Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Tasavvufi-Tasavvuf Terimleri Sözlüğü

terimler Ab-ı Hayat:Farsça, hayat suyu manasınadır. Bu suyu içenin ölümsüz olacağına inanılır. Aynı manaya gelen başka devam

terimler Abrizci:Farsça, su döken demektir. Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isim. Kennas devam

terimler Âdâb:Edeb kelimesinin çoğulu olan bu kelime, izlenmesi gereken esaslar, görgü kuralları gibi manaları i devam

terimler Adak:Türkçe'dir. Arapça'sı nezr'dir. Allah'a ibadet niyetiyle taat türünden bir işin yapılmasını taahhü devam

terimler Adem:Arapça, Vücud'un zıddı olup yokluk manasına gelir. devam

terimler Âfet:Arapça musibet anlamına bir kelime. Kötü huylarda bulunan zararlar ve musibetler. Manevi eğitimde, devam

terimler Afitab:Farsça, güneş anlamına gelir. Afitab-ı Vücûd : Varlık güneşi, varlığın kaynağı membaı. devam

terimler Ağuş:Farsça, kucak demektir. Sırları kavrama. devam

terimler Ağyar:Arapça, gayr kelimesinin çoğulu olup, lügatta yabancı, el, başkası gibi manaları ihtiva eder. Tasa devam

terimler Ahir:Arapça, son demektir. Her şeyin evvel ve ahiri Allah'tır. Halife olan insanın bu hilafeti, Evvel i devam

terimler Ahiret:Arapça, dünyanın zıddı. Dünya, nisbeten daha yakın anlamına gelirken, ahiret, dünyaya nispetle son devam

terimler Ahlak:Arapça, hulk'un çoğuludur. Huylar demektir. Ahlak, insanın manevi seciyesini temyiz eden hususiyet devam

terimler Ahrar:Arapça hür kelimesinin çoğuludur, hürriyet sahibi olanlar, hür kişiler demektir. Dünya kayıtlarınd devam

terimler Ahval:Arapça hal kelimesinin çoğuludur, haller demektir. devam

terimler Âlem:Arapça, kâinat, güneş sistemi ve çevresindeki dönen gezegenler topluluğu, cihan, dünya, bütün varl devam

terimler Aşık: Allah'a erişmek isteyen kişi. devam

terimler Aşk:İlahi aşk, kulun Allah'a olan sevgisi. devam

terimler Cezbelenmek:Zikir veya sohbet sırasında, ansızın yerinden sıçrayarak "Hayy" diye bağıran için kullanılan tâbir devam

terimler Çile:Nefsi köreltmek için yapılan terbiye, çekilen çile. Farsça, kırk anlamına gelen çihil'den türemiş devam

terimler Dergâh:Farsça. Kapı, eşik, kapı yeri, sığınılacak yer, makam, tekke gibi mânâları vardır. Tarikat mensubu devam

terimler Derviş:Farsça. Fakir, dilenci, dünyadan yüz çeviren, kendini Allah'a veren kişi. Tarikat mensuplarının ço devam

terimler Din:Din, akıl sâhiplerini kendi irâde ve istekleriyle dünya ve âhirette saâdet ve selâmete kavuşturan devam

terimler Edep:Her konuda haddini bilip, sınırı aşmamak, insanlara iyi muamelede bulunmaktır. Sünnet üzere yani P devam

terimler Evliya:Arapça velî kelimesinin çoğulu olup dostlar anlamını ifade eder. Hayatını nefis mücadelesi ile geç devam

terimler Evrad:Arapça, virdler demektir. Her vakit dil ve ağızda dolaşan söz. Tarikatların pirleri veya onlardan devam

terimler Fakîr:Arapça, mala ihtiyacı olan kişi demektir. Fakir, fena fillâh makamındadır. Kişinin kendinde gördüğ devam

terimler Fazilet:Arapça, olgunluk, erdemlilik, üstünlük gibi anlamları ihtiva eder. Fazilet insanın doğuştan getird devam

DİĞER SAYFALAR:

Tasavvufi-Tasavvuf Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 99

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın