Eğitim Sitesi

Online Astroloji Terimleri Sözlüğü

Online Astroloji Terimleri Sözlüğü

Açılar (Aspect)

Bir yıldız haritasındaki Güneş, Ay ve gezegenler aralarında ve bazen de yükselen burçla açılar meydana getirirler. Bu açıların kimi olumlu kimi olumsuz sayılır. Açıları kuran gezegenler çok daha etkili duruma gelebilirler. Astrolojide açıların yorumlanmasına çok önem verilir.

Akrep (Scorpio)

Zodyak'ın sekizinci burcudur. Bu burçta Güneş, 24 Ekim - 22 Kasım devresinde yer alır.

Alçalan Burç (Descendent)

Doğum saat ve yerinde batı ufkunda kaybolmakta olan Zodyak burcu ve derecesi.

Altmış (Sextile)

Aralarında altmış derece olan gezegenler ahenkli ilişkiler kurarlar. Bu uyumlu açıya 'Altmış' denilir.

Aslan (Leo)

Zodyak'ın beşinci burcudur. Güneş, 24 Temmuz - 23 Ağustos devresinde bu burçta kalır.

Astrolog

Gök haritasını çıkaran ve ayrıntılarına göre bunu yorumlayan kimse.

Astroloji Türleri

Dünya siyaset ve ekonomisi, gelecek olaylar, sağlık gibi türlü konuda astrolojiden yararlanılabilir. 'Seçim' denilen bir tür sayesinde de evlenme veya bir proje için gelecekte uygun bir günü bulabilmek mümkündür.

Ateş (Fire)

Zodyak'ın burçları belirli gruplara ayrılırlar. Ateş de böyle bir gruptur. Koç, Aslan ve Yay, ateş burçlarıdır. Buna Ateş Üçlüsü de denir.

Ay'ın Güney düğümü (South Moon Node)

Ay'ın ekinoks'u yukarıdan aşağıya veya güneye doğru kestiği noktaya Ayın Güney Noktası, Güney Düğümü veya Ejderhanın Kuyruğu adı verilir ve simgesiyle gösterilir.

Ay'ın Kuzey düğümü (North Moon Node)

Ay ilerlerken ekinoks'u yani Güneş'in izlediği varsayılan yolu yukarıya veya kuzeye doğru keser. Buna Ayın Kuzey Noktası, Kuzey Düğümü veya Ejderhanın Başı adı verilir Bu nokta simgesiyle belirtilir.

Ayakucu (IC - Nadir)

Düşey doğrultunun gökkubbeyi deldiği noktalardan ufkun altında olanı.

Balık (Pisces)

Zodyak'ın onikinci burcudur. Güneş, 19 Şubat - 20 Mart devresinde bu burçta kalır.

Başak (Virgo)

Zodyak'ın altıncı burcudur. Güneş, 23 Ağustos - 23 Eylül devresinde bu burçta kalır.

Başucu (MC - Zenit)

Doğum anı ve yerinde gökyüzünün tam başüstünde kalan yeri. Doğum haritasının en yüksek noktası. Buna 'Gökyüzü Ortası' da denilir.

Batı Evleri (Occidental)

Dördüncü ev ile onuncu ev arasında kalan evler. Mars ya da Satürn bu evlerde olursa ağır ve uzun süren hastalıklara neden olur.

Birleşme (Conjunction)

Doğum haritasının en önemli açılarından biri de budur. Bu durumda iki güç birbirlerinin üstüne düşebilir. Birleşme açısında iki gezegen arasında 8 derece kadar pay bırakılır.

Boğa (Taurus)

Zodyak'ın ikinci burcu olan Boğa, Güneş 21 Nisan - 20 Mayıs'ta iken bu burçta kalır.

Bohça

Bir haritada bütün gezegenlerin 120 derece içine toplanmasından meydana gelen şekil. Güçlerin böyle toplanması insanın sadece belirli birkaç konuyla ilgilenmesine yol açar.

Burçlar Kuşağı (Zodiac)

Dünyamızın ekliptiğin her iki yanında 8'er derecede görülen gökyüzü kuşağı. Gezegenler bu kuşakta görülürler. Astrolojide bu gökyüzü kuşağı otuzar derecelik on iki eşit kısma bölünür. Bu eşit parçaların her biri de bildiğimiz burçlardır.

Castor ve Pollux

İkizler takımyıldızında bulunan çok parlak iki yıldız. Bunlara mitolojide zıt iki kardeş olan Castor ve Pollux'un adı verilmiştir. İkizler burcunda bu tür zıtlıklar olduğu söylenir.

Diğer Astroloji Terimleri

[1]2 3 4

Astroloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 80

Terimler Sözlüğü Ana Sayfa