Eğitim Sitesi

Online Matematik-Geometri Terimleri Sözlüğü

Online Matematik-Geometri Terimleri Sözlüğü

  A ile B nin Kartezyen Çarpımı

  Birinci bileşeni A dan, ikinci bileşeni B den alınarak elde edilen ikililerin kümesidir.

  A Kümesinden B nin Farkı

  A kümesinin B kümesi ile ortak olmayan elemanlarından oluşan kümedir.

  A Kümesinden B ye Fonksiyon

  A nın elemanlarından herbirini, B nin elemanlarına bir ve yalnız bir kez eşleyen bağıntıdır.

  Açı

  Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesine açı denir.
  Şekilde ABC açısı x ile gösterilmektedir.

  Açı Ortay

  Üçgenin bir açısını ortalayan ışının, köşe ile kenar arasında kalan doğru parçasına açıortay denir. Üçgenin iç açı ortayları iç bölgede bir noktada kesişir.

  Açık Önerme

  1- İçinde bilinmeyen bulunan ve bilinmeyenin alacağı değerlere göre doğru ya da yanlış olan ifade.

  2- İçerisinde değişken bulunan ve bu değişkenin alacağı değerle doğruluğu veya yanlışlığı kesinleşen önerme.

  3- İçinde en az bir değişken bulunduran ve bu değişkenin aldığı değerlere göre doğru ya da yanlış hüküm bildiren önermelere açık önerme denir.

  Değişkenin açık önermeyi doğrulayan değerlerinin kümesine açık önermenin doğruluk kümesi denir.
  Denklem ve eşitsizlikler de birer açık önermedir.

  Açıklık

  Bir veri grubunda en büyük ve en küçük değer farkı.

  Açınım

  Bir cismin yüzeylerinin açılıp bir düzlem üzerine yayılması.

  Açıortay

  Bir açıyı, ölçüleri birbirine eşit olan iki açısal bölgeye ayıran ışın.

  Açısal Bölge

  Açı ile açının iç bölgesinin birleşim kümesidir. Açı ile iç bölgesini oluşturan noktalar kümesi.

  Ağırlık Merkezi

  Bir üçgende üç kenarortay bir noktada kesişir. Kesim noktasına ağırlık merkezi denir. Ağırlık merkezi G ile gösterilir.

  Aksiyom

  Doğruluğu ispat edilmemiş kabul edilen matematiksel ifadeye denir.

  Alan

  Bir düzlem bölgesinin büyüklüğü, kapladığı yer.

  Algoritma

  Belirli bir kurala bağlı bulunan her türlü hesap işlemi.

  Alt Çeyrek

  Bir veri grubunda ortancanın solundaki veri grubunun ortancası.

  Alt Küme

  Bir kümenin bazı elemanları ile oluşturulan küme. A ve B iki küme olmak üzere A nın her elamanı B nin de elemanı oluyorsa A ya B nin alt kümesi denir. B ye de A nın kapsayan kümesi denir. Her küme kendisinin bir alt kümesidir. Boş küme her kümenin bir alt kümesidir.

  Örnek : A ={a,b} ve B={a,b,c} ise A kümesi B kümesinin alt kümesidir.

  Alt Küme Sayısı

  Kümenin eleman sayısını a ile gösterirsek alt küme sayısı = 2ª dir. Boş kümenin alt küme sayısı 1 dir.

  Altın Oran

  [AB] üzerinde seçilen bir C noktası için |AB| ⁄ |AC| = |AC| ⁄ |CB| eşitliğini sağlayan oran.

  Ana Doğru

  1. Konide tepe noktası ve tabanın kenarı olan çemberin herhangi bir noktasından geçen doğrulardan her biri, doğuran.

  2. Dairesel silindirde, tabanların karşılıklı iki noktasını birleştiren doğrulardan her biri.

  Analitik Düzlem

  Dik kesişen iki koordinat doğrusunun oluşturduğu yapının belirttiği düzlem. Üzerine koordinat sistemi yerleştirilmiş düzlem. Koordinat eksenleri ile tanımlanmış düzlem.

  Diğer Matematik-Geometri Terimleri

  [1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

  Matematik-Geometri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 677

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfa