Eğitim Sitesi

Online Sanat Terimleri Sözlüğü

Online Sanat Terimleri Sözlüğü

  A Tipi Renkli Film (Type A Colour Film)

  3400 derece K ışığına sahip yapay aydınlatmaya dengelenmiş filmlerin genel adı.

  Abadi Kağıt

  Ham ipekten yapılan bir kağıt türüdür. Dut ağacı elyafından yapılanları da vardır.

  Abaküs

  Antik sütun başlıklarının en üstünde bulunan taş levhaya verilen ad.

  Abanoz

  Çok sert, dayanıklı, siyaha yakın koyu renkte, oymacılıkta kullanılan tropik ağaç türü.

  Aberasyon (Aberration )

  Görüntü bozulması.

  Abide

  Eski dilde anıt. Önemli bir olay yada kişi - kişileri anmak, ilke düşünce ve ideali yüceltmek için konuyla ilgili yere yapılan ve çevreye egemen bir konuma yerleştirilen yazıt, sütun, heykel ya da mimari yapıtlardır.

  Abidevi

  Anıtsal.

  Abir

  Mürekkebe katılan koku verici madde. Yaygınlıkla Beyaz Sandal, Sümbül Kökü, İğde Çiçekleri, Turunç, Kırmızı Gül, Narenciye otları ile bir miktar dövülmüş Misk karışımıdır.

  Abstrak Sanat

  Soyut sanat.

  Abstre Sanat

  Soyut Sanat.

  Açık Komposizyon

  Resim düzlemi üzerinde betimlenen gerçekliğin, gerçekte resmin sınırları dışında da sürüp giden doğal gerçekliğin bir parçası olduğu izlenimini verecek şekilde kompoze edilmesi.Kapalı kompozisyonun tam karşıtı bir sanatsal davranış biçimidir. Açık kompozisyon, asıl gerçekliğin tüm öğelerini resim düzlemi içine sığdırmayı amaçlamaz. Tersine, böyle bir çabanın olanaksız olduğunu varsayar. Açık kompozisyon doğadaki gerçeklik düzleminin bir kesimini içeren bir çerçeve gibi de düşünülebilir. Rönesans'ın aksine, Barok açık kompozisyonu yeğlemiştir. (Open Composition)

  Adak Levhası

  Sümerlilere ait, üzerinde kabartma şeklinde çeşitli tasvirlerin ve yazıların bulunduğu, genellikle kahramanlıkların anlatıldığı tabletler.

  Aditum

  Romalıların mabetlerinde bulunan içinde tanrı heykelinin veya değerli eşyasının bulunduğu kutsal oda.

  Adjunktion

  Eklenti. Kolaj, akümülasyon ve asamblajı da kapsayan bir sanat tekniğidir.

  Afiş

  Halkı bir düşüncenin, bir malın ya da bir olayın varlığı konusunda bilgilendirme amacıyla duvarlara asılan, yapıştırılan, resimli yazı, ilanlara ve reklamlara afiş denir.

  Afterimaj

  Bir imgeye bir süre baktıktan sonra göz sinirlerinin bu imgeyi ilk imgeden sonra bakılan imgeye taşıyarak oluşturduğu görsel olguyu tanımlamak için kullanılan terim.

  Agora

  1. Eski Yunanlılarda kent devletiyle ilgili sorunların konuşulduğu, çevresi revaklı meydan.

  2. Pazar yeri.

  3. Yunan klâsik döneminde; sitenin yönetim, politika ve ticaret işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan.

  Ağaç Baskı

  Bu baskı tipinde Kalıp olarak düzgün yüzeyli ağaç, oyma ve kazımaya elverişli muşambalar (linolyum / Linol baskı) kullanılır.

  Ağaç Direkli Cami

  Örtü bölümünü taşıyan ağaç direklere sahip cami tipidir. Çok sayıda ağaç direkle taşınan ahşap çatılı bu yapılar, genellikle XIII. yüzyıl Anadolu Selçuklu mimarlığında ve sonrasında yaygın bir tiptir. Diğer ağaç süsleme bölümleri de önemlidir.

  Ağırlık Kulesi

  Büyük Kubbelerin ve bunları taşıyan kemerlerin itme güçlerini karşılamak amacıyla, kubbelerin dış çevrelerine yapılan ve ağırlık veren içi dolu kuleler.

  Diğer Sanat Terimleri

  [1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

  Sanat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1044

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfa