Eğitim Sitesi

Online Sunuculuk-Televizyonculuk Terimleri Sözlüğü

Online Sunuculuk-Televizyonculuk Terimleri Sözlüğü

5N1K

Haber yazmanın temel kuralına göre, bir haberin içinde cevapları bulunması gereken "ne, nerede, ne zaman, neden, nasıl ve kim" soruları.

Açık Uçlu Soru

Sadece "evet" ya da "hayır" şeklinde cevaplanamayacak, kapsamlı ve muhatabından bilgi/yorum talep eden soru.

Ağız

Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dili.

Aksan

Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliğini, vurgu.

Aktüel Çekim/Görüntü

Kamera ayağı veya bir dayanak olmadan kullanılan kamera ile genellikle stüdyo dışında yapılan çekimi veya bu şekilde elde edilmiş görüntü.

Aktüel Ses (Kılavuz Ses)

Stüdyodaki sunucunun kulağına kulaklıktan ulaşan ve çekim sırasında görüntüyle birlikte alınmış ses.

Ana/Son Kopya

Programın yayına hazır hale gelmiş halini içeren kayıt.

Arşiv

Yayınlanmış veya yayınlanmamış tüm programlara ait veya program yapımı amacıyla kullanılabilecek, televizyon kanalı tarafından çekimi yapılmış ya da dış kaynaklardan elde edilmiş her türlü görüntüler bütünü.

Atık

Üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarda ortaya çıkan ve kullanıcının artık işine yaramayan ve çevre için zarar oluşturan her türlü madde.

Bant Yayın

Televizyon yayın akış çizelgesi içinde yer alan bir programın herhangi bir ortama kayıt edilip daha sonra yayınlanması.

Blog

Genellikle güncelden eskiye doğru sıralanmış yazı ve yorumların yayınlandığı, günlüğe benzer, web tabanlı, kişisel ve/veya bir gruba ait yayınlar.

Boom Mikrofon

Mikrofonun ve operatörün kamera çekim alanının içinde yer almadan çalışmasını sağlayan, yöneltilen ses kaynağındaki sesi net ve güçlü bir şekilde alırken çevredeki seslere karşı çok daha az duyarlı olan, titreşimlerin mikrofona ulaşmasını engelleyen yalıtıma sahip, özel bir kol yardımıyla idare edilen mikrofon.

Canlı Yayın

Televizyon yayın akış çizelgesi içinde yer alan bir programın, çekimi ile eş zamanlı olarak yayınlanması.

Çekim

Kameranın hiç ara vermeksizin görüntü kaydetmesi.

Çekim/Kamera Açısı

Çekimi yapılan nesnenin nasıl görüntülenmek istendiğine bağlı olarak belirlenen kamera konumu.

Çoklu Platform

Metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonların bilgisayarda gösterilmesi, dosyalarda saklanması, bilgisayar ağından iletilmesi ve sayısal olarak işlenmesi gibi çeşitli bilgi kaynaklarının bir arada olması.

Çözümleme

Seslendirilecek metnin sesli okunarak, durak ve vurgu yerlerinin belirlenmesi ile anlam ve biçim özelliklerini açığa çıkarmak amacıyla analiz etme.

Dekor

Program çekimi için kurulan sette yer alan, çekim tasarımını tamamlayan aksesuarlar.

Demeç

Yetkili bir kimsenin bir konuda yaptığı açıklamayı, beyanat.

Deşifre

Metnin sesli okunarak, durak ve vurgu yerlerinin belirlenmesiyle biçim ve anlam özelliklerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılan çözümleme çalışması.

Diğer Sunuculuk-Televizyonculuk Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Sunuculuk-Televizyonculuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 147

Terimler Sözlüğü Ana Sayfa