Eğitim Sitesi

Online Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri Sözlüğü

Online Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri Sözlüğü

  Döl Kontrolü

  Soy kütüğü ve verim kayıtlarının düzenli tutulduğu, yeterli teknik alt yapı, uzman personel ve hayvan varlığına sahip kuruluşlar tarafından yürütülen ve damızlık döllerin verimine göre seçmeyi sağlayan uygulamalar. (progeny testing)

  Embriyoloji

  İnsan ve memeli hayvanların oluşmaya başladıkları zigot oluşumundan itibaren belirli bir sürede türe özgü biçimlenmelerini alıncaya kadar geçirdikleri gelişme evrelerini inceleyen bilim dalı, dölüt bilimi.

  Endemik

  1. Bir bölgeye özgü, yerli olan.

  2. Yıllık rapor edilen vakalarının sayısı sabit veya artmayan bir hastalık durumu.

  Epidemiyoloji

  Belirli bir hayvan veya insan popülasyonlarında hastalıkların ortaya çıkışı, yayılışı, bu hastalıklardan korunma ve kontrol stratejileri, yaralanma ve öteki sağlıkla ilgili olayları inceleyen bilim dalı, salgın hastalıklar bilimi. Veteriner hekimlikte genellikle epizotiyoloji kavramı kullanılırken, beşeri hekimlikte epidemiyoloji kavramı kullanılmaktadır.

  Evcil Hayvan

  insan eli altında döl verebilen ve insanlara ekonomik yarar sağlayan hayvanlara denir.

  Evrim

  Canlının tür olarak gelişmesi, bir canlıyı diğerinden ayırt eden morfolojik ve fizyolojik faktörlerin gelişmesi yolunda geçirilen bir seri değişim olayları, evolüsyon.

  Fenotip

  Herhangi bir kalitatif ya da kantitatif karakter yönünden bireylerin gözle görülebilen ya da bir ölçü veya tartı birimiyle belirlenebilen özelliklerin değeri o bireyin söz konusu karakter yönünden fenotipini oluşturur.

  Fermente Türk Sucuğu

  Yağlı sığır kıymasına sarımsak, çeşitli baharatlar veya katkı maddelerinin eklenmesiyle oluşturulan hamurun doğal kılıflara doldurulduktan sonra uygun bir ortamda belirli süre olgunlaştırılmasıyla elde edilen tüketime hazır, kendine özgü lezzete sahip yarı kuru sucuk tipi.

  Fiğ Samanı

  Fiğ bitkisinin kurutulup saman makinesi veya başka yollarla öğütülmesiyle elde edilen kaba yem.

  Flehman Davranışı

  Koçun kızgın koyunu izlerken başını kaldırması ve üst dudağını yukarıya kıvırması şeklinde göstermiş olduğu eşeysel hareket.

  Genişke

  Koyun ya da keçi yavruladığında çobana verilen bahşiş.

  Genotip

  Bir bireyin zigot oluşumuyla birlikte sahip olduğu , büyük ölçüde ömür boyunca değişmeden kalan bireyin taşıdığı genlerin tümüne denir.

  Hayvan Islahı

  Hayvanlardan sağlanan verimleri artırmaya yönelik çabaların tümüne denir.

  Hile

  Bir çıkar nedeniyle hayvanın kusurlarını gizlemek veya daha iyi nitelikte göstermek için yapılan işlemler.

  Irk

  Tür içinde de birbirine daha çok benzeyen hayvan gruplarına denir.

  Kalıtım Derecesi

  Genotipik varyansın fenotipik varyanstaki payıdır.

  Kalıtsal

  Genlerde bilgi olarak bulunan ve ebeveynlerden yavrulara geçen, genetik, herediter, irsî.

  Kaliteli Silaj

  Aneorobik ortam sağlanan, sirke kokusunu andıran rahatsız edici olmayan iyi bir kokuya sahip, doğal bitki rengi veya zeytin yeşili renginde, pH 3.8- 4.2 arasında ve kullanılan bitkide doku bütünlüğü olan silaj, iyi silaj.

  Kamçılılar

  Bir hücreliler (Protozoa) alt aleminin, söbe, küre biçiminde veya uzun vücutlu, ön uçlarında 1-4 tane hareketi sağlayan kamçı taşıyan, serbest, asalak veya çürükçül olarak yaşayan, serbest yaşayanlarda klorofil taşıyan kromatoforlar bulunan, bu bakımdan hayvan evriminde bitkilerle hayvanlar arsında geçit kabul edilen ve bitki sınıflandırmasında da yer alan bir sınıf. On kadar takımı olup öglena (Euglena), noktiluka (Noctiluca), tripanozoma (Trypanosoma), layşmanya (Leishmania), trikomonas (Trichomonas), volvoks (Volvox) iyi bilinen cinslerdir.

  Kan Tazeleme

  Sürü düzeyinde genotipik varyasyonun artışını sağlamak için dişilerin aynı ırktan, ancak başka sürülerden üstün verim yeteneğine sahip erkeklerle çiftleştirilmesi .

  Diğer Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri

  1 [2]3 4

  Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 69

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfa