Eğitim Sitesi

Tüketim Nedir? Tüketim Hakkında Kısaca Bilgi

Tüketim Terimi Hakkında Bilgiler

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Tüketim:

1. Mal ve hizmetlerden yararlanma, tüketme işi.

2. Üretilen veya yapılan şeylerin kullanılıp harcanması, yoğaltım, istihlak, üretim karşıtı.

3. İnsanların ihtiyaçları olan ürünleri satın alarak kullanması olayına tüketim adı verilir. Ekmek, makarna, peynir, sebze meyvelerin satın alınıp yenmesi, mağazalardan çeşitli giyim eşyası almak, mobilya ve beyaz eşya alıp kullanmak gibi faaliyetleri tüketime örnek olarak verebiliriz.

 

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Tüketim:

Mal ve hizmetlerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kullanılmasıdır. Tüketim, bireylerin gelir düzeyi ile doğru orantılı fiyatlarla ters orantılıdır. Gelir düzeyi arttıkça tüketim artar; fiyatlar arttıkça tüketim azalır. Gelirin tüketilmeyen bölümüne ise tasarruf denir.

 

Elektrik Terimi Olarak Tüketim:

Tüketime esas gerilim kademeleri önündeki müşteri Abone sayaçlarından geçen Aktif Reaktif enerjilerin Saatlik, Günlük, Aylık ve Yıllık tükettikleri enerji toplamlarıdır. Birimleri Kvarh, KWh'tır. Tüketim ile Üretim oranındaki fark şebeke kayıpları ile dış alımlar toplamıdır.

 

Coğrafya Terimi Olarak Tüketim:

Üretimle elde edilen, mal ve nesnelerin, toplumda, satın alma gücüne bağlı olarak istek bulması ve insanlar tarafından kullanılmasıdır.

 

Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Tüketim:

Malların kullanılıp tüketilmesi.

 

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Tüketim:

Mal ve hizmetlerin istek ve ihtiyaçları gidermek üzere kullanılması.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri

  Mirî Arazi: Mülkiyeti devlete ait arazilere mirî denirdi. "Miri arazilerin sahipliği devlete, kullanma hakkı ise köylüye verilirdi."

  Kavim: Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, budun.

  Şose: Genellikle taş kırıkları üzerine kum döşenip silindir geçilerek yapılan yol.

  İntikal: Bir yerden başka bir yere geçme, geçiş.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü