Eğitim Sitesi

Online Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü

Ada:ADA: Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi doğal ve yapay sınırl Devamını Oku

Ahz-u Kabza:"Bedeli tahsil etmeye" demektir. Daha çok vekâletnamelerde geçer, satış bedelini tahsil edebilmek Devamını Oku

Aile Konutu:Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur. Medeni Kanunun 19. Maddesinde aile Devamını Oku

Aile Konutu Şerhi:Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur. Medeni Kanunun 19. Maddesinde aile Devamını Oku

Aile Yurdu:Bir kimsenin bir evi veya tarıma veya sanayiye elverişli taşınmazları eklentileri ile beraber aile Devamını Oku

Akar:Kiraya verilerek gelir sağlayan mülk. Devamını Oku

Akit:Tarafların karşılıklı beyanların alındığı resmi senet tanzimine tabi işlemine denir. Devamını Oku

Akitli İşlemler:Tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlenerek yapılan işlemlerdir. Satış, bağış, taksim, ölünce Devamını Oku

Akitsiz İşlemler:Tapu Kanununun 26. Maddesinin dışında kalan, ayni hakların kurulması ve devri ile ilgili olmayan k Devamını Oku

Aleniyet:Açıklık. Tapu sicil bilgilerinin sadece ilgililerine açık olması ilkesi demektir. Devamını Oku

Altyapı:Mesken, iş veya diğer amaçlı kullanılan bina ve bölgeleri destekleyen kanalizasyon, yol, elektrik, Devamını Oku

Ana Siciller:Ana siciller tapu sicilinin asli unsurlarıdır ve şunlardan oluşur: a) tapu kütüğü b) kat mülki Devamını Oku

Anahtar Teslim:Bir yapının tüm gereç ve işçiliğinin yüklenici tarafından karşılanıp, bütünüyle bitirilmiş olarak Devamını Oku

Antre:Bir binanın veya apartman dairesinin ilk girilen bölümü, giriş. Devamını Oku

Aplikasyon (Yer Gösterme):Kadastro paftalarındaki parsel köşe noktalarının yeniden zeminde belirtilmesidir. Parselin zeminde Devamını Oku

Apostille:5 Ekim 1961 tarihinde La Haye sözleşmesine katılan ülkelerden birisi yetkili makamı tarafından bel Devamını Oku

Arazi:Sınırları yeterli vasıtalarla belirlenmiş, yatay ve düşey sınırları bulunan zemin parçasıdır. Devamını Oku

Arsa:Belediye ve mücavir alan sınırları veya köy yerleşik alanlarında yapılan planlarla iskân (yapılaşm Devamını Oku

Arsa Payı:Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda her bir bağımsız bölüme tahsis edilmiş zemindek Devamını Oku

Askeri Güvenlik Bölgesi:Kamu ve özel kuruluşların çevresinde Bakanlar Kurulunca tesis edilen alanlar. Devamını Oku

Askeri Yasak Bölge:Yurt savunması bakımından hayati önem taşıyan askeri tesis ve bölgelerin çevresinde Bakanlar Kurul Devamını Oku

Ayni Haklar:Kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyetini sağlayan ve bu nedenle herkese karşı ileri s Devamını Oku

Ayni Sermaye Taahhüdü:Bir taşınmaz malın mülkiyetinin veya ayni bir hakkın, yeni kurulmakta olan veya önceden kurulmuş b Devamını Oku

Azil:Vekâletnamedeki vekilin ve yetki belgesindeki temsilcinin yetkisinin sona erdirilmesi, azledilmesi Devamını Oku

Bağımsız Bölüm:1. Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş yerlerde ana gayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına k Devamını Oku

Bağımsız Ve Sürekli Haklar:Başkasına devri ve mirasçılara intikali yasak veya izne tabi olmayan, en az 20 yıl veya daha fazla Devamını Oku

Bağışlama Vaadi:Bağışlama vaadi ilerideki bir tarihte bir malı bağışlamayı taahhüt niteliğinde ön akittir. Bağışla Devamını Oku

Bahçekent:Sağlık ve konfor koşullarına uygun bir yaşam sağlamak amacıyla tasarlanmış, tarıma ayrılmış bir to Devamını Oku

Bakiye:Kalan. Bir alacaktan geriye kalan miktar. Devamını Oku

Balkon:Bir binanın üst katlarından dışarıya doğru çıkmış, önü ve yanları korkulukla çevrili yer. Devamını Oku

Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü

Diğer Sayfalar: [1]2 3 4 5 6 7 8 9 ... Son Sayfa

Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 394

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın