Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

terimler (Tam) Kısa Devre Akımı (Solid short circuit current):Normal işletme şartlarında potansiyelleri farklı olan gerilimli iletkenler arasında ihmal edilebil devam

terimler Abone (Müşteri):TEİAŞ'ın sözleşmelerinde karşı taraf olan mesken, işletme, bölge, şebeke adına kanuni temsilci, Gö devam

terimler Abone İştirak (Katılım) Bedelleri:a- Pazar Katılım Bedeli, (Müşteriye devredilen abone karşılığı giderdir). b- Tesis Katılım devam

terimler Açık Devre:Devre anahtarı, devreden akımın geçmesini engelleyecek konumda ise bu devreye kapalı devre denir. devam

terimler Akarsu Santralı:Enerji dönüşümü yapılan, bir baraj veya gölü olmayan hidroelektrik santral türüdür. devam

terimler Akım Trafosu:Akımı belli bir oran dahilinde değiştirip yüksek gerilim devresinden izole ederek koruma ve ölçü d devam

terimler Aktif Enerji:Aktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve Kilowatt saat (kWh) ile ifade edilir. devam

terimler Aktif Güç:Elektrik akımı ile aynı fazda olup, iş gören güçtür. Kilowatt (kW) birimi ile ölçülür. devam

terimler Aktif Hasılat:Tüketilen enerjiden elde edilen hasılattır. (Güç bedeli hasılat hariç) devam

terimler Al:Enerji üreticisinin "al ya da öde" yakıt sözleşmesindeki, MAMS ile üzerinde anlaşmaya varılmış ola devam

terimler Alçak Gerilim (AG):Aboneleri beslemek üzere yüksek gerilim'den alçak gerilime indirilen gerilim olup, kilovolt (kV) v devam

terimler Alıcı (Almaç):Elektrik enerjisiyle çalışan makine ve cihazların genel adıdır. devam

terimler Alınabilir Güç:(Available capacity) İletim tesislerinde herhangi bir kısıt olmaksızın, herhangi bir zamanda bir ü devam

terimler Alışılagelmiş Çalışma Akımı:(Conventional operating current of a protective device) Koruma düzeninin, alışılagelmiş süre olara devam

terimler Alternatif Akım (AC):Birim zaman içinde yönü ve şiddeti değişen akıma alternatif akım denir. devam

terimler Ana Kolon Hattı:Teşekkül veya şirkete ait besleme noktasından (ana hat) abonenin ilk dağıtım noktasına (ana tablo, devam

terimler Anahtar (Şalter):Elektrik akımının devreden geçmesini veya geçmemesini sağlar. devam

terimler Anerji:Belirli termodinamik koşullarda diğer bir enerji biçimine dönüştürülemeyen enerjidir. devam

terimler Ani Puant:Yıl içindeki maksimum gücün anlık (kısa süreli) kaydedilen değerlerin en büyüğüdür. devam

terimler Anma Gerilim:(Nominal voltage of an installation) Bir tesisatın veya tesisat bölümünün tarif edildiği gerilimdi devam

terimler Arıza Süresi:Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletme dışı bırakıldığı süredir. devam

terimler Aşırı Akım (Overcurrent):Beyan değerinden büyük bütün akımlardır. İletkenler için beyan değeri, akım geçirme yeteneğidir. devam

terimler Aşırı Yük Akımı (Overload current of circuit):Bir devrede, elektrik arızası yok iken oluşan aşırı akımdır. devam

terimler Aydınlatma Kullanımı:Aydınlatma amacıyla, genellikle elektrik enerjisi kullanımıdır. Not 1 : Aydınlatma türlere ayrı devam

terimler Ayırıcı:Yüksüz elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır. devam

terimler Ayırma (İsolation):Tesisatın tamamından veya belirli bir bölümünden güvenlik amacı ile, tesisatın tamamı veya bir böl devam

terimler Bağımsız Enerji Üreticisi (BEÜ):Üretim Santrallerinde elektrik enerjisi üreterek üretimini MAMS'a satan, Kamu üretim şirketinden b devam

DİĞER SAYFALAR:

Elektrik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 401

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın