Eğitim Sitesi

Online Reklamcılık Terimleri Sözlüğü

Online Reklamcılık Terimleri Sözlüğü

  ABC Analizi

  Stokta ne kadar ürünün bulundurulacağının, ne kadarının tüketilmesine izin verileceğinin ve ne kadarının stoklardan çıkarılması gerektiğinin anlaşılması için kullanılan ürün gruplarını bir kârlılık ölçüsüne göre sıralayan ve gruplayan bir analizdir.

  Acente

  Üreten ile tüketeni bir araya getiren aracı kişi ve ya kuruluş.

  Alacak hesapları

  Taksitlendirmek suretiyle satılan mallardan gelmesi beklenen paranın miktarı.

  Atmosferik

  Mağaza içinde dekor olarak kullanılan dikkat çekici yerleşim, ışıklandırma gibi etkenler.

  Bağlı talep

  Bir etkene bağlı olarak değişen talep.

  Başa baş noktası

  Gelirlerin giderlere eşit olduğu satış miktarı.

  Başa baş noktası analizi

  Değişik seviyelerdeki satış kârını belirlemek için gelirlerle harcamalar arasındaki ilişkiyi değerlendiren bir teknik.

  Başa baş rekabet

  Sektör içindeki rakip bir firmanın en tepedekine meydan okuduğu, onun yerini almayı hedeflediği strateji.

  Benchmark

  Perakende satış yapan bir işletmenin kendi başarısını benzer bir taktik izleyen diğer bir perakendeci ile kıyaslayarak değerlendirmesi.

  Birleşme

  İki firmanın tek bir firma olması şeklidir ki genellikle büyük olan firmanın küçük olan firmayı satın alması, ele geçirmesi ile sonuçlanır.

  Birlikte markalama

  Aynı ürünü üreten iki firmanın markalarını bir araya getirerek tek bir ürün markası olarak sunmasıdır.

  Bölgesel pazarlama

  Belirli bir bölgede bulunan hedef kitlenin özel zevklerine, ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına yönelik satış yapma.

  Büyüme aşaması

  Üretilen mal ve ya hizmetin satışların arttığı dönem.

  Cam tavan

  Azınlıkların ve kadınların belirli bir seviyeden sonra daha yüksek terfiler almalarını zorlaştıran görünmez engel.

  Cari aktifler

  Nakit veya normalde bir yıl içinde nakde dönüştürülebilecek maddi varlıklar.

  Cari borçlar

  Bir yıldan daha az bir zaman içinde ödenmesi beklenen borçlar.

  Cari oran

  Cari aktiflerin cari borçlara oranıdır ki bunun sonucu firmanın cari borçlarını cari aktifleriyle ödeyebilme gücünü gösterir.

  Çalışan indirimi

  Genelde perakende satış yapan işletmelerin çalışanlarına satış fiyatı üzerinden yaptıkları indirim.

  Çalışan verimliliği

  Çalışan başına satışlar gibi değerlendirilebilecek olan çalışanların faaliyetleri sonucu elde edilen çıktı.

  Çapa dükkân

  Bir alışveriş merkezinde potansiyel müşteriler için bir albeni merkezi görevini gören büyük, iyi bilinen bir perakende işletmesi.

  Diğer Reklamcılık Terimleri

  [1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

  Reklamcılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 237

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfa