Eğitim Sitesi

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

A posteriori

1. Deneyimin eseri veya sonucu olan, deneyime dayanan anlamına gelen Latince terim.

2. Deneyden sonra, onun ürünü olarak ortaya çıkan bilgi.

A priori

1. Deneyimden bağımsız, tecrübeye dayanmayan anlamına gelen Latince terim.

2. Her türlü tecrübeden önce, yalnız akla dayanılarak kabul olunan bilgi.

Aborjin

Avustralya yerlisi.

Açık Önerme

İçinde "x" gibi bir değişken olan önerme.

Açık Sınıf Tabakalaşması

Tabakalar arası geçişin serbest ve hızlı olduğu, rekabete dayanan ve hukuken eşitsizliği kabul etmeyen sistem. Sınıf sistemi.

Açık Toplum

Toplumun yaygın katılımına açık, toplumsal talepleri göz önünde bulunduran, topluma hesap veren, politikalarını herkesin görebileceği şeffaflıkta formüle eden, hukukun üstünlüğü altında kalan, serbest piyasa ekonomisine dayanan, temel hak ve hürriyetleri esas alan bir yönetim yapısı ve anlayışı diye tanımlanan toplum türü.

Açık Yol

Çözümleyici çizelgede hiçbir çelişki taşımayıp ortak doğrulayıcı yorumu olan önermelerden oluşan yol.

Açık-Seçiklik

Bulanık olmama, kolayca anlaşılabilir olma

Açımlamak

Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktasına kadar gözden geçirerek anlatmak.

Adalet

Her kimseye ne gerekiyorsa onun sağlanması ve hakkının verilmesidir.

Adcılık (nominalizm)

Genel kavramların bireysel varlıklar gibi birer varlıkları olmadığını, onların birer sesten, addan ibaret olduğunu savunan felsefi görüş.

Agnostisizm

Tanrı'nın var olup - olmadığının bilinemeyeceğini savunan görüş Agnostisizm'dir (Bilinemezcilik). Örneğin sofist düşünürlerden Protagoras "Tanrılar üzerine bilgi edinmekte çaresizim; ne var oldukları ne de olmadıkları, ne de ne şekilde oldukları üzerine." Agnostisizm adını ilk kullanan Thomas Huxley'e göre duyularımızla kavrayamadığımız şeyler konusunda kesin bir şey söyleyemeyiz. Tanrı da duyularla kavranamadığı için var olup-olmadığını söyleyemeyiz.
Agnostisizm Tanrı'yı reddetmez. Fakat Tanrı ile ilgili bilgiye sahip olunamayacağından herhangi bir yargıda da bulunmaz.

Ahlak

1- İnsanların bir toplum içinde uyumlu yaşamaları için kendilerine göre belirledikleri ilkelerin tümüdür.

2- Hem belli bir davranış biçimi hem de kendimiz ve başkalarının eylemleri hakkında verilen yargılardır.

Ahlak Felsefesi

Ahlakın ne olduğunu, ahlaki davranışın nasıl oluştuğunu, insan davranışlarının temellerini, iyi ve kötü eylemlerin nedenlerini, ahlaki eylemlerin amacını, ahlaki davranışların olmasını sağlayan temel ilkelerin yapısını ve özünü inceleyen felsefenin bir alt disiplinidir.

Ahlak Felsefesi(Ethik)

Ahlaki olanın özünü ve temellerini araştıran ve açıklayan felsefe bilimi.

Ahlak kuralları

Toplum tarafından oluşturulan iyi - kötü kavramlarından; iyinin yapılması, kötünün yapılmamasını emreden davranış kurallarına ahlak kuralları denir.

Ahlak Yasası

Kişinin eylemlerini yönlendiren, düzenleyen, sınırlayan genel kurallardır.

Ahlakdışıcılık(İmmoralizm)

Töre tanımazcılık,ahlak dışı olma,gayrı ahlakiye-NİETZCHE felsefesi.

Ahlakdışılık(Amoralizm)

Ahlakla ilgilenmemek, ahlaka aykırı olmamakla beraber ahlaki düsturları hayat kaideleri olarak benimsememektir.

Ahlaki Eylem

Ahlak yasasına uygun, özgürce, herhangi bir çıkar gözetmeden eylemde bulunmaktır.

Diğer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1080

Terimler Sözlüğü Ana Sayfa