Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kayabaşı Nedir? Kayabaşı Hakkında Kısaca Bilgi

Kayabaşı Terimi Hakkında Bilgiler

KayabaşıEdebiyat Terimi Olarak Kayabaşı:
Halk edebiyatımızda bir koşma türü. Özel ezgiyle okunur. Türkülerin ezgilerine göre bölümlenmesinde usulsüz okunan türküler bölümüne girer. Konuları kır ve köy hayatıyla ilgilidir. Çobantürküsü olarak da bilinir.

 

Benzer Edebiyat Terimleri:

box Halkçılar: Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde halk şiirine özgü biçimsel ve söyleyişsel özelliklerden yararlanma, şiirlerini bu doğrultuda oluşturmak isteyen kimi ş devam et

box Mitos: Tarih öncesi dönemleriyle ilgili Tanrı, tanrıça, yarı Tanrı ve kahramanların yaşamlarını, serüvenlerini anlatan, bir toplumun inançlarını, duygularını devam et

box Dağınıklık: Söylenenlerin birbirini tutmayıp bütünlükten yoksun olma durumu. devam et

box Fecriati: Ahmet Haşim ve arkadaşlarının 1908'de oluşturduğu edebiyat topluluğu. devam et

box Mizah: Olayları, durumları, kişileri gülünç yönleriyle yansıtan yapıtların bu yönünü belirtmek için kullanılır. devam et

box Rondelet: Yedi mısralı ek bendden meydana gelen Fransız nazım şekli. devam et

box Telmih: Divan edebiyatı sanatlarından. Söz sırasında bilinen bir olaya, bir kişiye, kıssaya ya da atasözüne işaret etmektir. Ama bu kişi ya da şey uzun uzadıy devam et

box Aed: Eski Yunanlılarda şiirlerini lirle söyleyen saz şairlerine verilen ad. devam et