Eğitim Sitesi

Dilbilgisi Nedir? Dilbilgisi Hakkında Kısaca Bilgi

Dilbilgisi Terimi Hakkında Bilgiler

Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Dilbilgisi:

1. Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyen bilim.

2. İlk ve orta dereceli okullarda öğrencilere anadilin ses, biçim ve cümle yapısı bakımından özelliklerini ve kendine özgü kurallarını öğretmek için okutulan ders.

 

  Benzer Eğitim-Öğretim Terimleri

  Çevre: 1. Bireyi etkileyen canlı ve cansız varlıklar ile bütün güç ve koşulların toplamı. 2. Organizmayı içten ya da dıştan uyaran şeylerin toplu adı. 3. Varlığın, içinde oluştuğu ve yaşamını sürdürdüğü ortam.

  Güdü: Bireyi amaçları doğrultusunda harekete geçiren, ona enerji veren itici güç.

  Aile Bilgisi: Öğrencilere günlük ev işlerini yapmanın yollarını öğretmek mutlu bir aile düzeni için gereken bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırmak ve onların aileye bağlılık duygularını güçlendirmek amacıyla ilk ve ortaokullarda okutulan ders.

  Yetişim: Öğretmen olabilmek için alınan mesleki eğitim derslerinin bütünü, formasyon.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğü