır.

  İlkgün Damgalı Zarf

  Üzerlerinde bir anma veya sürekli pul serisi yapıştırılıp konuya ait ilk gün damgası ile damgalanmış, yazı ve motifler taşıyan özel zarflardır.

  Lejand

  Pul üzerindeki yazılar.

  Maksimum Kart

  Üzerinde büyütülmüş olarak bir posta pulundaki resim bulunan ve ayrıca basılmış veya yapıştırılmış olarak pulun kendisini taşıyan özel damgalı filatelik kart.

  Marj

  Pul tabakalarının ve anma bloklarının kenarlarında ve pulların çerçeveleri dışında kalan baskısız kısımlardır.

  Özel Tarih Damgalı Zarf

  Üzerlerinde bir anma pulu, sürekli posta pulu veya pul baskısı yer alan, damganın konusu ile ilgili tasarım bulunmayan ve özel tarih damgası ile damgalanmış filatelik zarflardır.

  Özelgün Zarfı

  Üzerlerine yapıştırılan pula özel bir filatelik damga basılan, damga konusu ile ilgili yazı ve motifler taşıyan özel zarflardır.

  Perforaj

  Tabakalardaki ve anma bloklarındaki pulların birbirinden kolay ayrılabilmeleri için aralarının zımbalanması işlemidir.

  Portföy

  Bir anma pulu için bastırılan ve içinde söz konusu anma pulu, bununla ilgili FDC (ilkgün zarfı), kart veya öteki yayınlar bulunan filatelik dosyadır.

  Diğer Filateli (Pulculuk) Terimleri

  [1]2

  Filateli (Pulculuk) Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 31

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfa