Eğitim Sitesi

Online Uydu Terimleri Sözlüğü

Online Uydu Terimleri Sözlüğü

Actuator

Hareketli bir anteni döndürmeye yarayan motor ve aksamından oluşan parça.

Advanced Communications Technology Satelite (ACTS)

Tüm digital iletişim araçlarının bulunduğu ilk uydu. 1993 yılında fırlatılmıştır.

Aloha

Aloha uydu haberleşme sistemleri için geliştirilmiş, çoklu erişim teknolojisidir.

AM Modulasyon

AM terimi, İngilizcede genlik modülasyonu anlamına gelen iki kelimenin baş harflerinden oluşturulmuştur. İsminden de anlaşılacağı gibi AM‘de asıl olan genliğin değişimini sağlamaktır. Bunun için taşınacak sinyal kendinden daha yüksek frekansa sahip bir sinyalle çarpılmaktadır. Matematiksel analiz yapıldığında, iki sinyalin çarpımıyla elde edilen sinyalin, taşıyıcı sinyalin frekansına yakın bir frekansa sahip olur.

Amplifier

Bir elektronik sinyalin kuvvetini arttırmak için kullanılır. Yükseltici, güçlendirici, kuvvetlendirici.

Amplitude Modulation (AM)

Genlik Modülasyonu (GM). Elektriksel sinyalin genliği değiştirilerek yapılan modülasyon çeşidi.

Analog

Zamanın sürekli fonksiyonu olan sinyallerdir. Bir başka deyişle sürekli değişim gösteren sinyallerdir.

Halen AM radyo ve çoğu telefon sistemlerinde kullanıldığı gibi bilgi aktarımının elektromanyetik akımdaki dalga şekli sürekli değiştirilerek yapıldığı sinyal iletişimi metodu.

Analog To Digital Conversion (ADC)

Analog sinyalleri sayısal gösterimine dönüştürme işlemi.

Antenna (Dish)

Çanak Anten; uydulardan gelen mikrodalga sinyalleri alıp uydu alıcısına gönderilmek üzere toplayan herhangi alet.

Antenna Efficiency

Antene gelen elektromanyetik enerjinin anten tarafından toplanan kısmının yüzde olarak değeri.

Antenna Noise Temperature

Anten Gürültü Sıcaklığı.

Aperture

Antenin uydu sinyaline açık kalan kesiti.

Parabolik antenin elektromanyetik enerjiyi toplayan kısmı.

Apex

Hareketli antenin dönerken çizdiği yayın en üst noktası.

Ara Kablo (RS-232 kablo)

Ara kablo; yazılımı internetten indirdikten sonra, PC'nizdeki hard diskten, seri port iletişim kuralları ile bir program yardımıyla uydu alıcısının EPROM'una yüklemek için gerekli kablodur.

Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)

Asimetrik digital abone hattı. Asimetrik digital abone hattı. Geleneksel 2 hatlı telefon kablolarını kullanarak evlere ve işyerlerine geniş band erişim sağlayan teknoloji.

Atmospheric Absorption Loss

Atmosferik absorbe kayıpları. Elektromanyetik sinyallerin atmosferdeki absorbelerdinden kaynaklanan zayfılamalar (kayıplar).

Attenuation

Zayıflama, iletimin başladığı noktadan, hedefe kadar olan sinyal zayıflaması.

Attenuator

Zayıflatıcı, uydu sinyallerini zayıflatan pasif devre elemanı.

Attitude Control

Uydunun güneşe ve yere göre duruş konumunun kumandası.

Audio Visual (AV)

TV ve sesin tüm yönleriyle ilgili görsel-işitsel cihazlar.

Diğer Uydu Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Uydu Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 226

Terimler Sözlüğü Ana Sayfa