Eğitim Sitesi

Yöntem Nedir? Yöntem Hakkında Kısaca Bilgi

Yöntem Terimi Hakkında Bilgiler

Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Yöntem:

1. Bir sorunu çözmek, bir deneyi sonuçlandırmak, bir konuyu öğrenmek ya da öğretmek gibi amaçlara ulaşmak için bilinçli olarak seçilen ve izlenen düzenli yol.

2. Yeni gerçekleri bulmak, bilinen gerçekleri yorumlamak ve açıklamak için tutulan mantıklı düşünme yolu.

3. Hedefe ulaşmak için izlenen en kısa yol ya da bir konuyu öğrenmek için seçilen düzenli yol.

 

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Yöntem:

Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol. Bilimlerde belli bir sonuca erişmek üzere, bir plana göre gidilen yol.

 

Tiyatro Terimi Olarak Yöntem:

Çağdaş oyunculuğun kurucusu. Stanistlavski'nin oyuncuyu çalışması için kullanılan sözcük.

 

Fen Bilimleri Terimi Olarak Yöntem:

Bir amaca ulaşmak için izlenen, tutulan yol. Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

 

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Yöntem:

Nasıl sorusuna cevap veren ve bir amaca göre hazırlanmış araştırma planı.

 

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Yöntem:

Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, sistem.

 

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Yöntem:

Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol.

 

  Benzer Eğitim-Öğretim Terimleri

  Birleştirilmiş Sınıf Öğretimi: Birçok sınıfın bir araya getirilerek bir öğretmence yetiştirilmesi.

  Rüştiye: Ortaokul derecesinde olan eğitim kurumu.

  Değişken: 1. Bir evreni temsil eden deneklerin değişebilen özelliği. 2. Nicelik ve ölçülebilir nitelik bakımından değişiklik gösteren gözlem. 3. Değişik değerler alabilen (nicelik). 4. Ağırlık, boy, zihin yeteneği gibi bireyden bireye değişen öğe ve etmenler ile olgulara verilen genel ad.

  Yararcılık: 1. Bir işin, bir eylemin doğruluk derecesini o iş ve eylemdeki yararlıkla değerlendiren, yarar ilkesini doğru davranışların ölçüsü olarak kabul eden ve böylece yarar ile ahlak arasında sıkı bir ilişki kuran öğreti. 2. Genel mutluluğa uymayı ahlaksal değerin ölçütü olarak gören öğreti.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğü