Eğitim Sitesi

Biyolojik Çeşitlilik Nedir? Biyolojik Çeşitlilik Hakkında Kısaca Bilgi

Biyolojik Çeşitlilik Terimi Hakkında Bilgiler

Biyoloji Terimi Olarak Biyolojik Çeşitlilik:

Belirli bir alan, çevre veya tüm dünya üzerindeki canlıların genetik, tür ve ekosistem çeşitliliği.

 

Fen Bilimleri Terimi Olarak Biyolojik Çeşitlilik:

1. Belirli bir alan, çevre veya tüm dünya üzerindeki canlıların genetik, tür ve ekosistem çeşitliliği.

2. Bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayıca zenginliği.

3. Bir bölgedeki canlı türlerinin sayıca miktarı.

 

Coğrafya Terimi Olarak Biyolojik Çeşitlilik:

Bir ekosistemde dengeyi sağlayan çeşitli (cins, tür, alt tür) canlıların bulunması.

 

Ekoloji - Çevre Terimi Olarak Biyolojik Çeşitlilik:

Organizmaların çeşitlerinin alan ya da hacim birimi başına sayısı; belli bir zamanda belli bir yerdeki türlerin bileşimi.

 

  Benzer Biyoloji Terimleri

  Proteoliz: Proteinlerin amino asitlerine kadar parçalanması işlemi.

  Aerob: Yalnızca oksijen varlığında yaşayabilen.

  BAC (bakteriyel yapay kromozom): DNA parçacıklarını kopyalamakta kullanılan ve bir cins bakteride bulunan bir madde.

  Spermatit: İkincil spermatositlerden mayoz II sonunda haploit kromozomlu 4 hücre oluşur. Bu hücrelere spermatit (n) denir.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü