Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Habitus Nedir? Habitus Hakkında Kısaca Bilgi

Habitus Terimi Hakkında Bilgiler

HabitusBiyoloji Terimi Olarak Habitus:
Bir bitki yada hayvanın genel görünüşü.

 

HabitusFen Bilimleri Terimi Olarak Habitus:
Bir bitki yada hayvanın genel görünüşü.

 

HabitusEkoloji - Çevre Terimi Olarak Habitus:
Bir bitki türünün belirli bir habitattaki; dik, yatık, yarı yatık, yuvarlak veya kök saplı ve sülüklü olması, dallanması ve köklerinin toprak içerisinde dağılışı gibi genel morfolojik görünüşüdür. Her bitkinin dış görünüşü oldukça sabit bir karakterdir. Ancak, bitkinin yetiştiği ve adapte olduğu habitat değişince, o bitkinin habitusunda da bazı değişiklikler meydana gelebilir.

 

Benzer Biyoloji Terimleri:

box Dermis: Omurgalı hayvanlarda derinin alt tabakasına verilen ad. devam et

box Visceral Kitle: İç organlar. devam et

box Serum: 1-Kanın, pıhtılaşmasından sonra hücrelerinden ayrılmış, açık sarı renkli sıvı kısmı. 2-Parçacıklardan ayrılmış biyolojik sıvı. Kan pıhtılaşmasından devam et

box Canlılık özellikleri: Beslenme, enerji üretme, protein sentezleme, kalıtsal madde taşıma, hareket etme, çoğalma gibi özelliklere canlılık özellikleri denir. devam et

box Fosfodiester Bağı: DNA'daki fosfat ile şeker arasındaki bağ. devam et

box Endemik: 1. Belirli bir bölgeye özgün olan ve böylece çoğunlukla görece sınırlı bir yayılışa sahip olan. 2. Belirli bölgeye ait canlı türleri. devam et

box Perennial: Çok yıllık. Yıllarca canlı kalıp yaşamını sürdüren bitki. devam et

box Yapay Sınıflandırma: 1. Canlıların sadece duyu organları kullanılarak dış görünüşlerine ve yaşadıkları çevreye göre sınıflandırılmasına yapay (ampirik) sınıflandırma denir devam et