Eğitim Sitesi

Online Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri Sözlüğü

Online Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri Sözlüğü

  Tespih Böceği

  Kabuklular sınıfından, 15 mm kadar uzunlukta, karada nemli yerlerde yaşayan, vücutları uzun ve kubbeli, dokunulunca küre biçimini alan kabuklu cinsi.

  Tumbu Sineği

  Afrika’da özellikle Sahra’nın güneyinde görülen, ergin sinekleri sarı esmer-kırmızımsı veya esmer renkte, 6-12 mm büyüklükte, genellikle kulübelerin ve verandaların tavanında bulunan günboyu seyrek olarak uçmalarına rağmen, sabahları ve ikindi vakti etkin olan, larvaları insan ve hayvanlarda deri miyazisine neden olan sinek türü, Cordylobia anthropophaga.

  Tür

  Çevre koşulları ne olursa olsun değişmeden kalan belirli görüntüler yönünden birbirine benzeyen ve bu özellikleri döle geçiren, çiftleştiklerinde döl verim yeteneğine sahip (fertil, doğrugan) döller veren bireylerin oluşturduğu gruplara tür denmektedir.

  Veteriner

  Veteriner hekim.

  Veteriner Adli Tıp

  Konusu hayvan ve hayvan hastalıkları olan adli vakalarda doğru kararlara varılmasına yardımcı olan bir bilim dalı.

  Veteriner Hekim

  Hayvan hastalıklarının tanı ve tedavisi, hayvanların ıslah ve üretimi, üretiminden tüketimine kadar olan tüm aşamalarda hayvansal ürünlerin halk sağlığı açısından muayene ve denetimi işlevlerinden sorumlu hekim, veteriner, baytar.

  Zorla Besleme

  Zorlamalı, aşırı yemleme programının uygulanması.

  Zorla Çekip Çıkarma

  Doğuma yardım sırasında yavrunun dışarıdan aşırı güç uygulanarak doğum kanalı yoluyla çekilip çıkarılması, ekstraksiyon fors.

  Zorunlu Parazit

  Konağı dışında yaşaması mümkün olmayan parazit.

  Diğer Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri

  1 2 3 [4]

  Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 69

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfa