Eğitim Sitesi

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

(Tam) Kısa Devre Akımı (Solid short circuit current)

Normal işletme şartlarında potansiyelleri farklı olan gerilimli iletkenler arasında ihmal edilebilir empedanslı arıza sonucu meydana gelen akımdır.

Abone (Müşteri)

TEİAŞ'ın sözleşmelerinde karşı taraf olan mesken, işletme, bölge, şebeke adına kanuni temsilci, Görevli Şirketler, ayrıcalıklı Şirketler, TEDAŞ ve benzeri kuruluşlardır.

Abone İştirak (Katılım) Bedelleri

a- Pazar Katılım Bedeli, (Müşteriye devredilen abone karşılığı giderdir).

b- Tesis Katılım Bedeli olarak adıgeçen abonelerden alınması gereken kW başına miktardır.

Açık Devre

Devre anahtarı, devreden akımın geçmesini engelleyecek konumda ise bu devreye kapalı devre denir.

Akarsu Santralı

Enerji dönüşümü yapılan, bir baraj veya gölü olmayan hidroelektrik santral türüdür.

Akım Trafosu

Akımı belli bir oran dahilinde değiştirip yüksek gerilim devresinden izole ederek koruma ve ölçü devrelerine veren cihazdır.

Aktif Enerji

Aktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve Kilowatt saat (kWh) ile ifade edilir.

Aktif Güç

Elektrik akımı ile aynı fazda olup, iş gören güçtür. Kilowatt (kW) birimi ile ölçülür.

Aktif Hasılat

Tüketilen enerjiden elde edilen hasılattır. (Güç bedeli hasılat hariç)

Al

Enerji üreticisinin "al ya da öde" yakıt sözleşmesindeki, MAMS ile üzerinde anlaşmaya varılmış olan günlük minimum enerji alım miktarı.

Alçak Gerilim (AG)

Aboneleri beslemek üzere yüksek gerilim'den alçak gerilime indirilen gerilim olup, kilovolt (kV) veya Volt (V) ile ölçülür. Etkin değeri 1000 Volt (dahil) altında olan gerilimdir.

Alıcı (Almaç)

Elektrik enerjisiyle çalışan makine ve cihazların genel adıdır.

Alınabilir Güç

(Available capacity) İletim tesislerinde herhangi bir kısıt olmaksızın, herhangi bir zamanda bir üretim tesisinin çalıştırılabileceği kapasite.

Alışılagelmiş Çalışma Akımı

(Conventional operating current of a protective device) Koruma düzeninin, alışılagelmiş süre olarak tasarımlanan belirli bir sürede çalışmasına sebep olan akımın belirli bir değeridir.

Alternatif Akım (AC)

Birim zaman içinde yönü ve şiddeti değişen akıma alternatif akım denir.

Ana Kolon Hattı

Teşekkül veya şirkete ait besleme noktasından (ana hat) abonenin ilk dağıtım noktasına (ana tablo,sayaç) kadar olan besleme hattıdır.

Anahtar (Şalter)

Elektrik akımının devreden geçmesini veya geçmemesini sağlar.

Anerji

Belirli termodinamik koşullarda diğer bir enerji biçimine dönüştürülemeyen enerjidir.

Ani Puant

Yıl içindeki maksimum gücün anlık (kısa süreli) kaydedilen değerlerin en büyüğüdür.

Anma Gerilim

(Nominal voltage of an installation) Bir tesisatın veya tesisat bölümünün tarif edildiği gerilimdir.

Diğer Elektrik Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Elektrik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 401

Terimler Sözlüğü Ana Sayfa