Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Özel Eğitim Terimleri Sözlüğü

terimler Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Birey:Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki eksiklikleri nedeniyle öz b devam

terimler Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik:Bireyin öz bakım becerilerinin öğretimi de dâhil olmak üzere yaşam boyu süren, yaşamın her alanınd devam

terimler Ağır İşiten Birey:Genellikle bir işitme cihazının da yardımı ile işitme yoluyla dilsel bilgileri başarılı bir biçimd devam

terimler Ağır Öğrenen:1. İçinde bulunduğu bir topluluğun çoğunluğundan daha çok çaba ve zaman harcayarak daha az öğrenen devam

terimler Aile:Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin anne, baba ve kardeşleri ya da kanunen bakmakla yükümlü olan ki devam

terimler BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı):Her bir engelli çocuk için yazılı olarak, bireyin bağlı olduğu eğitim kurumunda oluşturulan birim devam

terimler Birden Fazla Yetersizliği Olan Birey:Birden fazla alanda görülen yetersizlik nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı devam

terimler Bireysel Gelişim Raporu:Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin devam

terimler Bireyselleştirilmiş Öğretim Programı (BÖP):BEP' te, öğrencinin gereken davranışları kazanması için, öğrencinin ve çalışanların yapması gereke devam

terimler Bireyselleştirme:Bir gurubun değil bireyin eğitim ihtiyaçlarını bugünü ya da gelecekte onun bağımsız yaşamını kolay devam

terimler Çocuk Bakım Elemanı:Özel eğitim okul ve kurumlarında öğrencilerin beslenme, temizlik ve tuvalet ihtiyaçlarının karşıla devam

terimler Çok Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Birey:Bireyin zihinsel yetersizliği yanında başka yetersizlikleri bulunması nedeniyle öz bakım, günlük y devam

terimler Çok Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik:Bireyin zihinsel yetersizliği yanında başka yetersizlikleri bulunması nedeniyle öz bakım, günlük y devam

terimler Destek Eğitim Hizmeti:Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tıbbî ve eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda belirle devam

terimler Destek Eğitim Odası:Kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler ile üstün yetenekli öğrenciler devam

terimler Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu:Çocukta 7 yaşından önce başlayan, en az iki ortamda (ev, okul) 6 ay süreyle yaşına ve gelişim sevi devam

terimler Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Birey:Yaşına ve gelişim seviyesine uygun olmayan dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik, hiperaktivite ve devam

terimler Dil ve Konuşma Güçlüğü:Sözel iletişimde farklı seviye ve biçimlerde ortaya çıkan aksaklıklar ve düzensizlikler nedeniyle devam

terimler Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Birey:Dili kullanma, konuşmayı edinme ve iletişimdeki güçlük nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizm devam

terimler Duygusal Uyum Güçlüğü:Sağlık durumu, zihinsel ve duyusal faktörlerle açıklanamayan; bireyin kendisi ve çevresiyle dengel devam

terimler Duygusal Ve Davranış Bozukluğu Olan Birey:Yaşına uygun olmayan sosyal ve kültürel normlardan farklı duygusal tepki ve davranışlar göstermesi devam

terimler Düzenlemeler ve Hizmetler:Bu bölümde öğrenci için söz konusu olan yerleştirme türü, eğitsel düzenlemeler ve gerekli destek h devam

terimler Eğitim Programı:Genel anlamı ile bir birey ya da gurubun eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek olan amaçlar, içerik, devam

terimler En Az Sınırlandırılmış Eğitim Ortamı:Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin; toplumla bütünleşmesini sağlamaya yönelik sosyal, öz bakım, di devam

terimler Engel:Bireyin yetersizliği nedeniyle, yaşadığı sürece, yaş, cins, sosyal ve kültürel farklılıklara bağlı devam

terimler Gecikmiş Konuşma:Çocuğun konuşması kendi yaşından beklenenden çok geri veya konuşma gelişimi yaşıtlarından çok daha devam

terimler Gezerek Özel Eğitim Görevi Yapan Öğretmen (Gezici Öğretmen):Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için evde, hastanede, okul ve kurumlarda eğitim ve destek eğit devam

DİĞER SAYFALAR:

Özel Eğitim Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 78

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın