Eğitim Sitesi

Online Jimnastik (Cimnastik) Terimleri Sözlüğü

Online Jimnastik (Cimnastik) Terimleri Sözlüğü

Açık Atlama

Atlama araçları üstünden bacakları iki yana açıp atlama.

Açık Duruş

Vücudun ayakta,gergin ve bacaklar yana açık bir şekilde durması.

Açılı Duruş

Vücudun topuklar bitişik,ayak uçları bir ayak genişliğinde açık olarak aldığı durum.

Adım Duruşu

Ayakta,öne bir adım atmış olarak alınan durum.

Akrobatik Cimnastik

Yarışma amaçlı akrobatik jimnastik kız-erkek,erkek-erkek,kız veya gruplarla(3'lü,5'li)yapılan belirli kurallar ve sınırlamaları olan,müzik eşliğinde ve belirli bir zaman sınırlaması içinde podyumlarda seri halde yapılan,bir baş hakem ve dört yan hakemin notsal değerlendirdiği spor.

Aksak Dövüşü

İki kişinin tek ayak üstünde,kollar göğüste kavuşuk durumda birbirlerini itme ve aldatma ile dengelerini bozarak öteki ayaklarını bastırmaya çabalamaları biçiminde yaptıkları eşli alıştırma.

Alan Cimnastiği

Açık havada yapılan jimnastik alıştırmaları.

Alet

Cimnastikte kullanılan her türlü yardımcı araç.

Aletli Jimnastik

Aletlerle yapılan cesaret,kendine güven ve vücut güzelliği sağlayan hareketler.

Altın Beşik

Cimnastikte,bir elleriyle kendi bileklerini kavrayan iki kişinin,öteki elleriyle karşılıklı olarak birbirlerinin bileklerini tutmaları.

Amut Duruşu

Vücudun yerde veya atlet üzerinde,ellere,ön kollara dayanarak ve baş aşağı dikey olarak durma.El üstü duruş.

Anlatım Cimnastiği

Müzik ve ritm yardımıyla yapılan,itici gücünü duygusal yaşantıdan alan ve bir anlam taşıyan cimnastik türü.

Araçlı Cimnastik

Cimnastiğin araçta uygulanan bir türü.

Aralık

Toplu cimnastiklerde,birbirinin ardı sıra durarak dizilenleri ayıran derinlik ve açıklık.

Arkadan Asılma

Cimnastikte,sırtın araca dönük tutulduğu asılma durumu.

Artistik Cimnastik

Bireysel olarak yapılan,belirli kurallar ve sınırlamaları olan,kızlarda;atlama beygiri,asimetrik paralel,denge,yer olmak üzere dört,erkeklerde;kulplu beygir,yer,halka,atlama beygiri,paralel,barfiks olmak üzere altı aletin yer aldığı ve her aletle yarışmak zorunda bulunduğu,uygulaması zor,seyretmesi ise hayranlık uyandıran,yaşadığımız modern çağa çok uygun bir spor dalı.

Asimetrik Paralel

Bir cimnastik aleti ve bu alet üzerinde yapılan jimnastik hareketleri veya yarışması.Bayanlara özgüdür.Yan yana kurulmuş biri 1.50 m.öteki 2.30 m.yükseklikte iki barfiks biçimindedir.Bunların uzaklıkları ayarlanabilir.Yatay çubukların uzunlukları 2,40 m'dir.Bayan cimnastikçiler için hazırlanmış olan ve birbirine paralel duran iki büyük ve küçük barfiksten oluşan alet.

Atılım Duruşu(Öne -Arkaya-Yana)

Türlü cimnastik alıştırmalarına temel olan bir başlama duruşu;türlü yönlere adım duruşlarında,gövdenin bükülü bacak üzerine eğilmesi ve gergin bacakla bir doğrultuya getirilmesiyle vücut ağırlığının o yöne aktarılması.

Atlama Beygiri

Cimnastikte kullanılan bir çeşit alet.Erkeklerde 1.35m.bayanlarda 1.10 m. yükseklikte ve bunlar üzerine tutturulmuş,yumuşak yüzeyli,deri kaplı kutu biçiminde bir gövdeden oluşan,erkekler uzunlamasına,bayanlar enlemesine kullanılan alet.

Ayakta Kipe

Ayakta duruştan,omurgayı öne bükerek devrilirken,hızla gerçekleştirilen yer kipesi.

Diğer Jimnastik (Cimnastik) Terimleri

[1]2 3 4 5

Jimnastik (Cimnastik) Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 93

Terimler Sözlüğü Ana Sayfa