Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Deprem Terimleri Sözlüğü

terimler AFAD Türkiye Deprem Veri Merkezi (AFAD TDVM):Sismik ağ işleten kurum, kuruluş, üniversite ve araştırma merkezleri tarafından elde edilen sayısa devam

terimler Afet Tehlike Haritası:Deprem, sel, çığ, heyelan, kuraklık, tıbbi jeolojik faktörler, tehlikeli maddeler, sanayi tesisler devam

terimler Aktif Fay:Gelecekte deprem oluşturmaya riski çok yüksek olan fay. devam

terimler Aletsel Dönem Depremleri:1900’den günümüze aletsel ölçümlerle kaydedilen depremler. devam

terimler Alüvyon:Suyun biriktirdiği kil, silt, kum, çakıl, taş ve jeolojik aşınma sonucu ortaya çıkmış diğer malzem devam

terimler Ana Şok:Bir bölgede bir deprem serisi içinde meydana gelen en büyük deprem. Bu deprem öncesinde meydana ge devam

terimler Ani Gelişen Afet:Deprem, fırtına, hortum, çığ, kaya düşmesi, volkan, yangın, heyelan, ani sel, su taşkını, tsunami devam

terimler Artçı Deprem:1. Ana depremin meydana gelmesinden sonra, ana şoku izleyen daha küçük sarsıntılar dizisidir. Ne k devam

terimler Asismik:Sismik faaliyet veya depremlerin olmaması durumu. devam

terimler Astenosfer:Litosferin (taşküre) altında bulunan mantonun yumuşak üst bölümü. devam

terimler Azalım İlişkisi:Genel olarak kuvvetli yer hareketinin ivmesi, hızı veya şiddetini, depremin büyüklüğüne, uzaklığın devam

terimler Beklenen En Büyük Deprem:Jeolojik ve sismolojik verilere dayanarak belirli bir deprem kaynak zonu içinde ve belirli bir sür devam

terimler Beklenen En Şiddetli Deprem:Yapıların depreme dayanıklı olarak yapılabilmesi için tasarım hesapları yapılırken esas alınan ger devam

terimler Benioff Zonu:Derin deniz hendeklerinden manto içine sarkan eğimli deprem zonu( Hugo Benioff, Amerikalı jeofizik devam

terimler Çekiçleme Etkisi:Bitişik durumda olan binaların kat adetlerinin veya döşeme seviyelerin farklı olması durumunda dep devam

terimler Çök-Kapan-Tutun:Kapalı mekânlarda deprem sırasındaki davranış biçiminin esasını ifade eden hedef küçülterek deprem devam

terimler Çöküntü Depremler:Yer altındaki boşlukların, kömür ocaklarında galerilerin, tuz ve jipsli arazilerde erime sonucu ol devam

terimler Deprem:1. Yerküre içerisindeki kırık (fay) düzlemleri üzerinde biriken biçim değiştirme enerjisinin anide devam

terimler Deprem Bölgesi:Fay hattı geçen, deprem oluşma riskinin yüksek olduğu bölgelere deprem bölgesi denir. devam

terimler Deprem Dalgası:1. Deprem anında, blokların ani olarak kayması ile deprem dalgaları üretilir ve bunlar kayaçlar iç devam

terimler Deprem Danışma Kurulu (DDK):Depremden korunmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak faaliyetler hakkında öne devam

terimler Deprem Fırtınası:Sınırlı bir alan ve belli bir sürede çok sayıda deprem meydana gelmesi. Büyüklükleri yani magnitüd devam

terimler Deprem Habercisi:Deprem öncesinde, kaynak zonlarında ölçülen veya gözlenen arz manyetik ve elektrik alanlarındaki d devam

terimler Deprem İvmesi:Deprem yer hareketi hızının birim zamandaki değişim değeri. Birimi ‘gal’ olan ivme değeri, deprem devam

terimler Deprem Kaydı:Depremlerin, nükleer patlamaların vb. olayların yeryüzünde yol açtığı sarsıntıları kaydeden aracın devam

terimler Deprem Kaynak Zonu:Değişik yön ve doğrultuda birden çok diri fay veya fay parçalarından oluşan ve her noktasında hasa devam

terimler Deprem Kestirimi:Gelecekte olabilecek bir depremin yeri, zamanı ve büyüklüğünün bilimsel olarak kabul gören çok dis devam

DİĞER SAYFALAR:

Deprem Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 92

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın