Eğitim Sitesi

Online Sunuculuk-Televizyonculuk Terimleri Sözlüğü

Online Sunuculuk-Televizyonculuk Terimleri Sözlüğü

  5N1K

  Haber yazmanın temel kuralına göre, bir haberin içinde cevapları bulunması gereken "ne, nerede, ne zaman, neden, nasıl ve kim" soruları.

  Açık Uçlu Soru

  Sadece "evet" ya da "hayır" şeklinde cevaplanamayacak, kapsamlı ve muhatabından bilgi/yorum talep eden soru.

  Ağız

  Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dili.

  Aksan

  Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliğini, vurgu.

  Aktüel Çekim/Görüntü

  Kamera ayağı veya bir dayanak olmadan kullanılan kamera ile genellikle stüdyo dışında yapılan çekimi veya bu şekilde elde edilmiş görüntü.

  Aktüel Ses (Kılavuz Ses)

  Stüdyodaki sunucunun kulağına kulaklıktan ulaşan ve çekim sırasında görüntüyle birlikte alınmış ses.

  Ana/Son Kopya

  Programın yayına hazır hale gelmiş halini içeren kayıt.

  Arşiv

  Yayınlanmış veya yayınlanmamış tüm programlara ait veya program yapımı amacıyla kullanılabilecek, televizyon kanalı tarafından çekimi yapılmış ya da dış kaynaklardan elde edilmiş her türlü görüntüler bütünü.

  Atık

  Üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarda ortaya çıkan ve kullanıcının artık işine yaramayan ve çevre için zarar oluşturan her türlü madde.

  Bant Yayın

  Televizyon yayın akış çizelgesi içinde yer alan bir programın herhangi bir ortama kayıt edilip daha sonra yayınlanması.

  Blog

  Genellikle güncelden eskiye doğru sıralanmış yazı ve yorumların yayınlandığı, günlüğe benzer, web tabanlı, kişisel ve/veya bir gruba ait yayınlar.

  Boom Mikrofon

  Mikrofonun ve operatörün kamera çekim alanının içinde yer almadan çalışmasını sağlayan, yöneltilen ses kaynağındaki sesi net ve güçlü bir şekilde alırken çevredeki seslere karşı çok daha az duyarlı olan, titreşimlerin mikrofona ulaşmasını engelleyen yalıtıma sahip, özel bir kol yardımıyla idare edilen mikrofon.

  Canlı Yayın

  Televizyon yayın akış çizelgesi içinde yer alan bir programın, çekimi ile eş zamanlı olarak yayınlanması.

  Çekim

  Kameranın hiç ara vermeksizin görüntü kaydetmesi.

  Çekim/Kamera Açısı

  Çekimi yapılan nesnenin nasıl görüntülenmek istendiğine bağlı olarak belirlenen kamera konumu.

  Çoklu Platform

  Metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonların bilgisayarda gösterilmesi, dosyalarda saklanması, bilgisayar ağından iletilmesi ve sayısal olarak işlenmesi gibi çeşitli bilgi kaynaklarının bir arada olması.

  Çözümleme

  Seslendirilecek metnin sesli okunarak, durak ve vurgu yerlerinin belirlenmesi ile anlam ve biçim özelliklerini açığa çıkarmak amacıyla analiz etme.

  Dekor

  Program çekimi için kurulan sette yer alan, çekim tasarımını tamamlayan aksesuarlar.

  Demeç

  Yetkili bir kimsenin bir konuda yaptığı açıklamayı, beyanat.

  Deşifre

  Metnin sesli okunarak, durak ve vurgu yerlerinin belirlenmesiyle biçim ve anlam özelliklerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılan çözümleme çalışması.

  Diğer Sunuculuk-Televizyonculuk Terimleri

  [1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

  Sunuculuk-Televizyonculuk Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 147

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfa