Eğitim Sitesi

Online Matematik-Geometri Terimleri Sözlüğü

A ile B nin Kartezyen Çarpımı:Birinci bileşeni A dan, ikinci bileşeni B den alınarak elde edilen ikililerin kümesidir. Devamını Oku

A Kümesinden B nin Farkı:A kümesinin B kümesi ile ortak olmayan elemanlarından oluşan kümedir. Devamını Oku

A Kümesinden B ye Fonksiyon:A nın elemanlarından herbirini, B nin elemanlarına bir ve yalnız bir kez eşleyen bağıntıdır. Devamını Oku

Açı:Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesine açı denir. Şekilde ABC açısı x Devamını Oku

Açı Ortay:Üçgenin bir açısını ortalayan ışının, köşe ile kenar arasında kalan doğru parçasına açıortay denir Devamını Oku

Açık Önerme:1- İçinde bilinmeyen bulunan ve bilinmeyenin alacağı değerlere göre doğru ya da yanlış olan ifade. Devamını Oku

Açıklık:Bir veri grubunda en büyük ve en küçük değer farkı. Devamını Oku

Açınım:Bir cismin yüzeylerinin açılıp bir düzlem üzerine yayılması. Devamını Oku

Açıortay:Bir açıyı, ölçüleri birbirine eşit olan iki açısal bölgeye ayıran ışın. Devamını Oku

Açısal Bölge:Açı ile açının iç bölgesinin birleşim kümesidir. Açı ile iç bölgesini oluşturan noktalar kümesi. Devamını Oku

Ağırlık Merkezi:Bir üçgende üç kenarortay bir noktada kesişir. Kesim noktasına ağırlık merkezi denir. Ağırlık merk Devamını Oku

Aksiyom:Doğruluğu ispat edilmemiş kabul edilen matematiksel ifadeye denir. Devamını Oku

Alan:Bir düzlem bölgesinin büyüklüğü, kapladığı yer. Devamını Oku

Algoritma:Belirli bir kurala bağlı bulunan her türlü hesap işlemi. Devamını Oku

Alt Çeyrek:Bir veri grubunda ortancanın solundaki veri grubunun ortancası. Devamını Oku

Alt Küme:Bir kümenin bazı elemanları ile oluşturulan küme. A ve B iki küme olmak üzere A nın her elamanı B Devamını Oku

Alt Küme Sayısı:Kümenin eleman sayısını a ile gösterirsek alt küme sayısı = 2ª dir. Boş kümenin alt küme sayısı 1 Devamını Oku

Altın Oran:[AB] üzerinde seçilen bir C noktası için |AB| ⁄ |AC| = |AC| ⁄ |CB| eşitliğini sağlayan Devamını Oku

Ana Doğru:1. Konide tepe noktası ve tabanın kenarı olan çemberin herhangi bir noktasından geçen doğrulardan Devamını Oku

Analitik Düzlem:Dik kesişen iki koordinat doğrusunun oluşturduğu yapının belirttiği düzlem. Üzerine koordinat sist Devamını Oku

Analitik Geometri:1- Geometrik koordinat sistemlerinin ve cebirsel işlemlerin kullanıldığı matematik dalı. 2- Nok Devamını Oku

Analitik Uzay:Bir O noktası ve yönlendirilmiş iki dik doğrunun meydana getirdiği uzay. Devamını Oku

Anket:Veri toplamada kullanılan ölçme aracı. Devamını Oku

Apotem:Düzgün piramidin yan yüz yüksekliği. Devamını Oku

Apsis:1- Analitik düzlemde bir noktanın dikey eksene olan uzaklığı. 2- Koordinat düzlemindeki bir nok Devamını Oku

Apsis Ekseni:Koordinat düzleminde yatay eksen, x eksenidir. Devamını Oku

Apsisler Ekseni:Koordinat düzlemini oluşturan yatay eksen (x ekseni). Devamını Oku

Ar:100 metrekarelik arazi ölçü birimidir. Devamını Oku

Ara Kesit Doğrusu:Kesişen iki düzlemin ortak noktalarının oluşturulduğu doğru. Devamını Oku

Arada Olma:Aynı doğru üzerinde farklı üç noktadan birisinin diğer ikisinin arasında olmasıdır. Devamını Oku

Matematik-Geometri Terimleri Sözlüğü

Diğer Sayfalar: [1]2 3 4 5 6 7 8 9 ... Son Sayfa

Matematik-Geometri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 677

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın