Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Hukuk Terimleri Sözlüğü

terimler 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu:(Devletin temel düzeni hakkındaki kanun) Yürürlüğe koyan 1920 de kurulan TBMM.1921'de meclis bu me devam

terimler 1982 Anayasasının Genel Özellikleri:Genel nitelikte değil daha ayrıntılı hazırlanmıştır. Bu açıdan her iki anayasada kazuist sistemle devam

terimler Abes:Akla ve gerçeğe aykırı; gereksiz; yersiz; boş şey; saçma; anlamsız. devam

terimler Abesle iştigal etmek:Boş şeylerle uğraşmak. devam

terimler Abideler ve asar-ı atika:Anıt ve abideler devam

terimler Abluka:Bir devletin dışarı ile olan ilişkilerini zor kullanarak kesmek devam

terimler Abrama:Deniz taşıtlarını yönetme. devam

terimler Acar:Atılgan; gözü pek; yiğit; kabadayı; yılmaz; kabına sığmaz; güçlü; becerikli. devam

terimler Acele itiraz:Verilen kararın tefhim yada tebliğinden itibaren belirli bir süre içerisinde ( genellikle bir haft devam

terimler Acenta:Ticari mümessil ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmey devam

terimler Acir:Kiraya veren kimse devam

terimler Aciz:Bir şahsın borçlarını ödeyemeyecek durumda bulunması devam

terimler Âciz:Gücü bir işe yetmez olan; güçsüz; beceriksiz; kabiliyetsiz; zayıf devam

terimler Aciz vesikası:Alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen vesika (İİK 143) devam

terimler Açık artırma:Bir malın, teklif veren kişiler arasında en yüksek bedeli öneren kimseye satılmasını sağlayan satı devam

terimler Açık Çek:Üzerine para miktarı yazılmamış çek, mecazi: sonsuz güven. devam

terimler Ada:Çevresi yollarla sınırlandırılmış bulunan, çeşitli parselleri kapsayan arsa parçası. devam

terimler Adab:Âdab; Töre; edepler; terbiyeler; utanmalar; yol yordam; yol yöntem. devam

terimler Adâd:Adetler; sayılar devam

terimler Adalet:Haklılık; hakka uygunluk devam

terimler Adalet Divanı:Devletler arasındaki birtakım hukuk anlaşmazlıklarına bakan ve merkezi La Haye'de bulunan uluslara devam

terimler Adalet Örgütü:Adliye teşkilatı. devam

terimler Adalet Sarayı:Mahkemelerin bulunduğu büyük yapı. devam

terimler Adem:Yokluk; hiçlik; ölüm. devam

terimler Adem-i ifâ:Yapmamak; yerine getirmemek; borcu ödememek devam

terimler Adem-i İştirak:Katılmamak devam

terimler Adem-i Merkeziyet:Yerinden yönetim. devam

DİĞER SAYFALAR:

Hukuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2520

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın