Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Pankromatik Görüntü Nedir? Pankromatik Görüntü Hakkında Kısaca Bilgi

Pankromatik Görüntü Terimi Hakkında Bilgiler

Pankromatik GörüntüHaritacılık (Kartografya) Terimi Olarak Pankromatik Görüntü:
Görünür bölge ve yakın kızılötesi bölgesinin tamamını ya da bir kısmını içeren spektral aralıkta elde edilen siyah-beyaz görüntü, siyah-beyaz görüntü.

Pankromatik görüntü (Panchromatic imagery); elektromanyetik spektrumun geniş bir bölümünden yansıyan enerjiyi ölçebilen algılayıcılar tarafından elde edilir. Bu bölümlere genellikle bant adı verilir. Halihazırdaki bir çok pankromatik algılayıcılar(sensörler) için bu tek bant genellikle spektrumun görünen (visible) ile yakın kızılötesi(near-infrared) bölümünü kapsamaktadır. Pankromatik veriler siyah-beyaz görüntü olarak oluşturulurlar.

 

Benzer Haritacılık (Kartografya) Terimleri:

box Sayısallaştırıcı: Analog biçimdeki harita ve planları sayısal biçime dönüştüren donanım. devam et

box Yer Kodlama: Uydu görüntülerinin bir altlığı üzerine yeniden örneklenerek bir görüntü haritaya dönüştürme işlemi. devam et

box Haritacılık(Kartografya): 1- Haritacının yaptığı iş. 2- Harita ve bu haritalarda kullanılan işaretlerin özelliklerini araştıran, haritanın tasarım, basım ve kullanım yöntemler devam et

box Parlaklık: Radar görüntülerinde nesnelerin yansıtma gücünü gösteren ve gri değere sahip paralel özellik. devam et

box Ölçek: Harita ve plan üzerindeki doğru parçalarının uzunluklarının yer yüzeyindeki karşılıklarına olan, değişmeyen ve her yerde aynı olan oranı. devam et

box Atmosferik Saçılma: Güneş ışınlarının, atmosferden geçişi sırasında, maddecikler ya da gaz molekülleri tarafından saptırılması, çeşitli etkenlere bağlı olarak her yöne ya devam et

box Sayısal Görüntü: Sayısal kameralar, tarayıcılar vb. kayıt yapan algılayıcıların sağladıkları doğal görünümler ya da yapay fotoğraf ve benzeri ürün. devam et

box Rödresman: İki boyutlu nesne uzayının fotoğraflarından, kontrol yardımı ile noktaların doğru konumlarının elde edilmesi için yapılan dönüşüm işlemi, doğrultma. devam et