Eğitim Sitesi

Online Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri Sözlüğü

Online Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri Sözlüğü

  Kangayam Sığırı

  Hindistan'dan köken alan, vücudu orta büyüklükte, hareketli ve güçlü, rengi genellikle gri veya beyaz, erkeklerinin baş, boyun hörgüç ve arka kısımları daha koyu gri veya siyah renkli, dişilerinin diz bölgesinde koyu renkli nişaneler bulunan, özellikle çekim amaçlı iş hayvanı olarak yetiştirilen, süt verimi düşük fakat bölge koşullarına göre tatmin edici olan sığır ırkı.

  Karakter

  Bir canlıda bulunan, gözle görülebilen ya da herhangi ölçü veya tartı birimiyle belirlenip ifade edilebilen özelliklerin tümüne karakter yada ıra denir.

  Karın Zarı

  Karın boşluğunun duvarıyla karın iç organlarının tümünü örten zar, peritoneum, periton.

  Konstitusyon

  Hayvanların organ ve organ sistemlerinin karşılıklı uyum ve denge içinde çalışmalarıyla ilgili olarak ortaya çıkan çevreye karşı koruma yeteneğidir.

  Küçükbaş Hayvan

  Et, süt, kıl-yapağı-tiftik üretimi, damızlık veya diğer amaçlarla yetiştirilen her yaştaki koyun ve keçiler.

  Mineral

  1. Temel organik yapıyı oluşturan karbon, hidrojen, oksijen ve azot dışındaki elementler.

  2. Yaşam için gerekli olan inorganik yem elementleri.

  Nakliyat

  İnsan, hayvan veya eşyanın kara, demir, deniz ve hava yolu araçları ile bir yerden başka bir yere taşınması.

  Otlak

  Taban suyu derinde olan, kısa boylu bitkilerden oluşan ve hayvanların otlaması için kullanılan hayvan otlatma alanları.

  Ön Soy Kütüğü

  Anne ve babası bilinen, ebeveynlerinin verim kayıtları olmayan, mensup oldukları ırkın özelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulacak geçici kayıt sistemi.

  Parazit

  1. Canlı bir organizmanın üzerinde veya içerisinde organizmanın zararına yaşayan bitki veya hayvan, asalak. İnsanların, hayvanların ve bitkilerin üzerinde veya içerisinde bu canlıların aleyhine yaşayan canlılar. Kimi yazarlar bakteri ve virüsleri da parazit olarak ifade etmektedirler.

  2. Bakışımlı ikizlerden eksik gelişen ve daha küçük kalmış yavru, dölüt içinde dölüt. Normal gelişim gösteren ikize sıkı bir biçimde yapışmış ve normal yavrunun içine girmiş olarak bulunur.

  Pedigri

  Soy kütüğüne kayıt edilen damızlıklarla, safkan atların numara, isim, orijin, ırk, renk, eşkal, cinsiyet, doğum tarihi, verim kayıtları, yetiştirici ve sahibi ile hayvanın soyuna ait ve verimlerini belirten belge.

  Popülasyon

  Sınırlı bir çevrede yaşayan aynı tür organizma topluluğuna popülasyon denir.

  Sakatat

  Kasaplık hayvanlardan elde edilen karaciğer, böbrek, beyin, dalak, testis, yürek, dil, yemek borusu dış kırmızı kası eti, diyafram kası, işkembe, bağırsak, paça, dil ve kelle gibi organ ve organ parçaları.

  Seleksiyon

  Bir karakter yönünden popülasyon ortalamasından üstün olduğu tahmini edilen bireylere döl verme şansı tanımaktır yani damızlık olacak hayvanların seçimidir.

  Soy Kütüğü

  Pedigri düzenlemeye esas olacak bilgilerin düzenli olarak toplandığı veri tabanı.

  Sperma (döl)

  Sağlıklı ve damızlık niteliği taşıyan hayvanlardan belirli yöntemlere alınan spermaların spermatolojik muayeneleri yapıldıktan sonraki taze ya da dondurulmuş sperma porsiyonları.

  Sundurma

  Boyunduruk.

  Suni Tohumlama

  Uygun tohumlama zamanında olduğu belirlenen dişi hayvanların genital kanallarına spermaların hijyenik koşullarda aktarılmasıdır.

  Erkek hayvanların doğal aşımla yaptığı işin, yani tohumun (spermanın) dişinin döllenme yollarının en uygun yerine özel aletlerle bırakılması işine (suni tohumlama) denilmektedir.

  Teke

  Evcil keçinin erkeğidir.

  Tenya

  1. Taeniidae ailesinde bulunan büyük yassı solucanların bir cinsi, Hydatigena.

  2. Şerit, ince bant.

  3. İnsanın, domuzun ve atgillerin kalın bağırsaklarında uzunlamasına kasların kuvvetlenmesiyle oluşan şeritler.

  4. Beyin boşluklarında bulunan plexus choroideus’ların yapışma çizgileri.

  Diğer Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri

  1 2 [3]4

  Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 69

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfa