Eğitim Sitesi

Online Elektronik Ticaret Terimleri Sözlüğü

Online Elektronik Ticaret Terimleri Sözlüğü

Açık anahtar

Açık anahtarlı bir kriptografik yöntem (algoritma) kullanan bir kullanıcının kendisine ait olan iki anahtarından kamuya açık olanı. (public key)

Açık anahtar altyapısı-AAA

Bilgi iletişiminde açık anahtarlı kriptografinin yaygın ve güvenli olarak kullanılabilmesini sağlamaya yarayan ve birbirleriyle eşgüdüm içinde çalışan anahtar üretimi, anahtar yönetimi, onay kurumu, sayısal noterlik, zaman damgası gibi hizmetlerin tümü. (public key infrastructure-PKI)

Açık anahtarlı kriptografi

Her kullanıcıya, sürekli kullanım için biri açık diğeri gizli iki anahtarın verildiği şifreleme/şifre çözme yöntemlerinin tümü. Asimetrik kriptografi ya da çift anahtarlı kriptografi adını da alır. (public key cryptography)

Açık bilgisayar ağı

İsteyen herhangi bir bilgisayar kullanıcısının bağlanabileceği ve diğer kişilerle bilgisayar üzerinden iletişim kurabileceği, herkese açık elektronik iletişim ortamı. Örnek: Internet. (open computer network)

Anahtar

Şifreleme ve şifre çözme sırasında kullanılan sayı dizisi. (key)

Anahtar Kelime

Sitenin veya siteye ait sayfaların içeriğine dair kullanıcılara ve arama motorlarına fikir veren kelime ya da kelime topluluklarına anahtar kelime denir. Arama motorları sonuçlarında, gerçekleştirilen aramalardaki anahtar kelimelerin en doğru yoğunlukta içeren siteler diğerlerine göre daha üst sıralarda görüntülenir.

Anahtar üretimi

Açık anahtarlı kriptografide, her kullanıcının açık/gizli anahtar çiftinin, kullanılan kriptografik yönteme bağlı matematiksel işlemlerle hazırlanması (key generation)

Anahtar yönetimi

Açık anahtarlı kriptografide her kullanıcıya farklı anahtar çiftleri verilmesi, kullanıcıların açık anahtarlarının herkesin ulaşımına açık olarak saklanması ve kullanıcıların gizli anahtarlarının mutlak gizliliğinin sağlanmasından sorumlu düzen. (key management)

Anahtarı bulan kurum-ABK

Yasal erişime yardımcı olmak amacıyla kurulan ve yargının gerektirdiği durumlarda, zan altındaki kişinin gizli anahtarının matematiksel yöntemlerle elde edilmesini sağlayan kurum. Gizli anahtarını kaybeden herhangi bir kişi de, kimliğini belgeleyerek ABK'ye başvurursa anahtarını yeniden elde edebilir. (key recovery agency-KRA)

Arama Motoru

İnternet sitelerini arşivleyerek, kullanıcıların aradıkları konulardaki site ve sayfaları hızlı ve kolay bir şekilde bulmalarını sağlayan özel web siteleridir. Google, Yandex, Bing, Yahoo en popüler arama motorları arasında yer alırlar.

Basit bölüm

Hiçbir sınıflandırmaya ihtiyacı olmayan bölüm. (Anlamı sabit ve açık olan bölüm)(Simple segment)

Basit veri elemanı

Tek bir değer taşıyan veri elemanı. (Simple data element)

Bilgi bütünlüğü

Bilginin saklanması veya açık/kapalı iletişim ağlarından iletimi sırasında içerik açısından herhangi bir değişime uğratılmamış olması, özgün halinde korunması. (message integrity)

Bilgi güvenliği

Bilginin, i) kime ait olduğu belirlenmiş, ii) bütünlüğü korunarak, ve iii) gizliliği sağlanmış olarak iletimi ve saklanması. (information security)

Bölüm adı

Doğal dilde bir ya da daha çok sözcük ile veri bölümü kavramının tanımlanması. (Segment name)

Bölüm kodu

Bölüm rehberinde tanımlandığı şekilde, her bölümü tek olarak gösteren kod.(Segment code)

Bölüm rehberi

Tanımlandırılmış, isimlendirilmiş bölümler listesi. (Segment directory)

Çift anahtarlı kriptografi

Açık anahtarlı kriptografi veya asimetrik kriptografi. (double key cryptography)

Dijital ticaret

Dijital ticaret, elektronik ticaret ve e-ticaret ile aynı anlama gelmektedir. İnternet üzerinden ziyaretçilerin dijital veya fiziki ürünleri para karşılığında satın almasına denir. Kısaca tanımlamak gerekirse, ticaretin dijital, elektronik gerçekleşmesi durumudur.

Doküman

Bir verinin üzerine kayıt edildiği, insan ya da makine tarafından okunabilen, (değişmez) veri taşıyıcı.(Document)

Diğer Elektronik Ticaret Terimleri

[1]2 3 4

Elektronik Ticaret Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 61

Terimler Sözlüğü Ana Sayfa