Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Diksiyon ve Hitabet Terimleri Sözlüğü

terimler Ağız:1. Ulusal sınırlar içinde kullanılan dilin farklı coğrafi bölgelerdeki söyleyiş biçimine ağızdevam

terimler Alto (Kontralto):Kalın kadın sesi. devam

terimler Artikülasyon:Artikülasyon bir diğer adıyla boğumlanmadır. Ağız organları aracılığıyla sözcüklerin doğru şekilde devam

terimler Asalak Sesler:Bazı sesler veya kelimeler asalak olarak kelimelerin arasına takılır ve konuşmayı tahammül edilmez devam

terimler Aşınma:Birleşik kelimelerde ilk kelimenin son hecesi ile ikinci kelimenin ilk hecesindeki ses benzerliğin devam

terimler Atlama:Günlük konuşmada söylediklerine dikkat etmeyen, aceleci ve özensiz konuşmalarda en sıklıkla rastla devam

terimler Atlatma:Konuşma sırasında bazı sesleri ve heceleri söylememekten kaynaklanan bir konuşma kusuru. devam

terimler Bariton:Orta kalınlıktaki erkek sesleri. devam

terimler Bas:Kalın erkek sesleri. devam

terimler Bedensel Davranış:Duruş, jest, mimik gibi görsel simgeler konuşmanın temel öğeleridir. devam

terimler Benzeşme:Bir kelimede bir sesin başka bir sesi kendisine benzetme etkisi. Örnek: yurt-daş > yurttaş, çarşan devam

terimler Boğumlanma:1- Ciğerlerden gelen havanın, ağız ve burundaki çeşitli nokta ve bölgelerde engellemeye uğrayarak devam

terimler Büzülme:Türkçede eklenme sırasında çeşitli durumlarda büzülmeler oluşur. Örnek: Ünlü ile biten eylemlere devam

terimler Çenenin Durumuna Göre Ünlüler:Ünlülerin çıkartılmasında çenenin de önemli bir işlevi bulunmaktadır. Kimi ünlülerde çene aşağıya devam

terimler Çıkak:Boğumlanma noktası. devam

terimler Çıkış Yerlerine Göre Ünsüzler:Ünsüzlerin her birinin oluşumunda farklı organların görev aldığı görülmektedir. Bu açıdan ünsüzler devam

terimler Diksiyon:Güzel ve etkili konuşmak üzere kullanılacak dil malzemesinin doğru seçilmesi ve bunların konuşmaya devam

terimler Diksiyonun Kuralları:● Hece ve sözcük vurgusuna dikkat etmek, ● Sesleri doğru boğumlamak, ● Jest, mimiklere dik devam

terimler Dil:İnsanlar arasında karşılıklı haberleşme aracı olarak kullanılan; duygu, düşünce ve isteklerin ses, devam

terimler Dil Bilgisi:Her dilin kendine göre kural ve özellikleri vardır. Dil, kuralları dışında kullanıldığında şekil v devam

terimler Dilin Durumuna Göre Ünlüler:"Ünlü" adını verdiğimiz sesler ağız yolundan çıkarılırken dil, öne ve arkaya doğru hareket eder. D devam

terimler Diyafram:Göğüs ve karın boşluklarını birbirinden ayıran ince ve geniş kas. devam

terimler Dudakların Durumuna Göre Ünlüler:Ünlüler çıkarılırken dudaklar düz ve yuvarlak olmak üzere iki şekle girerler. Dudağın düzleşmesiyl devam

terimler Durak:Söylenen ya da okunan bir metnin solunum yerlerinin oluşturduğu, söz söyleyenin yorulmasına engel devam

terimler Duraklama:Anlam bozukluğu vermemek için iki kelime arasında verilen durak. Örnek: Birinci geldi. Örnek: Bir devam

terimler Düşme:Kelimedeki bir veya birkaç sesin, dilin ses özelliklerinden kaynaklanan sebeplerle düşmesi olayıdı devam

terimler Düşünce (Zihinsel Etkinlik):Zihinsel etkinlik konuşmanın görsel ve işitsel ögelerle ifade edilmesinden önceki süreçtir. Konuş devam

DİĞER SAYFALAR:

Diksiyon ve Hitabet Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 106

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın