Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İhtiyati Haciz Nedir? İhtiyati Haciz Hakkında Kısaca Bilgi

İhtiyati Haciz Terimi Hakkında Bilgiler

İhtiyati HacizHukuk Terimi Olarak İhtiyati Haciz:
Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir borcun alacaklısının, borçlunun elinde veya üçüncü şahısta olan menkul ve gayrimenkul mallarını ve alacaklariyle diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilmesidir.

 

İhtiyati Hacizİnşaat Terimi Olarak İhtiyati Haciz:
Bir yükümlülüğün yerine getirilmesini veya bir borcun ödenmesini sağlamak için bir mülkiyete ipotek koymak, emanete almak, üzerinde hak iddia etmek.

 

İhtiyati HacizEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak İhtiyati Haciz:
İhtiyati hacze mahkeme tarafından karar verilir (İİK.258). Bu mahkeme kararına istinaden icra müdürlüğünce tapuya ihtiyati haciz müzekkeresi yazılır. İhtiyati haczin hüküm ve sonuçları icrai hacizlerde olduğu gibidir. Taşınmazın tedavülüne (el değiştirmesine) ve üzerinde hak kurulmasına engel değildir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Menşe: kaynak; kök; başlangıç devam et

  box Nazarı dikkat: göz önüne almak devam et

  box Muvakkat: geçici; süreksiz devam et

  box İllet: Hastalık; sakatlık; bozukluk; neden; sebep devam et

  box Tekâyüd: birbirine hile yapma devam et

  box Mürtefi: kaldırma kaldırılmış devam et

  box Tashih: düzeltme; resmi bir kütüğün, bir hukuki işlemin düzeltilmesi devam et

  box Azâde: Serbest; hür; özgür devam et