Eğitim Sitesi

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

(Tam) Kısa Devre Akımı (Solid short circuit current):Normal işletme şartlarında potansiyelleri farklı olan gerilimli iletkenler arasında ihmal edilebil Devamını Oku

Abone (Müşteri):TEİAŞ'ın sözleşmelerinde karşı taraf olan mesken, işletme, bölge, şebeke adına kanuni temsilci, Gö Devamını Oku

Abone İştirak (Katılım) Bedelleri:a- Pazar Katılım Bedeli, (Müşteriye devredilen abone karşılığı giderdir). b- Tesis Katılım Devamını Oku

Açık Devre:Devre anahtarı, devreden akımın geçmesini engelleyecek konumda ise bu devreye kapalı devre denir. Devamını Oku

Akarsu Santralı:Enerji dönüşümü yapılan, bir baraj veya gölü olmayan hidroelektrik santral türüdür. Devamını Oku

Akım Trafosu:Akımı belli bir oran dahilinde değiştirip yüksek gerilim devresinden izole ederek koruma ve ölçü d Devamını Oku

Aktif Enerji:Aktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve Kilowatt saat (kWh) ile ifade edilir. Devamını Oku

Aktif Güç:Elektrik akımı ile aynı fazda olup, iş gören güçtür. Kilowatt (kW) birimi ile ölçülür. Devamını Oku

Aktif Hasılat:Tüketilen enerjiden elde edilen hasılattır. (Güç bedeli hasılat hariç) Devamını Oku

Al:Enerji üreticisinin "al ya da öde" yakıt sözleşmesindeki, MAMS ile üzerinde anlaşmaya varılmış ola Devamını Oku

Alçak Gerilim (AG):Aboneleri beslemek üzere yüksek gerilim'den alçak gerilime indirilen gerilim olup, kilovolt (kV) v Devamını Oku

Alıcı (Almaç):Elektrik enerjisiyle çalışan makine ve cihazların genel adıdır. Devamını Oku

Alınabilir Güç:(Available capacity) İletim tesislerinde herhangi bir kısıt olmaksızın, herhangi bir zamanda bir ü Devamını Oku

Alışılagelmiş Çalışma Akımı:(Conventional operating current of a protective device) Koruma düzeninin, alışılagelmiş süre olara Devamını Oku

Alternatif Akım (AC):Birim zaman içinde yönü ve şiddeti değişen akıma alternatif akım denir. Devamını Oku

Ana Kolon Hattı:Teşekkül veya şirkete ait besleme noktasından (ana hat) abonenin ilk dağıtım noktasına (ana tablo, Devamını Oku

Anahtar (Şalter):Elektrik akımının devreden geçmesini veya geçmemesini sağlar. Devamını Oku

Anerji:Belirli termodinamik koşullarda diğer bir enerji biçimine dönüştürülemeyen enerjidir. Devamını Oku

Ani Puant:Yıl içindeki maksimum gücün anlık (kısa süreli) kaydedilen değerlerin en büyüğüdür. Devamını Oku

Anma Gerilim:(Nominal voltage of an installation) Bir tesisatın veya tesisat bölümünün tarif edildiği gerilimdi Devamını Oku

Arıza Süresi:Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletme dışı bırakıldığı süredir. Devamını Oku

Aşırı Akım (Overcurrent):Beyan değerinden büyük bütün akımlardır. İletkenler için beyan değeri, akım geçirme yeteneğidir. Devamını Oku

Aşırı Yük Akımı (Overload current of circuit):Bir devrede, elektrik arızası yok iken oluşan aşırı akımdır. Devamını Oku

Aydınlatma Kullanımı:Aydınlatma amacıyla, genellikle elektrik enerjisi kullanımıdır. Not 1 : Aydınlatma türlere ayrı Devamını Oku

Ayırıcı:Yüksüz elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır. Devamını Oku

Ayırma (İsolation):Tesisatın tamamından veya belirli bir bölümünden güvenlik amacı ile, tesisatın tamamı veya bir böl Devamını Oku

Bağımsız Enerji Üreticisi (BEÜ):Üretim Santrallerinde elektrik enerjisi üreterek üretimini MAMS'a satan, Kamu üretim şirketinden b Devamını Oku

Bağımsız Üretici:(a) Kurulduğu yerdeki sistemin kapladığı bölgede elektrik iletimi veya dağıtımı işini yapmayan üre Devamını Oku

Bağlama Hattı:İki ayrı sistemi birbirine bağlayan ve bu sistemler arasındaki enerji alış verişini sağlayan hatla Devamını Oku

Bağlantı Gücü:Kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu güç ve kullanma faktörü (0.60 katından az o Devamını Oku

Elektrik Terimleri Sözlüğü

Diğer Sayfalar: [1]2 3 4 5 6 7 8 9 ... Son Sayfa

Elektrik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 401

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın