Eğitim Sitesi

Online Reklamcılık Terimleri Sözlüğü

Online Reklamcılık Terimleri Sözlüğü

ABC Analizi

Stokta ne kadar ürünün bulundurulacağının, ne kadarının tüketilmesine izin verileceğinin ve ne kadarının stoklardan çıkarılması gerektiğinin anlaşılması için kullanılan ürün gruplarını bir kârlılık ölçüsüne göre sıralayan ve gruplayan bir analizdir.

Acente

Üreten ile tüketeni bir araya getiren aracı kişi ve ya kuruluş.

Alacak hesapları

Taksitlendirmek suretiyle satılan mallardan gelmesi beklenen paranın miktarı.

Atmosferik

Mağaza içinde dekor olarak kullanılan dikkat çekici yerleşim, ışıklandırma gibi etkenler.

Bağlı talep

Bir etkene bağlı olarak değişen talep.

Başa baş noktası

Gelirlerin giderlere eşit olduğu satış miktarı.

Başa baş noktası analizi

Değişik seviyelerdeki satış kârını belirlemek için gelirlerle harcamalar arasındaki ilişkiyi değerlendiren bir teknik.

Başa baş rekabet

Sektör içindeki rakip bir firmanın en tepedekine meydan okuduğu, onun yerini almayı hedeflediği strateji.

Benchmark

Perakende satış yapan bir işletmenin kendi başarısını benzer bir taktik izleyen diğer bir perakendeci ile kıyaslayarak değerlendirmesi.

Birleşme

İki firmanın tek bir firma olması şeklidir ki genellikle büyük olan firmanın küçük olan firmayı satın alması, ele geçirmesi ile sonuçlanır.

Birlikte markalama

Aynı ürünü üreten iki firmanın markalarını bir araya getirerek tek bir ürün markası olarak sunmasıdır.

Bölgesel pazarlama

Belirli bir bölgede bulunan hedef kitlenin özel zevklerine, ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına yönelik satış yapma.

Büyüme aşaması

Üretilen mal ve ya hizmetin satışların arttığı dönem.

Cam tavan

Azınlıkların ve kadınların belirli bir seviyeden sonra daha yüksek terfiler almalarını zorlaştıran görünmez engel.

Cari aktifler

Nakit veya normalde bir yıl içinde nakde dönüştürülebilecek maddi varlıklar.

Cari borçlar

Bir yıldan daha az bir zaman içinde ödenmesi beklenen borçlar.

Cari oran

Cari aktiflerin cari borçlara oranıdır ki bunun sonucu firmanın cari borçlarını cari aktifleriyle ödeyebilme gücünü gösterir.

Çalışan indirimi

Genelde perakende satış yapan işletmelerin çalışanlarına satış fiyatı üzerinden yaptıkları indirim.

Çalışan verimliliği

Çalışan başına satışlar gibi değerlendirilebilecek olan çalışanların faaliyetleri sonucu elde edilen çıktı.

Çapa dükkân

Bir alışveriş merkezinde potansiyel müşteriler için bir albeni merkezi görevini gören büyük, iyi bilinen bir perakende işletmesi.

Diğer Reklamcılık Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Reklamcılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 237

Terimler Sözlüğü Ana Sayfa