Eğitim Sitesi

Teknik Nedir? Teknik Hakkında Kısaca Bilgi

Teknik Terimi Hakkında Bilgiler

Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Teknik:

Öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi.

 

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Teknik:

1- Bir sportif hareketin amaca uygun ve belirli kriterlere uygun gerçekleştirilmesi.

2- Bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi. Tekniği güçlü.

 

Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Teknik:

Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi.

 

  Benzer Eğitim-Öğretim Terimleri

  Karne: Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimleri tarafından verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge.

  Uygulama Sınıfı: Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında çocuk gelişimi ve eğitimi alanında 36-66 aylık çocukların eğitiminin yapıldığı uygulama birimi.

  Ölçme: Bir niteliğin gözlenip gözlem sonucunun sayılarla ya da başka sembollerle gösterilmesi.

  Görsel Eğitim: Levha, model, devinimli ve devinimsiz film gibi doğrudan doğruya görme duyusuna ilişkin gereçlere dayanılarak yapılan eğitim.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğü