Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü

terimler Ada:ADA: Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi doğal ve yapay sınırl devam

terimler Ahz-u Kabza:"Bedeli tahsil etmeye" demektir. Daha çok vekâletnamelerde geçer, satış bedelini tahsil edebilmek devam

terimler Aile Konutu:Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur. Medeni Kanunun 19. Maddesinde aile devam

terimler Aile Konutu Şerhi:Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur. Medeni Kanunun 19. Maddesinde aile devam

terimler Aile Yurdu:Bir kimsenin bir evi veya tarıma veya sanayiye elverişli taşınmazları eklentileri ile beraber aile devam

terimler Akar:Kiraya verilerek gelir sağlayan mülk. devam

terimler Akit:Tarafların karşılıklı beyanların alındığı resmi senet tanzimine tabi işlemine denir. devam

terimler Akitli İşlemler:Tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlenerek yapılan işlemlerdir. Satış, bağış, taksim, ölünce devam

terimler Akitsiz İşlemler:Tapu Kanununun 26. Maddesinin dışında kalan, ayni hakların kurulması ve devri ile ilgili olmayan k devam

terimler Aleniyet:Açıklık. Tapu sicil bilgilerinin sadece ilgililerine açık olması ilkesi demektir. devam

terimler Altyapı:Mesken, iş veya diğer amaçlı kullanılan bina ve bölgeleri destekleyen kanalizasyon, yol, elektrik, devam

terimler Ana Siciller:Ana siciller tapu sicilinin asli unsurlarıdır ve şunlardan oluşur: a) tapu kütüğü b) kat mülki devam

terimler Anahtar Teslim:Bir yapının tüm gereç ve işçiliğinin yüklenici tarafından karşılanıp, bütünüyle bitirilmiş olarak devam

terimler Antre:Bir binanın veya apartman dairesinin ilk girilen bölümü, giriş. devam

terimler Aplikasyon (Yer Gösterme):Kadastro paftalarındaki parsel köşe noktalarının yeniden zeminde belirtilmesidir. Parselin zeminde devam

terimler Apostille:5 Ekim 1961 tarihinde La Haye sözleşmesine katılan ülkelerden birisi yetkili makamı tarafından bel devam

terimler Arazi:Sınırları yeterli vasıtalarla belirlenmiş, yatay ve düşey sınırları bulunan zemin parçasıdır. devam

terimler Arsa:Belediye ve mücavir alan sınırları veya köy yerleşik alanlarında yapılan planlarla iskân (yapılaşm devam

terimler Arsa Payı:Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda her bir bağımsız bölüme tahsis edilmiş zemindek devam

terimler Askeri Güvenlik Bölgesi:Kamu ve özel kuruluşların çevresinde Bakanlar Kurulunca tesis edilen alanlar. devam

terimler Askeri Yasak Bölge:Yurt savunması bakımından hayati önem taşıyan askeri tesis ve bölgelerin çevresinde Bakanlar Kurul devam

terimler Ayni Haklar:Kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyetini sağlayan ve bu nedenle herkese karşı ileri s devam

terimler Ayni Sermaye Taahhüdü:Bir taşınmaz malın mülkiyetinin veya ayni bir hakkın, yeni kurulmakta olan veya önceden kurulmuş b devam

terimler Azil:Vekâletnamedeki vekilin ve yetki belgesindeki temsilcinin yetkisinin sona erdirilmesi, azledilmesi devam

terimler Bağımsız Bölüm:1. Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş yerlerde ana gayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına k devam

terimler Bağımsız Ve Sürekli Haklar:Başkasına devri ve mirasçılara intikali yasak veya izne tabi olmayan, en az 20 yıl veya daha fazla devam

terimler Bağışlama Vaadi:Bağışlama vaadi ilerideki bir tarihte bir malı bağışlamayı taahhüt niteliğinde ön akittir. Bağışla devam

DİĞER SAYFALAR:

Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 394

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın