Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Reklamcılık Terimleri Sözlüğü

terimler ABC Analizi:Stokta ne kadar ürünün bulundurulacağının, ne kadarının tüketilmesine izin verileceğinin ve ne kad devam

terimler Acente:Üreten ile tüketeni bir araya getiren aracı kişi ve ya kuruluş. devam

terimler Alacak hesapları:Taksitlendirmek suretiyle satılan mallardan gelmesi beklenen paranın miktarı. devam

terimler Atmosferik:Mağaza içinde dekor olarak kullanılan dikkat çekici yerleşim, ışıklandırma gibi etkenler. devam

terimler Bağlı talep:Bir etkene bağlı olarak değişen talep. devam

terimler Başa baş noktası:Gelirlerin giderlere eşit olduğu satış miktarı. devam

terimler Başa baş noktası analizi:Değişik seviyelerdeki satış kârını belirlemek için gelirlerle harcamalar arasındaki ilişkiyi değer devam

terimler Başa baş rekabet:Sektör içindeki rakip bir firmanın en tepedekine meydan okuduğu, onun yerini almayı hedeflediği st devam

terimler Benchmark:Perakende satış yapan bir işletmenin kendi başarısını benzer bir taktik izleyen diğer bir perakend devam

terimler Birleşme:İki firmanın tek bir firma olması şeklidir ki genellikle büyük olan firmanın küçük olan firmayı sa devam

terimler Birlikte markalama:Aynı ürünü üreten iki firmanın markalarını bir araya getirerek tek bir ürün markası olarak sunması devam

terimler Bölgesel pazarlama:Belirli bir bölgede bulunan hedef kitlenin özel zevklerine, ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına yönel devam

terimler Büyüme aşaması:Üretilen mal ve ya hizmetin satışların arttığı dönem. devam

terimler Cam tavan:Azınlıkların ve kadınların belirli bir seviyeden sonra daha yüksek terfiler almalarını zorlaştıran devam

terimler Cari aktifler:Nakit veya normalde bir yıl içinde nakde dönüştürülebilecek maddi varlıklar. devam

terimler Cari borçlar:Bir yıldan daha az bir zaman içinde ödenmesi beklenen borçlar. devam

terimler Cari oran:Cari aktiflerin cari borçlara oranıdır ki bunun sonucu firmanın cari borçlarını cari aktifleriyle devam

terimler Çalışan indirimi:Genelde perakende satış yapan işletmelerin çalışanlarına satış fiyatı üzerinden yaptıkları indirim devam

terimler Çalışan verimliliği:Çalışan başına satışlar gibi değerlendirilebilecek olan çalışanların faaliyetleri sonucu elde edil devam

terimler Çapa dükkân:Bir alışveriş merkezinde potansiyel müşteriler için bir albeni merkezi görevini gören büyük, iyi b devam

terimler Çapraz satış:Bir bölüm çalışanının potansiyel alıcılara kendi ürünleri dışında diğer bölümlerden de ürünler sat devam

terimler Çekme stratejisi:Potansiyel müşteriler için yapılan ve onları ürünleri talep etmeleri için cesaretlendiren reklâm v devam

terimler Dağıtım kanalı:Üreticilerle tüketiciler arasındaki bağlantının kurulması için çalışan birimlerin bir bilişim ağı devam

terimler Dağıtım yoğunluğu:Belli bir cins ürünü stoklarında bulunduran perakende satış yapan işletmelerin sayısı. devam

terimler Damping:Bir ürünün bedelinin altında fiyatlandırma uygulaması. devam

terimler Dayanıklı mallar:Uzun süre kullanma imkânı olan mallar. devam

terimler Dayanıksız mallar:Kısa bir sürede ve ya birkaç kullanımda tüketilen mallar. devam

DİĞER SAYFALAR:

Reklamcılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 237

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın