Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Matematik-Geometri Terimleri Sözlüğü

terimler A ile B nin Kartezyen Çarpımı:Birinci bileşeni A dan, ikinci bileşeni B den alınarak elde edilen ikililerin kümesidir. devam

terimler A Kümesinden B nin Farkı:A kümesinin B kümesi ile ortak olmayan elemanlarından oluşan kümedir. devam

terimler A Kümesinden B ye Fonksiyon:A nın elemanlarından herbirini, B nin elemanlarına bir ve yalnız bir kez eşleyen bağıntıdır. devam

terimler Açı:Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesine açı denir. Şekilde ABC açısı x devam

terimler Açı Ortay:Üçgenin bir açısını ortalayan ışının, köşe ile kenar arasında kalan doğru parçasına açıortay denir devam

terimler Açık Önerme:1- İçinde bilinmeyen bulunan ve bilinmeyenin alacağı değerlere göre doğru ya da yanlış olan ifade. devam

terimler Açıklık:Bir veri grubunda en büyük ve en küçük değer farkı. devam

terimler Açınım:Bir cismin yüzeylerinin açılıp bir düzlem üzerine yayılması. devam

terimler Açıortay:Bir açıyı, ölçüleri birbirine eşit olan iki açısal bölgeye ayıran ışın. devam

terimler Açısal Bölge:Açı ile açının iç bölgesinin birleşim kümesidir. Açı ile iç bölgesini oluşturan noktalar kümesi. devam

terimler Ağırlık Merkezi:Bir üçgende üç kenarortay bir noktada kesişir. Kesim noktasına ağırlık merkezi denir. Ağırlık merk devam

terimler Aksiyom:Doğruluğu ispat edilmemiş kabul edilen matematiksel ifadeye denir. devam

terimler Alan:Bir düzlem bölgesinin büyüklüğü, kapladığı yer. devam

terimler Algoritma:Belirli bir kurala bağlı bulunan her türlü hesap işlemi. devam

terimler Alt Çeyrek:Bir veri grubunda ortancanın solundaki veri grubunun ortancası. devam

terimler Alt Küme:Bir kümenin bazı elemanları ile oluşturulan küme. A ve B iki küme olmak üzere A nın her elamanı B devam

terimler Alt Küme Sayısı:Kümenin eleman sayısını a ile gösterirsek alt küme sayısı = 2ª dir. Boş kümenin alt küme sayısı 1 devam

terimler Altın Oran:[AB] üzerinde seçilen bir C noktası için |AB| ⁄ |AC| = |AC| ⁄ |CB| eşitliğini sağlayan devam

terimler Ana Doğru:1. Konide tepe noktası ve tabanın kenarı olan çemberin herhangi bir noktasından geçen doğrulardan devam

terimler Analitik Düzlem:Dik kesişen iki koordinat doğrusunun oluşturduğu yapının belirttiği düzlem. Üzerine koordinat sist devam

terimler Analitik Geometri:1- Geometrik koordinat sistemlerinin ve cebirsel işlemlerin kullanıldığı matematik dalı. 2- Nok devam

terimler Analitik Uzay:Bir O noktası ve yönlendirilmiş iki dik doğrunun meydana getirdiği uzay. devam

terimler Anket:Veri toplamada kullanılan ölçme aracı. devam

terimler Apotem:Düzgün piramidin yan yüz yüksekliği. devam

terimler Apsis:1- Analitik düzlemde bir noktanın dikey eksene olan uzaklığı. 2- Koordinat düzlemindeki bir nok devam

terimler Apsis Ekseni:Koordinat düzleminde yatay eksen, x eksenidir. devam

terimler Apsisler Ekseni:Koordinat düzlemini oluşturan yatay eksen (x ekseni). devam

DİĞER SAYFALAR:

Matematik-Geometri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 676

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın