Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Elektronik Ticaret Terimleri Sözlüğü

terimler Açık anahtar:Açık anahtarlı bir kriptografik yöntem (algoritma) kullanan bir kullanıcının kendisine ait olan ik devam

terimler Açık anahtar altyapısı-AAA:Bilgi iletişiminde açık anahtarlı kriptografinin yaygın ve güvenli olarak kullanılabilmesini sağla devam

terimler Açık anahtarlı kriptografi:Her kullanıcıya, sürekli kullanım için biri açık diğeri gizli iki anahtarın verildiği şifreleme/şi devam

terimler Açık bilgisayar ağı:İsteyen herhangi bir bilgisayar kullanıcısının bağlanabileceği ve diğer kişilerle bilgisayar üzeri devam

terimler Anahtar:Şifreleme ve şifre çözme sırasında kullanılan sayı dizisi. (key) devam

terimler Anahtar Kelime:Sitenin veya siteye ait sayfaların içeriğine dair kullanıcılara ve arama motorlarına fikir veren k devam

terimler Anahtar üretimi:Açık anahtarlı kriptografide, her kullanıcının açık/gizli anahtar çiftinin, kullanılan kriptografi devam

terimler Anahtar yönetimi:Açık anahtarlı kriptografide her kullanıcıya farklı anahtar çiftleri verilmesi, kullanıcıların açı devam

terimler Anahtarı bulan kurum-ABK:Yasal erişime yardımcı olmak amacıyla kurulan ve yargının gerektirdiği durumlarda, zan altındaki k devam

terimler Arama Motoru:İnternet sitelerini arşivleyerek, kullanıcıların aradıkları konulardaki site ve sayfaları hızlı ve devam

terimler Basit bölüm:Hiçbir sınıflandırmaya ihtiyacı olmayan bölüm. (Anlamı sabit ve açık olan bölüm)(Simple segment) devam

terimler Basit veri elemanı:Tek bir değer taşıyan veri elemanı. (Simple data element) devam

terimler Bilgi bütünlüğü:Bilginin saklanması veya açık/kapalı iletişim ağlarından iletimi sırasında içerik açısından herhan devam

terimler Bilgi güvenliği:Bilginin, i) kime ait olduğu belirlenmiş, ii) bütünlüğü korunarak, ve iii) gizliliği sağlanmış ola devam

terimler Bölüm adı:Doğal dilde bir ya da daha çok sözcük ile veri bölümü kavramının tanımlanması. (Segment name) devam

terimler Bölüm kodu:Bölüm rehberinde tanımlandığı şekilde, her bölümü tek olarak gösteren kod.(Segment code) devam

terimler Bölüm rehberi:Tanımlandırılmış, isimlendirilmiş bölümler listesi. (Segment directory) devam

terimler Çift anahtarlı kriptografi:Açık anahtarlı kriptografi veya asimetrik kriptografi. (double key cryptography) devam

terimler Dijital ticaret:Dijital ticaret, elektronik ticaret ve e-ticaret ile aynı anlama gelmektedir. İnternet üzerinden z devam

terimler Doküman:Bir verinin üzerine kayıt edildiği, insan ya da makine tarafından okunabilen, (değişmez) veri taşı devam

terimler Elektronik kimlik belgesi-EKB:Onay kurumunun hazırladığı ve sayısal olarak imzaladığı, hangi açık anahtarın hangi kişiye ait old devam

terimler Elektronik Veri Değişimi:Standart bir yapıda bilgisayardan bilgisayara veri (ticari) transferi. (Electronic Data Interchang devam

terimler Elektronik veri değişimi-EVD:Standart bir formda yazılmış olan bilgilerin bilgisayarlar arasında aktarımı ve otomatik olarak yo devam

terimler Erişim:Herhangi bir sistemi kullanmaya başlama, örneğin bir elektronik ticaret sistemine bilgisayar üzeri devam

terimler EVD kurumu:Bir ülkede EVD kullanımını düzenleyen kuruluş, örneğin, ABD'deki EDIA, Avustralya'daki EDICA, Kana devam

terimler EVD servis sunucusu:Bir EVD servisinin merkezinde olan bilgisayar sistemi. (EDI server) devam

terimler Gizli -özel, kişisel- anahtar:Açık anahtarlı kriptografi kullanan bir kullanıcının, kendisine ait olan iki anahtarından gizli tu devam

DİĞER SAYFALAR:

Elektronik Ticaret Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 61

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın