Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Tarih Terimleri Sözlüğü

terimler 12 Eylül Harekatı:Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koymak üzere 12 Eylül 1980'de giriştiği askeri harekattır. devam

terimler 16 Mart Baskını:Kurtuluş Savaşı Dönemi'nde, İtilaf askerlerinin İstanbul'u işgali. devam

terimler 31 Mart Olayı:II. Meşrutiyetin ilanından sonra (1908) İstanbul'da yönetime karşı gericilerin çıkardığı, İngilizl devam

terimler 93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı):1876 yılında, Avrupalı Devletlerin Balkanlar'da kalıcı çözüm bulmak amacıyla topladıkları İstanbul devam

terimler Abdal:1- Toplumdan uzak, son derece gösterişsiz bir yaşam sürdüren, yoksul ve düşkünleri koruyan, gelece devam

terimler Abdalan-ı Rum:Osmanlı Devleti'nde fetih yapılacağı zaman askerlerden önce fethedilecek bölgeye gidip insanların devam

terimler Abide-i Hürriyet:İstanbul Şişli'de 31 Mart Ayaklanması'nda (13 Nisan 1909 ) gericiler tarafından öldürülenlerin anı devam

terimler Abluka:Bir devletin dışarı ile olan her türlü ilişkisini zor kullanarak kesme eylemidir. Bir düşman ülken devam

terimler Acem:İranlı devam

terimler Acemi Ocağı:1-Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu askerlerinin ilk eğitildikleri kurumdur. I. Murat Devri'nde Gelibo devam

terimler Acemi Oğlanı:Yeniçeri olmak üzere Acemi Ocağı'nda eğitim gören devşirme ya da tutsak genç. devam

terimler Acemi Oğlanı Kethüdası:Acemi oğlanları işine bakan Anadolu ve Rumeli ağalarının maiyetîerindeki memurlara verilen unvan. devam

terimler Acemi Oğlanlar Ocağı:Devşirmelerin yetiştirilip hazırlandığı ocaktır. Bunlardan zeki olanlar Enderun'a (saray okulu) gö devam

terimler Adaletname:Osmanlı Devleti'nde kanunların uygulanması ve tebaanın haksızlığa düşmemesi için zaman zaman çıkar devam

terimler Ademi Merkeziyet Sistemi:Siyasal iktidara ( merkeze ) ait genel hizmetlerden bir bölümünü merkezden bağımsız ama merkezin devam

terimler Adet-i Ağnam:Hayvancılıkla uğraşanlardan alınan vergidir. devam

terimler Afaroz:Kişiyi dinden çıkarma cezasıdır. Aforoz edilen kişi ile toplum bütün ilişkilerini keserdi. Kral bi devam

terimler Aforoz:1-Hıristiyanlık gibi bazı dinlerde, dine ve dinsel kurumlarla otoritelere karşı ağır suç işleyenle devam

terimler Agora:Eski Yunan kentlerindeki alış-veriş (çarşı) yeridir. Genellikle bir evin yola bakan odasının açıl devam

terimler Ağa:Kapıkulu Ocakları'nın yüksek rütbeli subayları ile sarayda hizmetli subay ve hadımlara verilen unv devam

terimler Ağa Kapısı:Yeniçeri ağalarının bulunduğu resmî daire. devam

terimler Ağı:(Göktürkler'de) Hazine, mal, senet, ipekli kumaş. devam

terimler Ağılığ:İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hazine görevlisi. devam

terimler Ağnam Resmi:Osmanlı Devleti'nde hayvan (davar yani koyun, keçi) sahibi Müslümanlardan alınan 1/10 oranın devam

terimler Ağnam Vergisi:Hayvancılıkla uğraşanlardan alınan vergidir. devam

terimler Ahilik (Kardeşlik):1- XIII. Yüzyılda Anadolu'da kurulan ve örgütlenmesi hızla yaygınlaşan, esnaf ve zanaatkârların ek devam

terimler Ahitname:Antlaşma belgesi,antlaşma. devam

DİĞER SAYFALAR:

Tarih Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1828

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın