Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

terimler Ab:Su. Marifet, İlâhî feyz, zât, varlık, kâmil nefs, ruh-i âzam, tümel akıl. devam

terimler Aba:Kısa bir nevi gömlek olup, dizden biraz aşağı iner üst tarafında, baş ve yanlarında kollar için bi devam

terimler Âbâ-i Ulviyye:Arapça yüce, ulvi babalar demektir. devam

terimler Âbad:Şen, bayındır. Sonsuz gelecek zamanlar. devam

terimler Abadî:Şen, bayındır, mamurlukla ilgili. (Abadı Mehmet Çelebi. Türk hukuk bilgini) devam

terimler Abâdile:Abdullahlar. Peygamber efendimizin Eshâb-ı kirâmı (arkadaşları) arasında fıkıh ve hadîs-i şerîf il devam

terimler Abaka Han:İlhanlı hükümdarı Hülagu'nun oğlu. devam

terimler Abası Kırk Yerinden Yamalı:Dervişlerin abalarının yırtık pırtık olmasını ifade eder devam

terimler Âbâu'l Ahval:Arapça, hallerin babaları demektir. devam

terimler Abay:Beceri. Sezgi, anlayış, dikkat. (Abay Kunanbayoğlu. Kazak Türk şiirinin kurucusu.) devam

terimler Abaza:Karaçay-Çerkes Özerk Bölgesinde yaşayan müslüman bir halk. - Abaza Hasan Paşa, Osmanlı vezirlerind devam

terimler Abbad:Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren. Yasaklarından kaçınan. (Abbad b. B devam

terimler Abbas:Peygamber (sav)'in amcalarından birisi, Mekke fethedilmeden önce müslüman olmuştur. devam

terimler Abbasiye:Ebu'l-Abbas Ahmet b. Muhammed b. Abdurrahman b. Ebi Bekri'l-Ensari'l-Endelusî (Ö.633/1235) tarafın devam

terimler Abd:1-Kul. 2-Köle devam

terimler Abdal:Arapça, bedel, bidl ve bedii kelimelerinin çoğulu olup, büdela da bu meyanda zikredilir. devam

terimler Abdest:1- Namaz ve diğer bâzı ibâdetlerin yerine getirilebilmesi için yapılması lâzım gelen yüzü, dirsekl devam

terimler Abdest Bozmak:1. İdrar veya dışkı yapmak için ayakyoluna, helâya gitme. 2. Yellenmek. devam

terimler Abdiyyet:Kulluk makamı. Evliyâlığın en yüksek makâmı, derecesi. İyilikleri Allahü teâlâdan bilip kendinden devam

terimler Abdu'l Âhir:Her şeyin sonunda Allah'ın varlığının devam etmesi, bulunması, O'nun el-Âhir ismini tanımlar. Yara devam

terimler Abdu'l Alîm:El-Alîm, hakkıyla bilen demektir. Düşünme ve öğrenme söz konusu olmaksızın, aksine, sırf fıtrî saf devam

terimler Abdu'l Aliyy:El-Aliyy, izzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce demektir. devam

terimler Abdu'l Azîm:El-Azim, azamet sahibi anlamınadır. devam

terimler Abdu'l Aziz:El-Azîz, yenilmeyen yegâne galip, izzet sahibi anlamınadır. devam

terimler Abdu'l Bâ'is:Ölümden sonra dirilten demekter. devam

terimler Abdu'l Bâki:Allah'ın bekasını gösterip fena-i külle erdiğinde onunla baki kıldığı kuldur. devam

terimler Abdu'l Bârî:Canlıları güzel bir şekilde yaratan demektir. devam

DİĞER SAYFALAR:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1536

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın