Eğitim Sitesi

Online Mitoloji Terimleri Sözlüğü

Online Mitoloji Terimleri Sözlüğü

Abaris

İskityalı Apollon rahibi, Tanrı, ona kahinlikte öğretmişti. Hiç yemek yemeden yaşar. Apollon'un attığı altın bir oka biner, dünyayı dolaşırdı.

Abas

Metanize' nin oğlu, su içmesiyle alay ettiği için Demeter, onu kertenkele yaptı. Kalkanında büyüleyici bir güç varmış.

Aberasyon

Sapınç. Işığın sonlu hıza sahip olması ve Yerin dönme ve yörünge hareketleri nedeniyle yıldızların konumlarındaki görünür değişim.

Absyrtos

Kolkhi (Gürcü) kralının oğlu ve Medea'nın kardeşi.

Acacallis

Minos'un kızlarından biri. Hermes ve Apollon bu kıza gönül vermişlerdi.

Acamas

Thesus ile Phedre'nin oğlu.

Acetes(Aietes)

Kafkas dağları ile Karadeniz arasındaki bir bölgenin kralı.Sihirbaz Circe (Kirke)'nin kardeşi ve güneşin oğlu.

Açık Evren

Genişlemeyi durduracak kadar maddeye (yerçekimine) sahip olmayan evren.

Açık Küme

Galaktik küme. Belli bir şekilleri olmayan ve genelde galaktik düzlemde bulunan yıldız kümeleri.

Açıklık

Teleskop, fotoğraf makinesi gibi optik araçlarda, ışığı toplayan ayna veya merceğin çapı.

Açıklık Oranı

Optik araçlarda odak uzaklığının açıklığa oranı.

Açılar

Gezegenler arasında veya gezegenler ile köşe noktaları arasında oluşan geometrik açılardır. Tek tek gezegenler arasındaki ve eksenler sistemi noktaları arasındaki önemli uzaklıklar. Bu önemli mesafeler, Zodyak'ın 1′den 10′a kadar herhangi bir sayıya bölünmesiyle ortaya çıkan dilimlerdir. Temel açılar, 1, 2, 3, 4 ve 6 sayılarına bölünenlerdir. Bu bölünmeler şu açıları yaratır. Kavuşum 0 derece, karşıt 180 derece, üçgen 120 derece, kare 90 derece ve altmışlık 60 derece. Bir yıldız haritasında Güneş, Ay ve gezegenler aralarında ve bazen de yükselen burçlarla açılar meydana getirirler. Bu açıların, kimi olumlu, kimi olumsuz sayılırlar. Açı yapan gezegenler daha etkili duruma gelebilirler. Astrolojide açıların yorumlanması çok önemlidir.

Açısal büyüklük

Cismin iki görüş çizgisinin arasındaki açı ölçülerek bulunan görünen büyüklüğü.
Bir cismin gerçek doğrusal çapı eğer uzaklık biliniyorsa açısal büyüklüğünden hesaplanabilir. Doğrusal çap= (2p/360°) × (uzaklık × açısal büyüklük derecesi)

Açısal Çap

Bir gökcisminin, gerçek çapının uçlarını, gözlemciye birleştiren doğrular arasındaki açı.

Açısal Hız

Dönen ya da gökyüzünde hareket eden bir cismin açısal konumundaki değişim miktarı.

Açısal Momentum

1- Bir eksen çevresinde dönen cismin birim zamanda eylemsizlik momenti ile bu cismin dönme açısal hızının çarpımı.

2- Bir cismin dönme ya da yörünge hareketinin ölçüsü. Cismin kütlesinin yarıçapla ve çizgisel hızıyla çarpımıyla orantılıdır .

Açısal Momentumun Korunumu

Bir cismin ya da sistemin üzerindeki net kuvvet sıfırsa toplam açısal momentum değişmez.

Açısal Uzaklık

Bir gökcisminin, gerçek çapının uçlarını, gözlemciye birleştiren doğrular arasındaki açı. Açısal Çap.

Admete

Eurystee'nin kızı.

Admetos

Thessalia'da Phere şehrinin kralı Alkestis'in babası.

Diğer Mitoloji Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Mitoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1277

Terimler Sözlüğü Ana Sayfa