Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

terimler A posteriori:1. Deneyimin eseri veya sonucu olan, deneyime dayanan anlamına gelen Latince terim. 2. Deneyden devam

terimler A priori:1. Deneyimden bağımsız, tecrübeye dayanmayan anlamına gelen Latince terim. 2. Her türlü tecrübe devam

terimler Aborjin:Avustralya yerlisi. devam

terimler Açık Önerme:İçinde "x" gibi bir değişken olan önerme. devam

terimler Açık Sınıf Tabakalaşması:Tabakalar arası geçişin serbest ve hızlı olduğu, rekabete dayanan ve hukuken eşitsizliği kabul etm devam

terimler Açık Toplum:Toplumun yaygın katılımına açık, toplumsal talepleri göz önünde bulunduran, topluma hesap veren, p devam

terimler Açık Yol:Çözümleyici çizelgede hiçbir çelişki taşımayıp ortak doğrulayıcı yorumu olan önermelerden oluşan y devam

terimler Açık-Seçiklik:Bulanık olmama, kolayca anlaşılabilir olma devam

terimler Açımlamak:Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktasına kadar gözden geçirerek anlatmak. devam

terimler Adcılık (nominalizm):Genel kavramların bireysel varlıklar gibi birer varlıkları olmadığını, onların birer sesten, addan devam

terimler Agnostisizm:Tanrı'nın var olup - olmadığının bilinemeyeceğini savunan görüş Agnostisizm'dir (Bilinemezcilik). devam

terimler Ahlak:1- İnsanların bir toplum içinde uyumlu yaşamaları için kendilerine göre belirledikleri ilkelerin t devam

terimler Ahlak Felsefesi:Ahlakın ne olduğunu, ahlaki davranışın nasıl oluştuğunu, insan davranışlarının temellerini, iyi ve devam

terimler Ahlak Felsefesi(Ethik):Ahlaki olanın özünü ve temellerini araştıran ve açıklayan felsefe bilimi. devam

terimler Ahlak kuralları:Toplum tarafından oluşturulan iyi - kötü kavramlarından; iyinin yapılması, kötünün yapılmamasını e devam

terimler Ahlak Yasası:Kişinin eylemlerini yönlendiren, düzenleyen, sınırlayan genel kurallardır. devam

terimler Ahlakdışıcılık(İmmoralizm):Töre tanımazcılık,ahlak dışı olma,gayrı ahlakiye-NİETZCHE felsefesi. devam

terimler Ahlakdışılık(Amoralizm):Ahlakla ilgilenmemek, ahlaka aykırı olmamakla beraber ahlaki düsturları hayat kaideleri olarak ben devam

terimler Ahlaki Eylem:Ahlak yasasına uygun, özgürce, herhangi bir çıkar gözetmeden eylemde bulunmaktır. devam

terimler Ahlaki Karar:Kişinin ahlaki değerleri uygun olarak hür iradesiyle verdiği karardır. devam

terimler Aile:1- Aralarında gerçek ya da varsayımlı kanbağı bulunan, karşılıklı hak ve ödevleri üstlenen insanla devam

terimler Akademi:1- Platon'un Atina yakınlarında kurduğu, ölümünden sonra onun temel öğretisine bağlı kalmayarak şü devam

terimler Akademik:Bilimsel niteliği olan. devam

terimler Akıl:Düşünme, anlama ve kavrama gücü. devam

terimler Akıl yasaları:Aklın özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü hâlin imkânsızlığı ilkeleri. devam

terimler Akıl Yürütme:Kişiler, geçmiş yaşantıları, gözlemleri ve öğrenmeleri sonucunda oluşturdukları somut ve soyut tas devam

terimler Akılcı görüş (rasyonalizm):Bilginin akıl yoluyla elde edilebileceğini savunan görüş. devam

DİĞER SAYFALAR:

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1069

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın