Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

terimler Acil Durum:Bir afet sırasında olağanüstü tedbirlerin alınmasına gerek duyulan geçici süre. devam

terimler Açık İhale Usulü:Bütün isteklilerin teklif verebildiği ihale usulü. devam

terimler Açıktan Atama:Boş bir kadroya ilk defa veya yeniden yapılacak atamalardır. Örneğin, daha önce memur olarak çalış devam

terimler Açıktan Atama İzni:Genel olarak boş bir kadroya ilk defa veya yeniden yapılacak atamalarda alınan izin. devam

terimler Açılma Ruhsatı:Yer seçimi ve tesis kurma izni verilmiş, onaylı projesine göre yapılmış, çevre ve toplum sağlığı a devam

terimler Ada:Çevresi yollarla çevrili, yer bölümlere ayrılmış kent toprağı ile bu topraklar üzerine oturtulmuş devam

terimler Adalet:Herkesin yasalarla tanınmış olan hakkını vermek, bu hakka ilişmemek ilkesi. devam

terimler Adli Yargı:Toplum içinde fertlerin aralarındaki hukuki sorunları çözmek amacıyla yapılandırılmış olan yargı s devam

terimler Afet:Bela, büyük felaket. Deprem, su baskınları vb. devam

terimler Afet Alanları:Deprem, heyelan, çığ, orman yangını ve taşkın gibi doğal afetlere yatkın alanlar. devam

terimler Afet Fonu:İmar ve İskan Bakanlığı bünyesinde tabiî âfetlerde meydana gelen zararların telâfisi için oluşturu devam

terimler Afet Haritaları:Planlamaya esas veri gruplarından biri olarak, planlama alanında oluşabilecek tüm afet tehlikeleri devam

terimler Afet Yönetimi:Hem afet öncesi hem de afet sonrası aktivitelerin yani müdahale, iyileştirme, yeniden yapılanma, z devam

terimler Afetzede:Tabiî âfetlerden (deprem, heyelân, sel, dolu, kuraklık, fırtına, don vs.) veya diğer felaketlerden devam

terimler Afiş:İlan, Tanıtım. Çeşitli boyutlarda kağıtlara veya bezlere veya billboardlara basılan duyuru malzeme devam

terimler Ağırlama Giderleri:Beldenin misafiri durumunda olan: a) Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan devam

terimler Ahz:Alma, tutma, kabul etme, tahsil etme, tasarrufuna katma. devam

terimler Ahz-u Kabz:Bedeli tahsil etmek demektir. Daha çok vekaletnamelerde geçer. Aynı zamanda "satış bedelini tahsil devam

terimler Aile Danışma Merkezleri (Toplum Merkezleri):Sosyal değişim sürecinin getirdiği ihtiyacın ve sosyal şartları karşılama ve çözümlemede ailelere devam

terimler Aile Eğitimi:Aile üyesi adaylarının veya aile üyelerinin, sosyo-kültürel yönden hazırlıklarını sağlıklı bir biç devam

terimler Aile İçi Şiddet:Eşler arası, veya ebeveyn — çocuklar (anne ve(ya) babanın çocuklarına karşı veya çocukların ebevey devam

terimler Akaryakıt İstasyonu:Esas itibariyle karayolunda seyreden araçların akaryakıt, yağ, basınçlı hava gibi ihtiyaçlarının s devam

terimler Akreditasyon:Belli kriterleri sağlarlık, denklik hakkında bilirkişi ve kurumlarca verilen belge. devam

terimler Akredite:1) Yetki verilmiş, resmen tanınmış, kabul edilmiş. 2) Belirli bir hizmet standardı ve sistem bütün devam

terimler Aktarma:Bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayarak artacağı anlaşılan ö devam

terimler Aktif Fay:Belirli bir sürede kırılma hareketini tekrarlayan faylar. Genellikle son 10.000 yıl içinde bir vey devam

terimler Alacaklı Amme İdaresi:Alacaklı olan devlet, vilayet hususi idareleri ve belediyeler. devam

DİĞER SAYFALAR:

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1000

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın