Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Abakus:Sütun başlıklarının en üstünde yer alan taş levhaya verilen ad. devam

terimler Acanthus:Eski Yunan'dan beri süsleme sanatlarında kullanılan bitkisel bir motif. Türkçe'de Akanthus ya da A devam

terimler Adyton:Tapınağın en kutsal odası. devam

terimler Aedilis:Roma İmparatorluğu'nda kentin ekonomik ve polisiye işleriyle ilgilenen devlet memurlarına verilen devam

terimler Ager Publicus:Savaşlarda elde edilen kamu topraklarının adı. devam

terimler Agonothetes:Eski Yunanistan'da yarışmaların düzenlenmesinden sorumlu yöneticilere verilen ad. devam

terimler Agora:1- Antik Yunan kentlerinde stoalar ile çevrelenmiş, içinde ya da yakınında tapınak, bouleuterion g devam

terimler Ağaç Direkli Cami:Örtü bölümünü taşıyan ağaç direklere sahip cami tipi. Çok sayıda ağaç direkle taşınan ahşap çatılı devam

terimler Akademizm:Sanat dallarında akademik öğretimin kalıplarına bağlı, yeni arayışlara karış çıkan anlayış. devam

terimler Akhaeos:Seleukoslar kralı III. Seleukos'un komutanı M.Ö. 3. yüzyılın ikinci yarısında yaşamıştır. devam

terimler Akropol:"Akro" (yüksek) ve "polis" (şehir) kelimelerinden türetilmiş akropol kavramı, yüksek ve savunulmas devam

terimler Akropol (Sitadel):Genellikle sur duvarlarıyla çevrili, bir saldırı anında koruma amaçlı kullanılabilen yukarı şehir. devam

terimler Akropolis:Antik Yunan kentlerinin en yüksek tepesinde bulunan, savunma amacıyla genellikle sarp bir tepe üze devam

terimler Akroter:Üçgen şekilli alınlığın üst köşelerine yerleştirilen oyma bezemeler, tepesinde ve iki kenarında ye devam

terimler Alegori:Bir olayı semboller yoluyla anlatmak. devam

terimler Alem:Yapıların kubbe ve külah gibi yerlerinin tepesinde, sancaklarda çoğunlukla yarım aya benzer formda devam

terimler Alınlık:1- Tapınağın ön yüzü boyunca ve çatı düzeyinde yer alan ikizkenar üçgen biçimli duvara verilen ad. devam

terimler Allogenler:Eski Yunan kentlerinde yaşayan ve kölelerden daha fazla, fakat yurttaşlardan daha az haklara sahip devam

terimler Altar:Tapınaklarda tanrılara adanan kurbanların kesildiği yere verilen addır. Sunak. devam

terimler Altı Dayanaklı Cami:Merkezi planlı, üzerini örten büyük kubbesi altı sütun ya da paye tarafından taşınan cami tipi. devam

terimler Altılı çiçek:Enine kesitli altı yapraklı hatayı. devam

terimler Altın kesim:Sanatta uyum ve oranlama konusunda en yetkin ölçüleri verdiğine inanılan formül. Altın kesim, bir devam

terimler Amphiktyones:Komşu kent devletlerinin bir araya gelmesiyle kurulmuş bulunan dinsel birliklere verilen ad. devam

terimler Amphitheatrum:Antik Roma Mimarisinde tam çember ya da yumurta biçiminde bir sahne düzlüğünün çevresinde, oturma devam

terimler Amphora:Kilden yapılmış sade görünüşlü, iki kulplu, ağızları tıkaçla kapatılabilecek şekilde dar ve dipler devam

terimler Ampir:Batı dillerinde "Empire" olarak tanınan sanat akımının dilimizde kullanılan şekli. Batı ülkelerind devam

terimler Anadolu İon Kaidesi:Altta bir Plinthos üzerinde spira ve en üstte de bir torustan(topuk) oluşan sütun altlığı. devam

DİĞER SAYFALAR:

Arkeoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 573

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın