Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Etüv Nedir? Etüv Hakkında Kısaca Bilgi

Etüv Terimi Hakkında Bilgiler

EtüvKimya Terimi Olarak Etüv:
İçinde belirli bir sıcaklık elde edilerek kurutma, mikrop üretme ve dezenfekte veya sterilizasyon gibi gâyelerle kullanılan alete etüv denilir. Cihazlar iki kat saçtan olup, hava geçirmez bir de kapağı vardır. Kurutma ve nem alma gibi fizikî hâdiseler yanında bâzı kimyevî reaksiyonlar için lüzumlu yüksek sıcaklık derecelerini elde etmek için de etüvlerden faydalanılır. Mikrop üretmek için laboratuvarlarda kullanılan etüvler, gelişmeleri belirli bir sıcaklığı icâbettiren mikroplara müsâit sıcaklık şartları sağlamada kullanılır.

 

EtüvZiraat (Tarım) Terimi Olarak Etüv:
Ortam sıcaklığından 240 dereceye kadar ısınabilen ısıtıcı ve termostat donanımlarına sahip bir dolap. Rutubet tayinlerinde ve kurutma amaçlı kullanılır.

 

Benzer Kimya Terimleri:

box Anyon: Negatif (-) yüklü iyon. devam et

box Monosakkarit: Karbonhidratların yapısal özelliğine sahip tek ve basit molekül. devam et

box Oluşum Entalpisi: Moleküllerin, elementlerinden oluşumu sırasında alınan ya da verilen ısıya oluşum entalpisi denir. devam et

box Tekli bağ: İki atom arasında bir elektron çiftinin ortaklaşa kullanılmasıyla oluşan kovalent bağ. devam et

box Dipol-Dipol Çekimi: İki polar molekül yan yana geldiğinde her iki molekülün zıt kutupları arasında oluşan çekim kuvvetine dipol-dipol çekimi adı verilir. devam et

box Robert Boyle Kanunu: Sabit sıcaklıkta belirli bir miktar gazın basıncı ve hacmi ters orantılıdır. devam et

box İyonik İletkenlik: Yükün iyonlar tarafından taşındığı elektriksel iletkenlik. devam et

box İyon Yapılı Bileşikler: İyonik bağlar içeren bileşikler. devam et