Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü

terimler Abartma:Söz biliminde bir duyguyu, bir düşünceyi veya bir olayı aşırı derecede büyüterek veya küçülterek a devam

terimler Abartma (Mübalağa):Bir durumu olduğundan çok ya da az göstermek. Abartmak işi. Örnek : - Bütün gün çalışmaktan iğ devam

terimler Açık Hece:Bir ünlüyle biten veya bir tek ünlüden oluşan ve ünlüsü kısa olan hece. A-ra-ba, ba-ba gibi. devam

terimler Açık Oturum:1- Geniş halk kitlelerini ilgilendiren konuların, yine bu kitlelere o sahanın uzmanı kişilerce bir devam

terimler Açıklayıcı:Kendisinden önce gelen kelime veya kelime gruplarını daha açık ifade etmek ve anlamı güçlendirmek devam

terimler Açılım:Bir kısaltmanın açık yazılışı. devam

terimler Ad (İsim):1. Canlı ve Cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan kelime türü: Ayşe, ağaç, devam

terimler Ad (isim) Cümlesi:1- Yüklemi ek eylemle çekimlenmiş bir ad ya da ad soylu sözcüğün bulunduğu cümlelerdir. Örnek : devam

terimler Ad Aktarması:Bir sözcük ya da sözün, benzetme amacı güdülmeden, anlamca ilgili olduğu başka bir sözcük ya da sö devam

terimler Ad Aktarması (Mürsel Mecaz):Bir sözü benzetme amacı gütmeden bir başka söz yerine kullanmaktır. Sözcüklerin yeni anlamlar yük devam

terimler Ad Cümlesi:Yüklemi çekimli fiil değil ad veya ad soylu bir kelime olan ve cevher fiili eklerinin geniş zaman, devam

terimler Ad Çekimi:Bir adın hâl (durum) ekleriyle girdiği çekim. devam

terimler Ad Durum Ekleri:Adı başka sözcüklerle ilişkilendiren ekler."-i"belirtme, "-e" yönelme, "-de"bulunma, "-den"çıkma d devam

terimler Ad Eylem:İsim fiil. devam

terimler Ad Fiil:Ad-fiil: Fiilin kök ve gövdelerine getirilen belirli eklerle fiilin bir ad gibi kullanılması; ad g devam

terimler Ad Kökü:Somut veya soyut varlıkları veya onların vasıf, durum ve ilişkilerini gösteren ve yapı bakımından devam

terimler Ad Soylu Sözcük:Eylem dışındaki mastar eki alamayan sözcükler. devam

terimler Ad Tamlamaları:En az iki adın, aralarında anlam bağlantısı kurarak oluşturduğu, bir nesnenin parçası olduğunu ya devam

terimler Ad Tamlaması:En az iki adın bir araya gelip birbirini tamamlamasıyla oluşan sözcük öbeklerine ad tamlaması deni devam

terimler Ad-Fiil Grubu:-mak, -ma, -ış/-uş ekleriyle kurulmuş ve grup sonunda yüklem görevi almış bir ad-fiil ile bunun an devam

terimler Addan Ad Türeten Ekler:Adlara ve ad soylu kök ve gövdelere gelerek anlamca eskisinden farklı yeni bir anlam oluşturacak b devam

terimler Addan Fiil Türeten Ekler:Adlara ve ad soylu kelimelere gelerek anlamca eskisinden farklı yeni bir anlam oluşturacak ve yeni devam

terimler Addan Türemiş Ad:Ad kökü veya gövdesine addan ad yapan ekler getirilerek yapılmış yeni ad. devam

terimler Addan Türemiş Eylem:Ad kökü veya gövdesine addan eylem yapan ekler getirilerek yapılmış eylem. devam

terimler Adıl:Zamir. devam

terimler Adlaşmış Sıfat:Nitelediği ad düşmüş sıfat. devam

terimler Afiş:Bir şeyi duyurmak, tanıtmak vb. için hazırlanan, kalabalığın görebileceği yere asılmış, genellikle devam

DİĞER SAYFALAR:

Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 596

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın