Eğitim Sitesi

Online İnşaat Terimleri Sözlüğü

Online İnşaat Terimleri Sözlüğü

Aderans

Bir boya özelliğidir. Kuru film tabakasının yüzeyler üzerinde kabarmadan, ince tabakalar halinde kalkmadan veya çatlamadan durma kabiliyetidir.

Agrege

Beton ve harçlarda ana bölümü oluşturan atıl maddeler.

Ahşap Doğramacı

Ahşap Doğramacı, el takımları, makine ve ekipman kullanarak, ahşap malzemelerden her türlü sabit ve hareketli ahşap doğramaların imalat, montaj ve onarım işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Akrilik Esaslı Boya

Bağlayıcısının çoğunluğunu akrilik reçine oluşturan, su ile inceltilen boyalardır.

Aks

Eksen. mil. Yapı ve projelerde iki öğeden birinin ortasından diğerinin ortası ölçüsü / uzaklığı.

Alçı Dekorasyoncu

Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, alçı, alçıpan ve diğer alçı ürünlerini kullanarak alçı sıva, kartonpiyer, dökme tavan, asma tavan, bölme duvar ve duvar giydirme işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Alın Duvarı

Bir beşik çatıda damlalık aşığına bitişik olan duvar parçası. Alın duvarı merteklere dik doğrultudadır.

Altyapı

Su, elektrik, kanalizasyon, yol gibi tesislerin tamamına verilen ad, enfrastrüktür.

Altyüklenici

Ana yüklenici ile sözleşme yapan yüklenicidir.

Alüminyum Doğramacı

Makine-ekipman ve el aletleri kullanarak, alüminyum profil ve yardımcı malzemelerden, doğrama, panjur, asma tavan, giydirme cephe ve çeşitli konstrüksiyon imalatı ve montajı ile ilgili işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Ampatman

Büyük boyutlu somellerde malzemeden tasarruf edilmesi amacıyla, somelin üst kısmında bina yükünün 45 derecelik yayılma açısına uygun biçimde yapılan kademeye verilen ad. Somellerin boyutlarının tespit edilmesiyle ortaya çıkan büyük boyutlu somellerde malzemeden tasarruf edilmesi amacıyla somelin üst kısmında bina yükünün 45 derecelik yayılma açısına uygun biçimde yapılan kademeye verilen ad.

Ana Duvar

Yığma bir yapıda taşıyıcı duvar, beden duvarı.

Ana Sözleşme

Mal sahibi ile doğrudan yapılan sözleşmedir. Bu sözleşme inşaatın bölümlenmesine bağlı olarak bir veya birden fazla sayıda olabilir.

Ana Yüklenici

Mal sahibi ile sözleşme yapan yüklenici.

Anıt

1. Önemli bir olayın ya da büyük bir insanın anısını yaşatmak üzere dikilen, göze çarpacak büyüklükte heykel veya yapı, abide.

2. Tarih ve sanat değeri büyük yapı.

Anlaşma

İnşaat proje yöneticisi ve mal sahibi veya yüklenici ve mal sahibi arasındaki sözleşme hükümlerini içeren belge. Bunda başka evraka da atıf yapılabilir.

Apartman

1. Bir bina içinde birkaç odadan meydana gelen, bir kişi veya bir ailenin oturabileceği büyüklükte daire.

2. Böyle dairelere bölünmüş bina.

Ara Küpeşte

Bir korkulukla küpeşteye paralel öğe.

Arazi Maketi

Düzenlenecek toprak parçasının mevcut durumunu ya da alacağı biçimi gösteren maket.

Arsa

Üzerinde yapı kurulmak üzere ayrılmış yer; yasaya göre, belediye sınırları içinde bulunup belediyece parsellenmiş arazi.

Diğer İnşaat Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

İnşaat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 387

Terimler Sözlüğü Ana Sayfa