Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Fotoperyodizm Nedir? Fotoperyodizm Hakkında Kısaca Bilgi

Fotoperyodizm Terimi Hakkında Bilgiler

FotoperyodizmBiyoloji Terimi Olarak Fotoperyodizm:
Hayvan ve bitkilerin ışık ve karanlık değişimlerine karşı gösterdikleri fizyolojik tepki.

 

Benzer Biyoloji Terimleri:

box Miyozin: Kas hücrelerinde aktin filamentlerle etkileşime girerek kasılmayı sağlayan protein yapıdaki kalın iplikler. devam et

box Kökçük: Kara yosunlarında olduğu gibi, ilkel bitkilerde bulunan, tek ya da çok hücreden oluşmuş, kök görevini yapan basit yapılar. Rizoit devam et

box Doğalgaz: Yer kabuğunun içinde metan, etan gibi çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı gaz. devam et

box Fauna: 1. Bir ülke, bölge, özel bir çevre ya da devreye has tüm canlılar. 2. Belirli bir bölgeye adapte olmuş ve o bölgede yaşamını sürdüren hayvan toplul devam et

box Besin Ağı: 1. Ekosistemde yaşamın devamlılığı için karşılıklı bağlantı içinde olan besin zincirleri dizisi. 2. Bir komünitedeki türler arasındaki bağlantıya i devam et

box Nermatosit: Knidosit hücrelerinin içeriği ya da kendisi. devam et

box Spiral Segmentasyon: Embriyoda, oluşan yeni hücrelerin birbirinin tam olarak üzerine veya yanına denk gelmeyip, yaklaşık 45 derecelik bir kayma ile birbirinin üzerine otur devam et

box Miyelin: Bazı nöronların aksonlarının dışını saran, uyartı iletimini hızlandıran yağlı madde(kılıf). devam et