Eğitim Sitesi

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

Online Fizik Terimleri Sözlüğü

Aberasyon

Bir aynadaki arıza veya ışınların lensten geçtikten sonra bir noktada toplanamaması, odaklanamaması.

Acayip

Üçüncü kuark çeşidi

Acayip Parçacık

Acayiplik değeri sıfırdan farklı olan parçacıklar için kullanılır. Kuark modelinde bir veya birden fazla kuarkin acayiplik kuantum sayısına sahip olması durumudur.

Açısal

Açı ile ilgili.

Açısal Hareket

Bir cismin bütün noktaları belirli zaman aralıklarında, eşit şekilde yer değiştiriyorsa bu cismin hareketine öteleme hareketi denir.
Eğer cismin bütün noktaları belirli zaman aralıklarında, eşit büyüklükte yer değiştirmiyorsa bu cismin hareketine dönme hareketi ya da açısal hareket denir.

Açısal hız(w)

Yarıçap vektörünün birim zamanda daire düzlemi içinde taradığı açıya açısal hız denir.

Açısal Momentum (L)

Dönme momentumu. Bir nokta veya eksen etrafında dönen bir cismin açısal momentumu, çizgisel momentumunun dönme noktasina olan uzakligi ile çarpimidir. Dönen cisim bir hacime sahipse eylemsizlik momenti ile dönme hızının çarpımıdır.

Açısal momentumun korunumu

Bir sistemin net dış dönme momenti sıfır ise sistemin açısal momenti değişmezdir.

Adezyon / Kohezyon

Adezyon, birbirinden farklı maddelerin birbirlerine tutunma eğilimidir.
Kohezyon ise aynı cins maddelerin birbirlerine tutunma eğilimidir.

Ağırlık(G)

Bir cisme etki eden yerçekimi kuvvetinin büyüklüğüdür.

Akım

Elektrik yüklerinin belirli bir yönde akışı.

Akım Şiddeti

Bir elektrik devresinin birim kesitinden birim zamanda geçen yük miktarı.

Akım Yoğunluğu

A kesit alanına sahip bir iletkenin birim yüzeyinden geçen akıma denir. J ile gösterilir. Akim yoğunluğu elektrik akımı ile orantılıdır.

Akım(I)

Bir iletkenin herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen yük miktarıdır. Birimi Amper'dir.

Akışkan Basıncı

Bir akışkan kapalı bir hacim içindeyken yerçekimine maruz kalırsa veya ivmelendirilirse akışkan basıncı oluşur.

Akışkanlık

Sıvı içerisindeki sürtünme.

Aktiflik

Bir çekirdeğin zaman bağlı olarak bozunması.

Akümülâtör

Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden, istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz, akım toplar.

Alan

Uzay içerisinde belili bir yerin değerinin olması. Elektrik, yer çekim ve magnetik alanlarına bakınız.

Alaşım

Metallerin karışımı.

Diğer Fizik Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Fizik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 573

Terimler Sözlüğü Ana Sayfa