Eğitim Sitesi

Online Sağlık-Tıp Terimleri Sözlüğü

Online Sağlık-Tıp Terimleri Sözlüğü

Abakteriyel

Bakteri bulunmayan.

Abazi

Merkez ve sinir sistemi hastalıkları olmaksızın da görülebilen, yürüme yeteneğinin yitirildiği hareket kusuru.

Abdomen

Göğüs ile pelvis arasındaki vücut bölümü. karın, batın.

Abdominal

Karınla ilgili, karına ilişkin, karına ait.

Abdominoplasti

Karın germe ameliyatıdır.

Abdominoplatik

Laparoplastik.

Abduksiyon

Orta çizgiden uzaklaştırma.

Abdüksiyon

1- Kol ya da bacağın tamamının ya da bir bölümünün vücudun dikey ekseninden yana doğru hareketi.

2- Orta çizgiden uzaklaşmak ve ya uzaklaştırmak.

Abdüktör

Orta çizgiden uzaklaştıran (genelde kas yada sinir bu işi yapar)

Aberasyon

Normalden uzaklaşma.

Abiyogenez

Canlıların cansız maddelerden meydana geldiğini savunan görüş.

Ablasyo (ablatio)

Kesip çıkarma, yerinden ayrılma.

Ablasyon

Cerrahi girişimle patolojik bir oluşumun alınmasını belirten terim.

Abortus

Düşük olayı ile uterus dışına atılan embriyo yada fetus. Çocuk düşürme, düşük.

Abrasyon

Derinin yüzeysel katmanlarındaki lezyon.

Absans

Kısa süreli bilinç kaybı.

Abse

Çevre dokulardan kese tarzında doku ile sinirli içerisi cerahat ile dolu oluşum.

Absorbe

Emme.

Absorbsiyon

Emilme, örnek sindirim, gıdaların bağırsaklarda absorbsiyonudur denilebilir.

ACE

Anjiyotensin dönüştürücü enzim için kullanılan kısaltma.

Diğer Sağlık-Tıp Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Sağlık-Tıp Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1477

Terimler Sözlüğü Ana Sayfa