Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Sanat Terimleri Sözlüğü

terimler A Tipi Renkli Film (Type A Colour Film):3400 derece K ışığına sahip yapay aydınlatmaya dengelenmiş filmlerin genel adı. devam

terimler Abadi Kağıt:Ham ipekten yapılan bir kağıt türüdür. Dut ağacı elyafından yapılanları da vardır. devam

terimler Abaküs:Antik sütun başlıklarının en üstünde bulunan taş levhaya verilen ad. devam

terimler Abanoz:Çok sert, dayanıklı, siyaha yakın koyu renkte, oymacılıkta kullanılan tropik ağaç türü. devam

terimler Aberasyon (Aberration ):Görüntü bozulması. devam

terimler Abide:Eski dilde anıt. Önemli bir olay yada kişi - kişileri anmak, ilke düşünce ve ideali yüceltmek için devam

terimler Abidevi:Anıtsal. devam

terimler Abir:Mürekkebe katılan koku verici madde. Yaygınlıkla Beyaz Sandal, Sümbül Kökü, İğde Çiçekleri, Turunç devam

terimler Abstrak Sanat:Soyut sanat. devam

terimler Abstre Sanat:Soyut Sanat. devam

terimler Açık Komposizyon:Resim düzlemi üzerinde betimlenen gerçekliğin, gerçekte resmin sınırları dışında da sürüp giden do devam

terimler Adak Levhası:Sümerlilere ait, üzerinde kabartma şeklinde çeşitli tasvirlerin ve yazıların bulunduğu, genellikle devam

terimler Aditum:Romalıların mabetlerinde bulunan içinde tanrı heykelinin veya değerli eşyasının bulunduğu kutsal o devam

terimler Adjunktion:Eklenti. Kolaj, akümülasyon ve asamblajı da kapsayan bir sanat tekniğidir. devam

terimler Afiş:Halkı bir düşüncenin, bir malın ya da bir olayın varlığı konusunda bilgilendirme amacıyla duvarlar devam

terimler Afterimaj:Bir imgeye bir süre baktıktan sonra göz sinirlerinin bu imgeyi ilk imgeden sonra bakılan imgeye ta devam

terimler Agora:1. Eski Yunanlılarda kent devletiyle ilgili sorunların konuşulduğu, çevresi revaklı meydan. 2. devam

terimler Ağaç Baskı:Bu baskı tipinde Kalıp olarak düzgün yüzeyli ağaç, oyma ve kazımaya elverişli muşambalar (linolyum devam

terimler Ağaç Direkli Cami:Örtü bölümünü taşıyan ağaç direklere sahip cami tipidir. Çok sayıda ağaç direkle taşınan ahşap çat devam

terimler Ağırlık Kulesi:Büyük Kubbelerin ve bunları taşıyan kemerlerin itme güçlerini karşılamak amacıyla, kubbelerin dış devam

terimler Ağtonoz:Gotik mimaride ağ biçimli tonoz. devam

terimler Ahşap:Ağaç malzemeden yapılmış her türlü ürün. devam

terimler Ajur:Mermer, tahta vb. malzemeyi kafes gibi delikli olarak oyup süsleme tekniği. devam

terimler Akademi:1. Türlü sanat çalışmalarının yapıldığı yüksek okul. Değişik sanat görüşleri. 2. Güzel sanatlar devam

terimler Akademik:1. Bilimsel niteliği olan. 2. Geleneksel anlamda, güzel sanat alanında, bir görüşün dışına çıkm devam

terimler Akademizm:Akademizm sözcüğü, bir sanat dalında her türden yeni atılımı yadsıyarak, değişmez olduğu varsayıla devam

terimler Akant:Yabani enginar yaprağı biçimindeki süsleme elemanı. devam

DİĞER SAYFALAR:

Sanat Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1044

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın