Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Kimya Terimleri Sözlüğü

terimler Absorblama:Bir cismin bir başka cisim içine bütünüyle alınması veya o cismin içinde tamamen dağılması. devam

terimler Absorplama:Bir cismin bir yüzeye bağlanması. devam

terimler Açık Formül:Moleküldeki atomların birbirine bağlanma düzenini gösteren formül. devam

terimler Açık Hava Basıncı:Atmosferdeki gazlar ağırlıkları nedeniyle yeryüzüne bir basınç uygular. Bu basınca açık hava basın devam

terimler Açil:RCO- veya ArCO- yapısındaki grupların genel adı. devam

terimler Açilleme:Bir moleküle açil grubunun bağlanması. devam

terimler Adlandırma:Element ve bileşiklerin kimyasal formül veya sembollerle, bazı sistematik yöntemlere göre adlarını devam

terimler Aerosol:Bir katı ya da sıvının hava ( gaz ) ortamında heterojen olarak dağılmasıyla oluşan karışımlara aer devam

terimler Ağartma:Yükseltgenlerle renk veren maddelerin renginin giderilmesi. devam

terimler Ağırlık:Bir cisme etki eden yerçekimi kuvvetinin büyüklüğüdür. devam

terimler Akım Şiddeti:Elektrik yüklerinin akış hızı. devam

terimler Aktarma(dekantasyon):Çöktürme işleminde tamamen çöken kısmın üstünde kalan sıvının bulandırılmadan başka bir kaba taşın devam

terimler Aktif Metal:Yükseltgenme eğilimleri H elementinden daha fazla olan elementlere aktif metal denir. Na, K, Ca, devam

terimler Aktif Metaller:Elektron verme eğilimi hidrojenden fazla olan metallere aktif metaller denir. - Periyodik tablo devam

terimler Aktifleşme Enerjisi:Tepkimenin oluşabilmesi için gerekli olan minimum enerji. devam

terimler Aktifleşmiş Kompleks:Tepkime sırasında oluşan yüksek enerjili, kararsız, ara ürün. devam

terimler Aktiflik:Reaksiyona girme kabiliyeti, elementlerin bileşik yapabilme eğilimleri. Bir elementin elektron ala devam

terimler Aktiflik:Elementlerin bileşik oluşturma eğilimi. devam

terimler Aktiflik Sırası:Elementlerin tepkime verme yatkınlığına göre sıralanmasına aktiflik sırası denir. devam

terimler Aktiflik(etkinlik):Tepkimeye girme kabiliyeti, elementlerin bileşik yapabilme eğilimi. devam

terimler Aktinitler:Aktinyum (57Ac) elementinden sonra gelen ve 4f orbitallerinin dolmasıyla oluşan 14 elementin oluşt devam

terimler Aktivasyon Enerjisi:Reaksiyonun oluşumu için gerekli minimum enerji. devam

terimler Aktivasyon Engeli:Reaksiyona girenlerle reaksiyon ürünleri arasındaki potansiyel enerji engeli. devam

terimler Alaşım:İki ya da daha fazla metalin eritildikten sonra karıştırılması ve soğutulmasıyla elde edilen homoj devam

terimler Aldehit:Karbonil grubu bağlarından en az birine H bağlanan bileşikler aldehit, her iki bağa da alkil grubu devam

terimler Alfa Işıması:Radyoaktif çekirdekten iki proton ve iki nötronun birlikte ayrılması şeklindeki ışımadır. Bu ışıma devam

terimler Alfa Parçacığı:İki proton ve iki nötrondan oluşan +2 yüklü helyum çekirdeği. devam

DİĞER SAYFALAR:

Kimya Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 811

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın