Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Abdomen:Karın, böceklerde vücudun son bölümü. devam

terimler Abiyogenez:Canlıların cansız maddelerden meydana geldiğini savunan görüş. devam

terimler Abiyotik:Canlılık göstermeyen, cansız. devam

terimler Abiyotik Faktör:Organizmanın yaşam ortamındaki toprak, su, iklim, inorganik maddeler gibi biyolojik olmayan fiziki devam

terimler Absisik Asit (ABA):Büyümeyi inhibe eden bitki büyüme hormonu. devam

terimler Absisyon Tabakası:Yaprak sapının dip kısmında yer alan, birbiriyle gevşek olarak bağlantılı, ince duvarlı hücrelerde devam

terimler Absorbsiyon:1. Bir maddenin enerjiyi veya diğer bir maddeyi emebilme, soğurma yeteneğidir. 2. Bir maddenin devam

terimler Absorpsiyon spektrumu:Işığın bir maddeden geçerken emilen özel dalga boylarının enerji miktarı için bir ölçü. Her molekü devam

terimler Acoelomata:Sölom boşluğuna sahip olmayan canlılar. Endoderm ve ektoderm arası tamamen mezoderm ile doludur. devam

terimler Açık dolaşım:Kanın atardamarlardan dokular arasındaki özel boşluklara yayılıp, madde alış-verişi olduktan sonra devam

terimler Açık dolaşım sistemi:Hemen hemen tüm eklem bacaklılarda ve yumuşakçalarda bulunan, arter ve kan boşluğundan oluşmuş dol devam

terimler Adaptasyon:1-Belirli çevre koşullarında canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve devam

terimler Adaptif Dallanma:Bir atasal türden farklı habitatlarda yaşayan türlerin evrimleşmesi. devam

terimler Adenin:1-Adenintimin protein çiftinin bir azotlu bir bileşeni. 2-Enerji iletiminde önemi olan nükleik as devam

terimler Adenovirüsler:Çift zincirli DNA molekülüne sahip virüslere denir. Boyutları 70 - 80 nm olup hayvanlarda bazı tüm devam

terimler Adenozintrifosfat (ATP):1-Canlıların doğrudan kullandığı hücresel enerji molekülü, biyolojik enerji. 2-Adenin, riboz ve ü devam

terimler ADH:Metabolik faaliyetler sonucunda oluşan alkolleri, keton ve aldehit gruplarına çeviren enzimlerden devam

terimler Adhezyon:Suyun bulunduğu yüzeydeki başka moleküllere tutunma kuvvetine adhezyon denir. Adhezyon sayesinde t devam

terimler Adipoz:Yağın depolandığı doku ya da yağ. devam

terimler Adrenalin:Böbrek üstü bezinden salgılanan hormon. devam

terimler Adventif Kök (Ek kök):Normal olmayan bir yerden (gövdeden) çıkan kök. devam

terimler Aerob:Yalnızca oksijen varlığında yaşayabilen. devam

terimler Aerob Canlı:Hücresel solunum için oksijen varlığına gereksinim duyan canlı. devam

terimler Aerob Organizma:Metabolizmasında oksijen kullanan, sadece oksijen varlığında yaşayabilen organizmalara denir (tam devam

terimler Aerobik:Yalnız moleküler oksijen bulunduğu zaman gerçekleşen, oksijen isteyen. devam

terimler Aerobik Canlı:Hücresel solunum için oksijen varlığına gereksinim duyan canlı. devam

terimler Aerobik Solunum:1-Havadan oksijen alınarak karbonhidratların parçalanması yoluyla karbon dioksit, su ve enerjinin devam

DİĞER SAYFALAR:

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 2040

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın